Illustrasjonsfoto: Haakon Nordvik/Foto: AF Gruppen

34 prosent vekst og solide resultater for AF Gruppen

AF Gruppen leverer gode resultater for 1. kvartal 2019. Omsetningen økte med 34 prosent til 5.214 millioner kroner i kvartalet, mens resultat før skatt økte med 16 prosent til 226 millioner kroner.

Foto: Svanhild Blakstad (Klikk for større versjon)

Omsetningen for 1. kvartal var 5.214 (3.883) millioner kroner og resultat før skatt ble 226 (194) millioner. Dette ga en resultatmargin på 4,3 prosent (5,0 prosent). AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på 23.679 millioner kroner (19.451) ved utgangen av kvartalet.

- AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble 257 millioner (126) i 1. kvartal 2019. AF Gruppen gjennomførte kjøp av 70 prosent av aksjene i den svenske entreprenøren HMB Holding i kvartalet. Implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 01.01.2019 medførte balanseføring av leie- og leasingsforpliktelser på 888 millioner kroner som inngår i netto rentebærende gjeld. Endringen har ingen likviditetsmessig effekt. AF Gruppen hadde per 31.03.19 netto rentebærende gjeld på 189 millioner (-1 017). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,41 (1,33), heter det i en melding fra selskapet.

- Det er gledelig at vi fortsetter å levere stabilt gode resultater selv med høy vekst i et marked preget av sterk konkurranse. Lønnsom vekst er essensielt for å kunne konkurrere om de mest interessante oppdragene, tiltrekke oss de beste medarbeiderne og forsterke en allerede sunn bedriftskultur. Selv om vi oppnår høy omsetningsvekst, solide resultater og har en historisk høy ordrereserve, må vi fortsatt forsterke vårt arbeid med sikkerhet, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

- AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 1. kvartal var 1,9 (1,3). For 2018 var H-verdien 0,8 (1,1), skriver selskapet.

Sykefraværet for 1. kvartal var 3,7 prosent (3,5 prosent) og for 2018 var det 3,3 prosent (3,0 prosent).

- AF-kulturen skal kjennetegnes av tydelige kjerneverdier, risikostyring og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhet går foran alt, og vårt mål er at ingen skal bli skadet av å jobbe i AF. Derfor har vi innført Sikkerhetsløftet, et sett med tiltak som skal styrke sikkerhetskulturen vår og øke bevisstheten hos hver enkelt medarbeider, sier Grongstad.