Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

27 konkurser i uke 3

Antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen var på samme nivå som uka før.