Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

34 konkurser i uke 45

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.