150 millioner til Freifjordtunnelen

150 millioner kroner fra Norsk veiplan er nå avsatt til en total opprusting av Freifjordtunnelen. Det betyr ny og moderne hvelving, lysarmatur og sikkerhetsutstyr, melder Tidens Krav.

Distriktssjef Jan Arild Johansen i Statens vegvesen slapp gladmeldingen under et veimøte i Molde tirsdag. Forholdet var at myndighetene hadde satt av 700 millioner kroner til tunnel-vedlikehold i Norge i Nasjonal veiplan. Og jeg må vel kunne si at vi hadde lagt ned et stort arbeid i å belyse forholdene tydelig, og leverte en velbegrunnet søknad om midler fra denne potten, sier Johansen. At det endte opp med cirka 150 millioner kroner til Freifjordtunnelen er han selvsagt veldig godt fornøyd med. Vi er minst like fornøyde som trafikantene har grunn til å være. Freifjordtunnelen og Ålesundstunnelene hadde faktisk høyest prioritet på lista, sier Johansen. Når kan man komme i gang med arbeidet? Det er litt avhengig av oppfølgingen i statsbudsjettet, men vi venter oppstart i 2006. Finansieringen går over 2006, 2007 og 2008, og vi regner med at arbeidet med ny hvelving, lys og sikkerhetsutstyr vil gå parallelt med dette, sier Johansen. Godkjent og sikkert Hva slags hvelving vil tunnelen få? Det får vi komme tilbake til. Mye har skjedd siden tunnelen ble åpnet. Men det vi setter opp, skal være godkjent og sikkert. Vi vil at det skal bli en topp moderne tunnel, også når det gjelder lys- og sikkerhetsutstyr, sier distriktssjefen. Han understreker at de nå vil bruke tida godt for å finne fram til de rette løsningene. Statens vegvesen har måttet tåle mye kritikk for standarden i Freifjordtunnelen. Uttallige avisoppslag, leserinnlegg og telefoner har fokusert på den etter hvert så dårlige og etter manges mening, trafikkfarlige strekningen. De siste årene har vegvesenet måtte plukke ned takplatene, før de ramlet ned av seg selv. Det har ført til dårligere lysforhold og også forverret trafikksikkerheten i tunnelen. Men nå kan altså trafikantene se lyset i tunnelen og glede seg over at pengene til utbedring av tunnelen er sikret og at arbeidet kan starte om vel et års tid.