Tirsdag 18. november ble de som jobber på prosjektet Grønamyrskvartalet på Straume i Øygarden kommune samlet for å markere 1.000 skadefrie dager og for å snakke om HMS. Foto: Alf Erstad

1000 skadefrie dagerfor Veidekke i Bergen

Denne uken markerte Veidekke distrikt Bergen at avdelingen har hatt 1.000 dager uten fraværsskader på sine byggeplasser.

HMS sjef i Veidekke distrikt Bergen Alf Erstad forteller at det betyr totalt cirka tre millioner timer uten fraværsskader for Veidekkes 200 egne ansatte og for cirka 400 innleide og ansatte hos underentreprenører.

Vil alle skader til livs

– Vi har valgt å markere milepelen ved å samle de ansatte prosjektene og snakke litt om det vi har fått til og gi hver ansatt en oppmerksomhet i form, av en termokopp. Vi er veldig klar på at dette er en milepel og ikke et endelig mål. Neste mål er å komme alle skader til livs, sier Erstad.

Han sier at HMS er et agendapunkt på alle møter i Veidekke.

Avvik og kultur

– Når vi ansetter nye trainéer må de ha en periode som verneledere på byggeplass slik at der får et nært forhold til HMS. Dette er viktig for å lykkes. Vi har hele tiden fokus på avvik og avviksrapportering. Alle prosjekter måles hver måned på avviksrapportering, sier Erstad.

– Når vi ser en trend gjør vi noe. Siste trend vi så var usikret arbeid i høyden. Da viste avvik hvor vi kunne sette inn støtet. Vi deler gode erfaringer mellom prosjektene, sier Erstad.

Standardiserte byggeplasser

På spørsmål om hva Veidekke vil gjøre fremover, svarer Erstad at byggeplasser er i kontinuerlig endring og at det som er Ok i dag er ikke Ok i morgen.

– Vi jobber nå med i større grad å standardisere byggeplassene slik at de er mer gjenkjennelige for alle som jobber der. Vi må også bli flinkere til å involvere underentreprenørene. Målet vårt er å få bort alle skadene, sier Erstad.