Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

21 konkurser i uke 37

Det var en nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.