Leder

 • Mer ansvar til boligbyggerne

  Etter en omfattende høringsrunde er den nye byggtekniske forskriften, TEK17, nå lansert. Dette er en forskrift som har stor betydning for hele landets byggenæring og vil i sterk grad være med å påvirke hvordan våre boliger skal se ut og bygges i tiden fremover. 

 • På vei inn i en ny OPS-periode

  For en tid tilbake presenterte Statens vegvesen at de var i ferd med å lansere tre nye OPS-prosjekter i markedet. Nylig ble det klart hvilke tre konstellasjoner som er med i finaleheatet om den første jobben, og dermed er vi nå på full fart inn i en nye OPS-periode innen norsk infrastrukturutbygging.

 • Enorme utviklingsmuligheter på Lillestrøm

  Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal forlate Kjeller flyplass innen utgangen av 2023. Dermed åpner det seg opp enorme utviklingsmuligheter like inntil Lillestrøm sentrum - og som vil gi romeriksbyen en helt ny dimensjon.

 • Flytende bydeler

  Med den stadig økende urbaniseringen og trangen etter å bo og oppholde seg sentrumsnært og like ved sjøen, gjør at det begynner å bli knallhard kamp om de mest populære tomteområdene. Er løsningen å bygge nye landområder og øyer eller bør man kanskje gå for nye flytende bygg og bydeler?

 • Bygg og anlegg må få større plass i klimaarbeidet

  Byggenæringen er definitivt en av næringene som sitter med den viktigste nøkkelen om samfunnet skal nå sine klimamål. Dette gjelder både lokalt, nasjonalt og globalt - men dette vises ikke nok igjen i samfunnsdebatten og i arbeidet det legges opp til innen klimaarbeidet.

 • Spennende tider for boligmarkedet

  Etter en lengre periode med kraftig prisstigning og stadig økende nyboligsalg, er det nå noe roligere tider i boligmarkedet – det merker man ikke minst i Oslo. I stadig flere innslag som hinter om et kommende marked i nedgang, er det viktig å ta med seg at vi fortsatt har et meget høyt nivå både når det gjelder pris, nyboligsalg og igangsetting.

 • Hvordan kunne dette skje?

  Den katastrofale brannen i London natt til onsdag har gjort et enormt inntrykk, og vi kjenner fortsatt ikke rekkevidden av tragedien som har kostet mange menneskeliv. Det store spørsmålet alle sitter igjen med er hvordan dette kunne skje.

 • Unik mulighet til å vise frem norsk tunnelkompetanse

  Store deler av verdens tunnelelite er i disse dager til stede på World Tunnel Congress (WTC) i Bergen. Dette er selvsagt en glimrende måte å vise frem den brede norske tunnelkompetansen på.

 • Og det ble lys

  Det har den senere tiden pågått både en diskusjon og et arbeid rundt behovet og kravet for belysning på motorveier i Norge. Mandag ble det klart at kravet om belysning på motorveier skal bestå.

 • Tunnelverdenen på plass i Bergen

  Denne uken skal Norge og Bergen være vertskap for hele verdens tunnelbransje. Da kommer over 1.600 personer til Vestlandets hovedstad for å diskutere kompliserte prosjekter, problemstillinger og teknisk innovasjon - og ikke minst se på hvordan fremtiden ser ut for arbeid i og med tunneler.

 • Entreprenørene må selv ta ledelsen

  Entreprenørene rigger seg for nye tider i en byggenæring som er inne i en periode med store endringer. Og vi snakker ikke om fremtiden - den nye hverdagen er her allerede. 

 • Stortingets prosjekthåndtering bør få konsekvenser

  Riksrevisjonens fremleggelse av funnene i sin granskning av Stortingets byggeprosjekt er en beretning om hvor galt ting kan gå om man setter i gang store og komplekse utbyggingsoppgaver uten å ha den nødvendige byggherrekompetansen.

 • God konkurranse innen veisektoren

  Anleggsmarkedet har de senere årene nådd stadig nye høyder - og aldri har vi bygd så mye vei og brukt så mye penger på veibygging som nå.

