300 mill mer til skytefelt-budsjett?

Skyte- og øvingsfeltet, Regionfelt Østlandet, bør få 300 millioner kroner ekstra. Regjeringen Bondevik foreslår nå dette i sin innstilling til Stortinget.

Årsaken er øremerking av midler til erverv av grunn, planarbeid, miljøtilak og generell prisøkningm skriver Hamar Arbeiderblad. Ramma for plan og miljø medregnet avbøtende tiltak ved Regionfelt Østlandet økes med 200 millioner kroner. Øvre grense for erverv av grunn heves med 100 millioner. Dette er to viktige årsaker til at regjeringa i den nye proposisjonen, forslaget om Forsvaret, øker de antatte kostnadene for det nye skyte- og øvingsfeltet i Åmot til 1,879 milliarder kroner.