Foto: Trond Joelson

 Foto: Trond Joelson

28 konkurser i uke 24

Det var en økning i antall konkursåpninger i byggenæringen i forrige uke sammenlignet med forrige uke.