 • Ny kommunestruktur kan gi sterkere bestillerkompetanse

  Torsdag kom Stortingets kommunalkomité frem til at antall kommuner skal reduseres fra 428 til 354. Få saker har vel blitt diskutert så mye som regjeringens plan rundt kommunesammenslåing de siste årene - men nå er man i ferd med å gå inn for en foreløpig landing. 

 • Riktig beslutning av Vegvesenet om asfaltgransking

  Tirsdag kunne Byggeindustrien bringe nyheten om at Statens vegvesen har bestemt seg for å droppe granskingen av asfaltbransjen i kjølvannet av den mye omtalte asfaltsaken i Midt-Norge fra 2011. Slik saken har utviklet seg, er dette er en riktig beslutning.

 • BNL - byggenæringens samlende kraft

  Byggenæringen består av mange tusen virksomheter og ansatte - og er en av landets største næringer med en rekke ulike tilknyttede bransjer - og er i særdeleshet Norges største distriktsnæring. Men i 2017 fremstår den likevel som mer samlet enn noen gang.

 • Mange spennende gründervirksomheter

  Som en av landets aller største næringer, har byggenæringen en omfattende og meget mangslungen virksomhet rundt om i landet. Hvert år etableres en rekke nye selskaper - og mange av disse satser innen helt nye områder. 

 • Mektige OBOS

  OBOS BBL, som formelt het Oslo Bolig - og Sparelag frem til 2014, ble etablert i 1929 for å skaffe og bygge rimelige boliger for sine medlemmer. Det gjør de fortsatt - men de er også noe langt mer.

 • Viktig milepæl for regjeringskvartalet

  Onsdag ble forslagene fra de sju grupperingene som har deltatt i arbeidet med Statsbyggs plan- og designkonkurranse rundt det nye regjeringskvartalet presentert. Dermed er en ny milepæl nådd i utviklingen av Norges største byggeprosjekt, og byggestarten rykker stadig nærmere.

 • Nytt gigantprosjekt vedtatt – en stor utfordring venter

  Tirsdag ble en stor dag for den norske anleggssektoren - da ble nemlig utbyggingen av det enorme Rogfast-prosjektet vedtatt i Stortinget.

 • Entreprenørene inn i reguleringsprosessen

  De norske entreprenørene, først og fremst de store, har lenge bedt om å bli tidligere og bredere involvert i utviklingen av store og omfattende prosjekter. De får nå i stadig større grad mulighet til å vise sin kompetanse og erfaring nettopp gjennom tidligere involvering.

 • Nå kommer Oslomodellen

  Kampen for å sikre de seriøse aktørene og hindre de useriøse i å vinne frem i byggenæringen har vært høyt prioritert i flere år - og nå kommer det stadig strengere krav fra de offentlige byggherrene som en del av dette arbeidet. Nå har landets største kommune innført de de kaller Oslomodellen - som virkelig setter krav til byggenæringens aktører.

 • Kraftigere virkemidler fra Arbeidstilsynet

  Selv om HMS-arbeidet aldri har blitt prioritert høyere i byggenæringen enn nå, skjer det nær daglig både mindre og mer alvorlige hendelser ute på landets bygg- og anleggsplasser. Denne uken opplevde næringen også en dødsulykke på Ryfast-prosjektet. Det viser til fulle at HMS-arbeidet aldri kan prioriteres for høyt.

 • For en kongevei

  Norge har de senere årene hatt mange veikonstruksjoner som har høstet stor internasjonal interesse - og nå mottar Kongevegen over Filefjell mye heder i utlandet.

 • Vegdirektøren med krystallklar melding om Vestkorridoren

  Mandag sendte vegdirektør Terje Moe Gustavsen brev til Samferdselsdepartement der han i klare ordelag anbefaler en sammenhengende utbygging av hele E18 fra Lysaker til Ramstadsletta.

 • Entreprenører i vest vil utdanne yrkesfagelever

  Både på kort og noe lengre sikt trenger vi flere fagarbeidere i Norge - langt flere. Etterspørselen etter dyktige fagfolk innen enkelte deler av byggenæringen er nå så stor at entreprenørene på Vestlandet ønsker å starte en ny privat yrkesskole innen bygg- og anleggsteknikk.

