Leder

 • Flott gave til Sunnaas

  Vi vil berømme dem som har tatt initativet til oppgradering av takterrassen på Sunnaas sykehus på Nesodden. Dette er et spleiselag mellom Mester Grønn og en rekke andre firmaer, og etter planen skal takhagen stå ferdig før sommeren.

 • Redaktørens kinderegg

  En av redaktørens kjepphester er at man kan oppnå mange effekter om man foretar en nødvendig oppgradering av eldre hus. Vi tenker bedre isolering, utskifting av dører, vinduer og gjerne tak. Dette vil spare masse energi og folk vil få et langt bedre bomiljø. Den varmen vi nå bruker til å varme opp for kråkene, kan utnyttes på annen måte.

 • Ny vår for Husbanken?

  Ja, hvorfor ikke. Flere instanser som NBBL og OBOS foreslår nå at Husbanken må få tilbake den kraften denne viktige statsbanken hadde i sin tid. Husbanken hadde en særdeles viktig oppgave i forbindelse med gjenreisningen etter krigen. Vi så også hvor viktig banken var på begynnelsen av 1990-tallet da vi opplevde en skikkelig bankkrise her i landet. Nå ser vi det samme igjen. Når de private bankene går i hi, vil Husbanken kunne være redningen for svært mange.

   

 • Stram inn, men ikke stopp å handle

  Selv om finanskrisen nå velter inn over Norge med full tyngde, vil den bare i liten grad berøre folk flest. De som sin mister sin faste inntekt ellers som rammes på annen måte, vil få det tøft og de må tenke seg om før de bruker en eneste krone. De aller fleste kan fortsette sine innkjøp som før - og de kan gjennomføre sine byggeplaner. Mange vil nå få langt mer igjen for pengene i og med at både handverkstjenester og ikke minst materialer er blitt billigere. Det er mange tilbud om dagen.

   

 • Ruinert til fjells og ved sjø

  Det kommer nå stadig inn meldinger om personer og bedrifter som går konkurs på grunn av satsing på store turist- og hytteprosjekter. Det som ofte går igjen i disse prosjektene, er at man har satset på meget betalingsdyktige kjøpere.

 • Kriminelt!

  Det var opprørende å følge FBI-sendingen på NRK som tok opp situasjonen for en rekke boligbyggere som har blitt lurt trill rundt av en tysk byggmester. Alle hadde anmeldt mannen til politiet og til Økokrim på grunn av svindel og bedrag, men saken ble bare henlagt. Det er etter vårt syn kriminelt. Vi var ellers ikke særlig imponert over statssekretæren fra justisdepartementet som skulle svare for seg. Det ble tynn suppe.

   

 • Boligprisene raser

  Mange er selvsagt lei seg for at boligprisene raser, men det er også noen som gleder seg. Mange som ellers ikke har hatt muligheten, føler nå at de har råd å kjøpe ny bolig. Problemet er å få lån. Men klarer man finansieringen vil man få en vesentlig bedre inngangsbillett enn mange har opplevd de siste årene.

 • Klart for Byggmessen

  Så er det klart for en ny byggmesse i Trondheim. Dette er en messe med rike tradisjoner. Den første messen som ble arrangert i trønderhovedstaden var for 30 år siden. I dagene 30. oktober til 2. november samles man igjen i Trondheim Spektrum Nidarø. I tillegg til utstillinger blir det også avviklet viktige konferanser. Vi tror at slike messer har sin verdi fortsatt.

   

 • Dårlig bolignyhet

  På lederplass på bygg.no har vi i hovedsak sagt at forslaget til statsbudsjett for neste år er svært bra sett med byggenæringens øyne. Men det er selvsagt en del poster som vi er dypt uenige i. Det å øke likningsverdien på boliger med 10 prosent i dagens situasjon er etter vårt syn meningsløst. Dette må endres.

 • Konkurser til fjells

  Det kommer nå meldinger om at det ene eventyrslottet etter det andre i fjellheimen går konkurs. Det samme gjør aktørene bak. I de siste årene er det investert svimlende summer i leilighetsprosjekter o l høyt til fjells. Mange av disse prosjektene er meget luksuriøse - og inngangsbilletten for å kjøpe en andel/leilighet har vært svært høy - ofte mange millioner kroner.

   

 • Fyrer for kråka

  Vi er glade for at det nå legges frem enda mer dokumentasjon når det gjelder CO2-utslipp fra våre egne hus. Etter vårt syn er det å tilleggsisolere husene og ellers gjøre dem tettere den viktigste måten å redusere CO2-utslippene på. Vi vet at mange aktører i byggenæringen begynner å sette fokus på dette. Det gjelder selvsagt de bedriftene som produserer isolasjon, men det å tilleggsisolere er kanskje den beste måten å løse problemene på.

