Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

16 konkurser i uke 32

Det var en økning av antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.