Leder

 • Flyplassutbyggingene kommer tett

  Nordmenn flyr mye - både i forbindelse med jobb og fritid. Mange distrikter er også helt avhengige av transportmuligheten flyet gir. Dette betyr at det til enhver tid planlegges og bygges ut ved en rekke av landets flyplasser.

 • Fredag åpnet problem-sykehuset i Kirkenes

  Fredag 12. oktober var det offisiell åpning av det nye sykehuset ved Andrevann i Kirkenes. Dette har vært en utbygging som har vært forfulgt av problemer - og i stedet for å bli modellen for hvordan morgendagens sykehus skal bygges ut i Norge - er det blitt det stikk motsatte.

 • Storaksjon viser at det ikke jobbes godt nok med HMS

  Arbeidstilsynet har nylig gjennomført en storaksjon på landets byggeplasser - og funnene viser at det er et stort forbedringspotensial.

 • Norge i ferd med å få et nytt signalbygg

  Tirsdag presenterte Aker gjennom REV Ocean, som Kjell Inge Røkke står bak, planene for byggingen Verdenshavets hovedkontor (World Ocean Headquarters) som skal bli Nordens høyeste bygg på Fornebu. Skyskraperen skal bli hele 200 meter høy og romme 60 etasjer.

 • Samferdsel ble vinneren i statsbudsjettet

  Byggenæringen bør i hovedsak være godt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

 • Hva bringer statsbudsjettet for byggenæringen?

  Som vanlig har det kommet en god del budsjettlekkasjer - flere av disse påvirker også byggenæringen for året som kommer. Mandag får vi den foreløpige fasiten - da kommer statsbudsjettet for 2019.

 • Organiseringen på Follobanen

  Byggeindustrien har de siste to ukene publisert flere artikler som omhandler Bane NOR, og da spesielt Follobaneprosjektet, og flere sentrale medarbeidere involvert i denne utbyggingen. Sakene belyser flere aspekter som avstedkommer interessante problemstillinger.

 • Må finne gode tvisteløsningsmekanismer

  Tvistenivået i byggenæringen ser dessverre ikke ut til å gå nedover. Fortsatt er det stor uenighet i en rekke prosjektgjennomføringer - både innen bygg og anlegg.

 • Sterk kvartalsrapport gir grunn til videre optimisme

  Tirsdag la Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frem sin kvartalsrapport for tredjekvartal - og dette er positiv lesning for de som håper gode tider for næringslivet fremover.

 • Liten grunn til rentefrykt

  20. september satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent - den første rentehevingen på sju år. Dette var helt som forventet og signalisert tidligere - og allerede dagen etter varslet flere av de store bankene at de ville justere renten opp.

 • Justert regjeringskvartal vil bli lettere å få gjennom

  Debatten rundt utbyggingen av regjeringskvartalet har foregått med sterkt engasjement og på mange plan gjennom flere år allerede - men fredag la regjeringen frem et justert forslag som nok vil bli mer spiselig for langt flere og vil bli lettere å få gjennom i en videre politisk behandling.

 • Hyttemarkedet trenger tettere oppfølging

  Det norske hyttemarkedet har i en lengre periode vært gjennom en kraftig vekst, og denne veksten ser bare ut til å fortsette. Det gjør at denne delen av markedet burde bli tettere fulgt opp av ulike tilsynsmyndigheter - for selv om store deler av bransjen jobber profesjonelt - finnes det også dessverre eksempler på at hyttemarkedet inneholder flere aktører som ikke har alt under kontroll.

 • Enorm boligbygging på gang i Tyskland

  Tyskland, selve motoren i Europa, opplever for tiden stor boligmangel - og forbundskansler Angela Merkel har nå selv tatt initiativ til en massiv boligutbygging de neste årene.

 • Norge helt i front innen BIM

  Et norsk innovativt og engasjert miljø var tidlig fremme i bruken og utviklingen av BIM - og satte Norge i førersetet innen å utvikle og ta i bruk dette verktøyet og arbeidsmetoden – og vi ligger fortsatt langt fremme i dette arbeidet.

 • Bruk ungdommen!

  Den beste og sikreste måten å få ungdommen interessert i å bli en del av byggenæringen er å bruke de unge selv mer i rekrutteringsarbeidet. 

 • Rekordaktivitet for arkitektene godt nytt for resten av verdikjeden

  Før helgen presenterte Arkitektbedriftene sin konjunkturrapport, og denne viser at det ligger an til vekst og gode tider for arkitektene her i landet - og dette er selvsagt også gode nyheter for de øvrige leddene i verdikjeden.

