Illustrasjonsfoto: Morten Holm / Scanpix

2,3 prosent helt arbeidsledige i november

Det 800 flere helt ledige i november, ifølge sesongjusterte Nav-tall. Justert for en ny registreringsløsning, falt imidlertid antall ledige med 900.

Ved utgangen av november var det registrert 62.400 helt arbeidsledige hos Nav. Det utgjør en andel på 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, lå på 78.400 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Arbeids- og velferdsetaten fredag.

En endring i Navs registreringsløsning for arbeidssøkere gir imidlertid et statistikkbrudd som gjør at novembertallene kan tolkes på ulike måter.

Nav anslår at det er registrert rundt 2.500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye løsningen. Justert for dette bruddet var det en nedgang på 900 helt ledige i november, mens altså de sesongjusterte tallene viser 800 flere helt ledige.

Som prosent av arbeidsstyrken har andel helt ledige imidlertid ligget relativt stabilt på mellom 2,3 og 2,4 prosent i 2018, også etter bruddet i november.