Konkurs, Bolt Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs, Bolt Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

18 konkurser i uke 35

Det var en nedgang i antall konkursåpninger i selskap innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.