Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Javad Parsa / NTB
Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Javad Parsa / NTB

19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel får grønt lys

Olje- og energidepartementet gir grønt lys for å gi 200 milliarder kroner til 19 nye olje- og gassprosjekter. Miljøorganisasjoner og Redd Barna er kritiske.

Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver departementet i en pressemelding. Samlede investeringer er på 200 milliarder kroner.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Miljøorganisasjoner kritiske

Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace peker på at prosjektet er til hinder for det grønne skiftet. Organisasjonene mener at det bremser omstillingen til fornybar energi og utviklingen av nullutslippsnæringer.

– Mens Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel er tydelige på at det ikke er rom for nye investeringer i olje og gass dersom vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, ignorerer Norge advarslene og godkjenner stadig nye oljefelt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Også Redd Barna mener at prosjektet er et skritt i feil retning.

– Klimaendringene er en av de største truslene mot barns rettigheter og fremtid, sier seniorrådgiver Klima- og miljøpolitikk Ida Morén Strømsø i Redd Barna.

Skal sikre arbeidsplasser og teknologiutvikling

Oljeetterspørselen falt sterkt i hele verden i første halvår av 2020 som følge av pandemien. Det var derfor stor usikkerhet om utviklingen fremover. I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

– Gjennomføringen av disse prosjektene sikrer arbeidsplasser, bygger kompetanse og gir grunnlag for videre teknologiutvikling som vil være avgjørende for utviklingen i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler, sier Aasland.