Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

32 konkurser i uke 24

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med viksomhet innen byggenæringen.