 • Landets kommuner viktige for byggenæringen

  Landets over 400 kommuner er samlet sett en av byggenæringens største kunder - og de er ikke minst viktige for å opprettholde sysselsettingen til en lang rekke virksomheter rundt om i hele landet.

 • Fremtidens arbeidsliv

  Hvordan vi skal håndtere dagens og utvikle fremtidens arbeidsliv seiler opp til å bli en av de viktigste temaene i forbindelse med høstens stortingsvalg.  

 • Spennende satsing fra Hunton

  Hunton Fiber bestemte seg for en tid tilbake å flytte produksjonen av trefiberisolasjon fra Polen til Norge. Dette medfører at de må bygge en ny fabrikk på Gjøvik. Nå er spaden satt i jorda for 200-millioners investeringen og neste sommer starter de produksjonen i fabrikken.

 • E16 blir en viktig valgkampsak

  Skuffelsen var stor hos mange E16- og Bergensbane-tilhengere da NTP ble lagt frem tidligere i vår, men de har ikke gitt opp kampen - og denne saken kan få store politiske konsekvenser.

 • Storprosjektene står i kø

  De som forventer en roligere periode for bygg og anlegg på Østlandet i årene som kommer, må nok tro om igjen. Storprosjektene står nærmest i kø i tiden fremover.

 • Utnytt de grønne mulighetene

  Både offentlige og private kunder ønsker i stadig økende grad grønne løsninger når de skal realisere sine prosjekter. Det er dermed ekstremt viktig at næringens aktører nå er på ballen og er klare til å takle omstillingen som er i ferd med å skje.

 • Hvor godt er IT-sikkerheten egentlig ivaretatt?

  Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og store mengder viktig informasjon ligger lagret på ulike servere rundt om i landet og resten av verden. Hvor godt er egentlig denne viktige informasjonen sikret?

 • De gode digitaliseringseksemplene finnes

  Alle er enige om at vi må bli flinkere til å utnytte de digitale mulighetene, dette gjelder helt klart også i byggenæringen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret på Boligkonferansen aktørene i næringen til å utnytte de digitale mulighetene.

 • Konvensjonell drift eller TBM i jernbanetunnelen på Ringeriksbanen?

  Nå har Bane Nor besluttet hvilket tunnelkonsept de skal gå for på Ringeriksbanen. Tunnelen blir hele 23 kilometer lang - men foreløpig er det ingen avklaringer om det blir driving med drill & blast eller tunnelbormaskin (TBM).

 • En flyplass å være stolt av

  Torsdag klokken 12 åpnet nye Oslo lufthavn - et prosjekt det har kostet hele 14 milliarder kroner å realisere. Lufthavnen skal årlig nå kunne håndtere 32 millioner passasjerer og er blitt en flyplass alle involverte parter har all grunn til å være stolte av.

 • La dem bygge flere mindre leiligheter

  Det er fortsatt en sterk etterspørsel etter mindre leiligheter i sentrumsnære strøk i Oslo - men utbyggerne får fortsatt ikke bygge flere av de mest populære objektene.

 • Vi er alle millionærer

  Statens pensjonsfond utland, som er best kjent som oljefondet, passerte tirsdag 8.000 milliarder kroner i markedsverdi - og brøt dermed en ny barriere.

 • Vi er mer produktive

  I flere ulike sammenhenger hevdes det at produktiviteten i byggenæringen i Norge de senere årene har gått ned eller i beste fall har hatt en flat utvikling, mens andre næringer har hatt en relativt kraftig produktivitetsøkning. Nye beregninger viser at det står bedre til innen bygg og anlegg enn mange tidligere har gått ut med.

 • Nødvendig prioritering av Nationaltheatret

  Ærverdige Nationaltheatret er et av Oslos og hele landets mest markante og viktige bygninger. Bygningsmassen har forfalt gjennom mange tiår, og et oppgraderingsbehov har vært stadig mer påtrengende. Nå settes det av midler til å ruste opp den viktige bygningen.

 1. Neste side