22 prosent lavere kraftproduksjon enn i fjor

Den norske kraftproduksjonen økte svakt fra foregående uke, men sammenlignet med samme uke i fjor er produksjonen i år 22 prosent lavere.

Ettersom det innenlandske forbruket er på fjorårsnivået, innebærer det høyere norsk import av kraft. I uke 32 var det en norsk nettoimport på 247 GWh, mens det i fjor var en norsk nettoeksport på 175 GWh, melder NVE. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var 69,3 prosentpoeng pr. 9. august. Gjennom uke 32 økte fyllingsgraden med 0,9 prosentpoeng. I tilsvarende uke i fjor falt fyllingsgraden med 0,3 prosentpoeng, og magasinnivået er nå 3,4 prosentpoeng høyere enn i fjor. I Sverige økte fyllingsgraden med 0,2 prosentpoeng, og den er nå 73 prosent. Spotprisene økte svakt siste uke. Økt forbruk og produksjon og mindre nedbør enn normalt bidrar til å forklare prisoppgangen. Snittprisen for standard variable kontrakter for dominerende leverandører i 28 store nettområder vil øke med 1,7 øre/kWh fra uke 33 til uke 35. Gjennomsnittet av de 15 billigste landsdekkende leverandørenes standard variable kontrakt øker bare med 0,2 øre/kWh. Gjennomsnittet for de 15 billigste landsdekkende leverandørene er i uke 35 dermed 2,8 øre/kWh lavere enn snittet for dominerende leverandører.