13.200 kvadratmeter solceller på ny REMA 1000-sentral

På den nye distribunalen på Vinterbro for fryse-, kjøle- og tørrvarer har REMA 1000 satset bevisst på miljøløsninger.

– Det er valgt løsninger som sparer både energi og kostnader, der solenergi fra Solcellespesialisten blir en sentral energikilde, sier prosjektleder Torgeir Næve hos Eiendomskonsulent AS i en pressemelding.

– Meg bekjent er dette det største enkeltkjøpet av solceller i Norge, sier Næve.

Han har hatt ansvaret for prøvedrift og oppfølging av det tekniske anlegget på den nye distribunalen til REMA 1000 på Østlandet frem til 20. februar 2020, som bygges og eies av Login Eiendom.

På det totalt 50.000 kvadratmeter store taket tilrettelegges det for solceller på 21.000 kvadratmeter. Det effektive solcellearealet er på 13.200 kvadratmeter.

– Da har vi ikke tatt høyde for områdene mellom og rundt solcellepanelene, sier prosjektleder Ulrik Rør hos Solcellespesialisten.

Solcellekonseptet til REMA 1000 er utviklet av Multiconsult. Når bygget er i full drift vil den fornybare energien dekke cirka 25 prosent av byggets årlige energiforbruk.

– Det er inspirerende å jobbe med kunder som er pådrivere for innovasjon og nytenkning. I dette prosjektet har vi blitt utfordret på kreativitet, og å komme med tekniske løsninger som kutter kostnader og miljøpåvirkning, sier Bjørn Thorud i Multiconsult.

– Ved å bruke teknologi for bakkemonterte solparker på tak, får vi de samme storskalafordelene som for en solpark. Meg bekjent er det ikke bygget tilsvarende anlegg andre steder i Europa, legger han til.

– Solcelleanlegget skal levere strøm til eget forbruk og formålet er ikke å eksportere strøm ut til nettet. Solcelleanlegget skal ta forbrukstoppene. Jo høyere temperatur på dagtid, desto større vil strømforbruket på fryselageret være. Produksjonen fra solcelleanlegget følger samme mønster og passer som hånd i hanske med forbruket, sier Næve.

Løsningen REMA 1000 tar i bruk har tidligere kun vært benyttet på bakkemonterte anlegg. Det er første gang denne type teknologi benyttes på et tak i Norge. Totalt vil solcelleanlegget, som er på 13 000 kvm, eller nesten to fotballbaner, gi miljøvennlig energi tilsvarende energibehovet til 120 eneboliger. Anlegget skal produsere 1.800.000 kWh eller 1 800 MWh året og maksimal effekt er på 2,5 MWp. Hovedbolken av energiproduksjonen vil skje mellom mai og oktober, men solcellene er også tilrettelagt for energiproduksjon høst og vinter.

Slik er Rema 1000s nye lager på Vinterbro.