Kontroll av dette kjøretøyet viste en overvekt på 13,5 tonn. Det resulterte i et gebyr på 65.000 kroner. Foto: Statens vegvesen/Bjørn Lillevolden

13,5 tonn overlast resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65.000 kroner

De siste to ukene har Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen (Region øst) utstedt 35 overlastgebyrer og gitt kjøreforbud for tungbiler som frakter masse fra Oslo-området til deponier på Romerike.

– Tungbiler med overlast kjører lange strekninger på veier som fra før er belastet med stor trafikk, sier Thor Ringstad, fagleder i Statens vegvesen, og legger til at de er bekymret både for trafikksikkerhet og slitasje på veiene.

Dette dreier seg særlig om tungbiler som frakter masse til deponier på Romerike, og de siste dagene har kontrollørene skrevet ut vektgebyrer på flere hundre tusen kroner, skriver vegvesen.no

– Vi har den siste tiden fulgt ekstra godt med på transport av blant annet «uren» masse til deponier, fordi påfallende mange av tungbilene som fraktet dette hadde betydelig overlast. Det er mistanke om at det er økonomiske motiver bak dette, blant annet at transportbransjen kalkulerer med at det ikke er kontroll over alt – hele tiden. Jo flere tonn per lass – desto bedre betalt, sier Ringstad.

Verstingen hittil er en lastebil og henger med 13,5 tonn overlast – noe som resulterte i kjøreforbud og et vektgebyr på 65 000 kroner. I tillegg fikk sjåføren 8 000 kr i gebyr for manglende bombrikke.

– Kontrollørene våre ser og opplever det meste av mulige og nesten umulige tilfeller og hendelser. I vår region er det de siste dagene blant annet meldt om juks med kjøre- og hviletid, antatt bevisst overlast, kjøring med biler i ekstrem dårlig teknisk stand og dårlige bremser. Du tror det ikke før du har sett det, sier Ringstad, og nevner et par eksempler fra de siste ukers kontroller.