114 millioner i minus for Selvaag gruppen

Selvaag Gruppen fikk i fjor et minusresultat før skatt på hele 114 millioner kroner. Selvaagbygg stod for kun 29,9 av disse.

Det betyr at det er den øvrige virksomheten i Selvaag Gruppen som eiendom, forvaltning, investering samt seniorboliger som står for vel 84 millioner kroner av fjorårets underskudd. Resultatet for Selvaag gruppen året før var på pluss 114 millioner. Omsetningen i Selvaag Gruppen sank i fjor med 290 millioner til 974 millioner. Omsetningsfallet for Selvaagbygg var på nærmere 35 prosent til 609,2 millioner. For Selvaagbygg skyldes det svake resultatet tregere salg av nye boliger kombinert med store kostnadsoverskridelser. Dessuten er initialkostnadene for den tunge Løren-utbyggingen ført på entreprenørselskapet. Det er Selvaag Gruppens øvrige virksomhet som bidrar sterkest til fjorårets store minusresultat. I årsberetning som omtales i Aftenposten, legges forklaringen på svake internasjonale konjunkturer kombinert med sterk kronekurs som svekker konkurransekraften til eksportbedrifter. Videre sliter gruppen innen sin betydelige eiendomsvirksomhet hvor det innen boligutleie var sterkt prispress og høyere ledighet. Dessuten er initialkostnader knyttet til Tjuvholmen-prosjektet utgiftsført på konsernet. Men i årsberetningen gir man på selskapshold uttrykk for at det fortsatt er mangel på boliger i Oslo og omegn, og at Selvaag gruppen fremover i ånden til grunnleggeren Olav Selvaag vil forsterke sin satsing på de lavere prissegmenter.