2 ingeniører til søknadsbehandling og kundeoppfølging


Gode bygg for et godt samfunn

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. I tillegg driver direktoratet ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Direktoratet har 90 ansatte og har kontorer i Oslo og Gjøvik. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Vår avdeling Sentral Godkjenning driver den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak og vi holder til i trivelige lokaler midt i Gjøvik sentrum.

Firma Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
FylkeOppland
Søknadsfrist07.11.2018

Bidra til økt seriøsitet og kompetanse i byggesektoren

Vi ønsker å forsterke vårt team med to ingeniører til å jobbe med å behandle og vurdere søknader om sentral godkjenning. Som saksbehandler skal du følge opp og veilede medlemmene i ordningen og bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse.

Du vil jobbe med viktige oppgaver som skal påvirke og understøtte byggenæringens arbeid med seriøsitet og kvalitet.

Avdelingen er i en spennende utvikling og trenger drivende og serviceorienterte medarbeidere. Du motiveres av samfunnsoppdraget avdelingen har, og ønsker å bidra til bedret byggkvalitet gjennom god oppfølging. I arbeidet takler du utfordringen det er å balansere mellom tolkningen av et strengt regelverk og en serviceorientert rolle.

Vi søker deg som er fagskoleingeniør og/eller mester med god erfaring, vurderingsevne og beslutningsdyktighet. For å lykkes må du ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kunne jobbe effektivt og være både selvstendig og teamorientert. Det er en fordel om du har erfaring fra vann og avløp, anlegg eller elektro, men annen erfaring fra bygg- og anleggsbransjen vil bli vurdert. Det er også nyttig med erfaring fra offentlig forvaltning eller innsikt i byggesaksbehandling, men det er ikke et krav. Grundig opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr muligheten til å arbeide med et viktig samfunnsoppdrag og være en del av et sterkt fagmiljø med stort selvstendig ansvar. DiBK følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som avdelingsingeniør/overingeniør med årslønn fra kr 470 000 – kr 570 000 etter statens lønnsregulativ. Forøvrig gjelder ”Statsansattelova” og ”Hovedtariffavtalen” for Staten. Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån.
Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med fung. seksjonssjef Lena Furseth, tlf. 412 09 460, eller Mercuri Urval ved Cecilie Knudsen, tlf. 975 59 031 eller Bjørn Godsveen, tlf. 975 59 063. Søk på stillingen snarest og senest 7.11.2018.

Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Søk stilling

Vis flere stillinger: