Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

11 konkurser i uke 14

Som ventet var det få konkurser i virksomheter med tilknytning til byggenæringen i løpet av påskeuken.