3D-gjennombrudd

Vianova Systems vinner endelig gehør for sin målrettede 3D-misjonering og 3D-satsing i infrastruktursektoren.  På årets Novapoint brukermøte i Fredrikstad ble dette solid bekreftet fra alle bransjehold.

Foredrag fra Statens Vegvesen, Jernbaneverket og ledende ingeniørrådgivere som Norconsult og Aas Jacobsen berømmet bruken av Novapoint 3D-modeller i prosjekteringen av Bjørvika-utbyggingen, Riksvei 44, Ring 3 Ulven-Sinsen, jernbaneprosjektet Sandvika-Lysaker, m.fl.

Bedre kvalitet og store beløp spares samfunnet på denne måten, ble det sagt.

Alt i 3D, er parolen

- Bestill alt i 3D! Gjengs 2D prosjekteringsprosesser «fungerer» ikke lenger. Det var det klare budskapet fra Roar Granheim i Statens Vegvesen, som til daglig er byggeleder i Ring 3 Ulven-Sinsen-utbyggingen.

- Dagens vanlige måte å gjennomføre prosjekteringsprosessen på, skaper for mange feil og mangler i arbeidsgrunnlaget. Dette koster oss som byggherre dyrt i form av økte kostnader, betydelig merarbeid og dårligere kvalitet på ferdig produkt, til og med rettssaker, understreket Granheim.

- Vår erfaring er at 3D-prosjektering gir lite feil i arbeidsunderlaget og fører dermed også til en mer effektiv anleggsgjennomføring. Vi får redusert antall endrings- og tilleggsarbeider. Målrettet bruk av 3D-modellering gir mer forutsigbar fremdrift og bedre økonomisk styring.

 

Bedre kvalitet og pris

Ring 3 Ulven-Sinsen-prosjektet har gjort utstrakt bruk av 3D-modeller i prosjekteringen.

- 3D-prosjekteringen og en god visuell modellpresentasjon av løsningene gir oss et mye bedre beslutningsgrunnlag og optimaliserte løsninger, hevdet Granheim. - Gjennom tverrfaglig kontroll i 3D kvalitetssikres prosjekteringsgrunnlaget og gjøres dermed mest mulig feilfritt som arbeidsgrunnlag.

Gir forståelse og konsensus

Jernbaneverket har også benyttet 3D-modeller i sine prosjekter, bl.a. ifm. Lysaker-Sandvika og E6-Dovrebanen.  Prosjekteringsleder, Anne-Kathrine Kalager i Jernbaneverket kunne også bekrefte den praktiske nytten de har hatt av 3D-modellene.

- Vi har blant annet brukt modellene aktivt i folkemøter og forskjellige beslutningsorganer, noe som har vakt enorm begeistring. Modellene har vært til stor nytte for å få forståelse og konsensus, i tillegg til å avdekke feil, fortalte hun.

Konstruktiv kritikk

Roar Granheim benyttet for øvrig anledningen til å gi et par konstruktive spark både til programvareleverandørene og den rådgivende konsulentbransjen:

- Vi ser selvsagt frem til at software`n gjør det mulig å gjennomføre prosjektene fullstendig i 3D, noe som kommer, men først og fremst ønsker vi at alle involverte prosjektaktører tar helt og fullt ansvar for sine deler, slik at prosjektene kommer samfunnsøkonomisk best mulig ut. Som det er i dag koster det oss som byggherre 55.000 kroner ekstra i snitt for hver endringsanmodning fra entreprenørene; og dem er det som regel mange av! Mangel på forpliktende og tverrfaglig samhandling koster oss og samfunnet i størrelsesorden milliardbeløp, understreker Roar Granheim.

- Hvorfor er ikke tekniske rådgivere mer engasjert i å ivareta byggherrens interesser og forbedre kontraktsgrunnlaget entreprenøren skal jobbe etter? Hvorfor?

Bra, men må bli bedre

- Dagens software fungerer bra og har hjulpet oss med å avdekke mange feil og mangler i plangrunnlaget, før problemene koster dyrt på byggeplassen. Men potensialet i programvaren er fortsatt ikke gjort helt tilgjengelig ennå. Vi ser nå frem til at elle elementene kan tas inn i 3D-modellen og beskrives kun ett sted, først da kan vi hente ut alle gevinster, påpekte Roar Granheim.

- Full prosjektering gjennom 3D-modellen, der alle endringer og avvik håndteres, blir da det eneste og det fortløpende beslutningsgrunnlaget for alle involverte parter. På den måten oppnår man en helhetlig kvalitetssikring av prosjektgjennomføringen; først i prosjekteringsfasen - og senere for byggherren i forbindelse med gjennomføringen.

Løftet på utviklingslokket

Novapoint utviklingsansvarlig Idar Kirkhorn i Vianova Systems vakte derfor stor begeistring blant brukerne da han demonstrerte smakebiter av «nye» Novapoint, som ikke er svært langt unna. Med grunnleggende ny modellteknologi, en helhetlig, integrert funksjonalitet og et nytt bransjetilpasset brukergrensesnitt, blir det faktisk mulig å gjøre alt det som Granheim & Co etterlyser. Noe publikum med egne øyne kunne se «appetittvekkere» av.

BIM for infrastruktur

- Selv om det ikke snakkes direkte om det, er 3D-prosjektene som Vegvesenet og Jernbaneverket gjør, faktisk en form for BIM-prosjektering, minst på linje med det som gjøres i byggebransjen, hevdet markedsdirektør Patrick McGloin i Vianova Systems. - Se bare på det imponerende som gjøres i Vegvesenet og Jernbaneverket. Med dagens Novapoint kan de prosjekterende samordne tverrfaglig og gjennom 3D-modellen visuelt kvalitetssikre prosjekteringen på en langt enklere måte. Med nye Novapoint vil alt dette forsterkes og forenkles ytterligere - i tillegg til at kostnadsaspekter (5D) og prosjektfaser (4D) vil bli kraftig ivaretatt, fristet han.