Konkurs, Lås, Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs, Lås, Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

20 konkurser i uke 47

Antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen var uendret i forrige uke sammenlignet med uka før.