Trondheim og Oslo kommune får 10 millioner i en førkommersiell anskaffelse for at de sammen skal invitere entreprenører, gründere og forskere til en konkurranse om å lage den beste nye måten å håndtere forurenset snø på. Prosjektleder i Oslo kommune Isak Solomon sammen med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

193 millioner til innovasjon i offentlig sektor - flere BA-relatere prosjekter

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer. Statens vegvesen og Statsbygg er blant de som har fått midler til bygg- og anleggsrelaterte innovasjonsprosjekter.


– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, i en pressemelding fra Forskningsrådet.

29 prosjekter

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.

På listen over innovasjonsprosjekter finner vi blant annet Innlandet fylkeskommune, som har fått støtte til et prosjekt som går på automatisert tilstandsregistrering av fylkesveier. Omsorgsbygg KF har fått støtte til innovasjonsprosjektet «nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)», og Statens vegvesen har blant annet fått støtte til prosjektet «optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader».

På Forskingsrådets liste er det to prosjekter som kommer inn under såkalte førkommersielle anskaffelser. Statsbygg står i spissen for et prosjekt som ser nærmere på modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i regjeringskvartal-prosjektet, og ifølge Forskningsrådet har Trondheim og Oslo kommune fått midler til førkommersiell anskaffelse for at de sammen skal invitere entreprenører, gründere og forskere til en konkurranse om å lage den beste nye måten å håndtere forurenset snø på.

Her kan du se hele listen over de 29 innovasjonsprosjektenesom nå får midler.

403 millioner i 2020

De 193 millionene som Forskningsrådet nå fordeler på 29 prosjekter, kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne, skriver Forskningsrådet

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier Jesper Simonsen, områdedirektør i Forskningsrådet

– Kommunal sektor er en samfunnsutvikler, og hovedleverandør av viktige tjenester til innbyggerne. Kommunene spiller en betydelig rolle i innovasjon og omstilling av Norge. KS er derfor veldig glad for innretningen på utlysningen, som setter offentlig og kommunal sektor i førersetet på prosjektene, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.