Henrik Asheim (H) sier han vi at pengene skal brukes på prosjekter som kan settes i gang raskt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

250 millioner kroner til oppgradering av 700 studentboliger

Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til oppgradering av studentboliger.

Dette tilsvarer rundt 700 hybler. Satsingen skal bidra til å få fart på norsk økonomi igjen og sørge for aktivitet i byggebransjen, skriver regjeringen i en pressemelding.

- Jeg er opptatt av at disse pengene skal brukes på prosjekter som kan settes i gang raskt. Vi har ikke for vane å tildele penger til oppgraderinger, men til nybygg. Men nå som vi står i en krisesituasjon vil dette tiltaket på den ene siden bidra til å holde aktiviteten oppe, i tillegg til at studentene vil få glede av det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en kommentar.

Pengene skal brukes til å forbedre byggets funksjonalitet og øke levetiden. Oppgraderingstiltakene må være knyttet til reduksjon av energibruk eller oppgradering av andre kvaliteter ved studentboligen.

Det er studentsamskipnadene som kan søke om pengene, og fristen for å sende inn søknad om tilskudd til oppgradering er 24. juli 2020.