Net Zero Future 2024. Foto: Ingvill Hafver

300 forskere på konferanse om nullutslipp i byggebransjen

Forskere fra 45 ulike land er representert på den aller første Net Zero Future-konferansen som foregår i Oslo onsdag til fredag denne uka.