Vegens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn. Foto: Kjell Wold
Vegens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn. Foto: Kjell Wold

31 innspill til plan for E134 Saggrenda-Elgsjø

Det kom inn 31 høringsuttalelser til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø i Kongsberg og Notodden.

De 31 innspillene fordeler seg slik på type høringsinstanser: Seks innspill fra sentrale myndigheter, statlige organer. To innspill fra regionalt nivå, fylkeskommuner. To lokale innspill fra Kongsberg og Notodden kommune, melder vegvesen.no.

I tillegg er det kommet inn ni uttalelser fra ulike organisasjoner og foreninger, mens Statens vegvesen har fått 12 innspill fra privatpersoner.

De 31 innspillene blir lagt ved planen når den blir oversendt Notodden og Kongsberg kommune. Vertskommunene for den 15 kilometer lange, nye veien over Meheia mellom Saggrenda og Elgsjø vil ventelig behandle planen i september 2021

Etter vedtatt reguleringsplan til høsten er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering neste etappe i saksbehandlingen.