307 personer drept på veiene i 2002

I 2002 ble det drept 307 personer i trafikken. I 2001 ble det drept 275 personer i trafikken.

Tallene i desember fordeler seg med 16 bilførere, ti bilpassasjerer, en på sparkstøtting, en syklist og to fotgjengere. Tallene er foreløpige Trygg Trafikks oversikter bygger på meldinger i dagspressen samt rapportering fra fylkes- og distriktssekretærene. I løpet av måneden vil Statistisk sentralbyrå (SSB) sende ut foreløpige tall for skadde og drepte, basert på politiets rapporteringer. Dvs. at tallene over er foreløpige og kan endre seg noe.