   

 • Utnytt bioressursene

  Når man kjører rundt om i Norge, ser man snart ikke lenger annet enn en grønn tunnel. Norge gror igjen. Det må etter vår mening settes inn en nasjonal dugnadsaksjon for å utnytte den fantastiske ressursen dette egentlig er. Redaktøren har selv hatt en aksjon ved i sommer. Nå ligger det ved for mange års forbruk oppstablet ved hytteveggen. Utsikten er også kommet tilbake.

   

 • Radon skumle greier

  Mange lever farlig uten å vite om det. Vi tenker på alle som bor i hus som står på tomter hvor det siver opp usynlig, men farlig radongass. Hvert år dør anslagsvis 280 mennesker som følge av den radioaktive gassen bare her i landet. Det er mye kunnskap om dette, men likevel gjøres det alt for lite for å forebygge problemet. Dersom man tar hensyn til dette før boligen settes opp, kan man spare mye i forhold til å gjøre utbedringene etterpå.

   

 • Haga og regelverket

  Statsråd Åslaug Haga er i hardt vær om dagen. Hver eneste dag kommer det nå nye saker som viser at familien har hatt et noe lettvint forhold til lov og bestemmelser bl a i byggesaker. I og for seg er hver sak bagatell-messig, men når man ser alle sakene i sammenheng begynner alvoret å sige inn. Her snakker vi om akademisk utdannede mennesker som ikke kan skylde på at de ikke kan lese og skrive - eller at de ikke har forstått regelverket.

   

 • Tragiske skogbranner

  Vi får nå stadig flere rapporter om at en rekke hytter er brent opp som følge av de mange skogbrannene vi har hatt i den senere tid. Mange bolighus og andre bygninger er også i stor fare. I skrivende stund brenner det mange steder - og problemet er at man flere steder ikke har kontroll. I Norge har vi ikke den skogbrannberedskap vi burde hatt.

   

 • Vi dekker hele verdikjeden

  Når Byggeindustrien nå lanserer sine bygg.no FORBRUKER-sider, kan vi med trygghet si at vi følger alle produkter fra vugge til grav. Vi følger med i hele verdikjeden - og det gir oss en helt unik mulighet til å være oppdatert samtidig som det gir oss mulighetene til å gi tips og råd også til sluttbrukeren - til selve forbrukeren som til syvende og sist er den som betaler regningen.

 • Utsatte boligprosjekter

  Vi har advart før, og vi gjentar advarselen her. Når nye boligprosjekter planlegges, så må man ta hensyn til at klimaet er i ferd med å endre seg. Havet stiger. Været blir dårligere. Usikre grunnforhold kan bli mer usikre. Ja, vi kan ramse opp en rekke farer. Men tar vi tilstrekkelig hensyn til dette når nye boligprosjekter planlegges og bygges. Dessverre nei.

   

 • Boligfabrikker mislykkes

  NCC mislykkes med sin satsing på den nye boligfabrikken som skulle revolusjonere byggingen. På samme måte som i moderne bilproduksjon skulle man serieprodusere boliger på en slik måte at man fikk både bedre kvalitet og billigere boliger. Boligene skulle komme flatpakket ut av fabrikk for så å bli skrudd sammen på byggeplass. En milliard kroner har NCC satset. Også andre husfabrikker har hatt store problemer med å få økonomi i produksjonen.
 • Viktig hvileskjær

  Det at Norges Bank ikke økte renten nok en gang, tror vi var et meget fornuftig valg. At man i tillegg signaliserer at vi vil få en lavere rentebane er også viktig. Faren var nå overhengende for at den psykologiske knekken i boligmarkedet kunne komme. Da er det viktig å roe ned.

   

 • Send oss tips

  Siden vi relanserte forbrukersiden www.boligogenergi.no har vi hatt mye besøk. Vi kommer til å utvikle disse sidene videre. I den forbindelse er vi også avhengig av gode tips. Vi skal ellers styrke nettredaksjonen i Byggeindustrien. Da vil også sidene under Bolig og Energi bli bedre oppdatert. Trafikken på våre nettsider stiger nå sterkt.

   

 • Et gasseventyr

  Lite ante redaktøren hva som ville komme ute på de forblåste myrene på Aukra da jeg sammen med Skanska og Hydro sine folk var med på den første befaringen for tre år siden. Nå er det bygget et fantastisk anlegg for å behandle gassen fra Ormen Lange. Dette er blitt et eventyr.