Illustrasjon: Bergersen Arkitekter

3T vil bygge sykehus og næringspark i Trondheim

3T Eiendom har store utbyggingsplaner for Rosten i Trondheim. Her vil de bygge privat sykehus og næringsbygg for inntil 2.700 mennesker.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel denne uken.

Utbyggingsplanene omfatter, ifølge artikkelen, hele tomten rundt 3Ts eksisterende treningssenter og hovedkvarter på Rosten sør i Trondheim, og utgjør til sammen 34.000 kvadratmeter næringsareal.

Daglig leder i 3T Eiendom, Morten Holck, har de siste to årene jobbet med en reguleringsplan for området, skriver avisen.

Illustrasjon: Bergersen Arkitekter

I totalt syv bygninger med et samlet areal på 34.000 kvadratmeter ønsker Holck å skape plass til både et privat sykehus, omsorgsboliger for eldre og kontorbygg for annen næring. Dette skal gi rom for til sammen 2.700 arbeidsplasser.

– Vi har en klar visjon for utnyttingen av tomta, og ønsker helserelatert næring her. Vi ser at det er et enormt behov for helsetjenester og aktivitetstilbud, og dette behovet kommer bare til å bli større. Derfor tror vi at byen blant annet vil være moden for et privat sykehus i et tiårsperspektiv, som er det perspektivet vi har for utbyggingen, sier Morten Holck til Adresseavisen.

3T Eiendom-sjefen forteller at det er lenge siden utbyggingsplanene først ble unfanget.

– Min svigerfar, 3T-gründer og lege Tor Thomessen, hadde planer om et privat sykehus her allerede i 1985. Det ble tegnet en ti etasjer høy blokk med resepsjon med sykepleiere og ulike tilbud. Men da var ikke tiden moden, sier han til avisen.

Planforslaget skal nå legges ut for politisk behandling. Holck forteller at han har hatt en tett dialog med kommuneadministrasjonen, og at han har innrettet planene etter innspillene som har kommet.

– Håpet er at reguleringsplanen skal gå gjennom slik den er utformet nå, sier Holck.