 • Husk på de gode prosjektene

  Det er ofte slik at mange av oss kan ha en tendens til å fokusere for mye på det negative. Derfor er det innimellom veldig viktig å stoppe opp litt og tenke over alt det positive som skjer i og rundt byggenæringen. Og det er heldigvis ikke så rent lite. 

 • Solid utvikling - men spennende tider for de norske byggevareprodusentene

  De norske byggevareprodusentene har gjennom flere år hatt en solid utvikling, som er naturlig med tanke på den store veksten vi har hatt innen den norske byggenæringen over lang tid. Spesielt innen anlegg ser vi nå enorm utvikling - noe som også påvirker de av byggevareleverandørene som opererer i denne delen av markedet. 

 • Flytting av kompetanse fra Vegvesenet til regionene er en politisk beslutning med dårlig faglig begrunnelse

  Som kjent er Norge i ferd med å gjennomføre en svær regionreform. Denne har ikke akkurat gått på skinner den senere tiden - men den har politisk flertall i Stortinget og skal gjennomføres. En del av reformen innebærer en større omfordeling av ressurser fra Statens vegvesen til de nye regionene. Dette er noe som kan få omfattende innvirkning på byggenæringen og selvsagt på Vegvesenet selv.

 • Veiarbeidernes trafikksikkerhet

  Det er veldig mye oppmerksomhet rundt arbeidernes sikkerhet i byggenæringen i Norge. Aldri tidligere har så mye innsats vært rettet mot å redusere antall skader og alvorlige ulykker rundt om på landets byggeplasser. Men en gruppe er ekstra utsatt og innebærer en faktor som ikke alltid er så lett å kontrollere.

 • Nye storinvesteringer på Gardermoen

  Landets hovedflyplass, OSL, fullførte så sent som i fjor en av tidens største byggeprosjekter i norsk historie. Nå er man allerede kommet godt i gang med planleggingen av ytterligere investeringer ved det gigantiske knutepunktet.

 • Må digitalisere helt ut

  BIM, digitalisering og robotisering har vært de store buzzordene i byggenæringen de siste par årene - og mange begynner kanskje å få litt nok av disse uttrykkene i sin travle hverdag - før konseptene har blitt presentert for alvor i byggenæringen. Men her gjelder det å henge med - stadig flere av virksomhetene er nå i ferd med å ta det digitale skrittet.

 • Rentefaktoren

  I Norge, og i store deler av verden, har vi siden finanskrisen i 2007/2008 vedvarende hatt lave renter - historisk sett veldig lave renter. Mange som nå er på vei inn i, eller nettopp har kommet inn i boligmarkedet, har aldri opplevd det som kan kalles et «normalt» rentenivå. Når alle nå spår en renteoppgang skal det bli spennende å se hvordan dette påvirker utviklingen til landets økonomi, byggenæringen og boligmarkedet.

 • Vil nye kontraktsformer skape mer samhandling og bedre prosjekter?

  Få ting blir diskutert like mye som gjennomføringsmodeller, kontraktsformer, samspill og de ulike leddenes plass i verdikjeden om dagen.

 • Gode tider for bygg og anlegg i Hordaland

  Etter flere noe usikre år og ujevne år for Bergen og Hordaland, peker nå mange av pilene riktig vei - og aktivitetsnivået er på full fart oppover.

 • Boligskandale nærmest uten sidestykke i Oslo

  Tirsdag ble en omfattende granskningsrapport rundt Boligbyggs kjøp av flere hundre boliger på Oslos vestkant lagt frem. Denne vitner om at kjøp av boliger for rundt 1,4 milliarder nærmest har foregått uten kontroll eller oversikt - og mange titalls millioner har blitt betalt i overpris for boligene.

 • Et regionpolitisk rot

  Rabalderet rundt arbeidet med å omdanne landets fylker til regioner fortsetter. Nå har riktignok Krf signalisert at de står ved sammenslåingsvedtaket -men det gjenstår å se om uroen som virkelig startet med problemene i Finnmark og Troms roer seg - og om Viken-prosjektet også fortsetter arbeidet selv om saken skal viderebehandles politisk i Stortinget.

 • Vi trenger bedre informasjonsflyt rundt HMS-kortene

  HMS-kortene skal være et av de viktigste verktøyene i kampen mot arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen. HMS-kortene har helt klart mange gode sider - men det er definitivt også et forbedringspotensial med løsningen.

 • Store samferdsels-sko å fylle

  Torsdag formiddag ble det kjent at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen flytter til USA og forlater dermed regjeringen med virkning fra fredag. Solvik-Olsen har vært en synlig og deltakende minister for samferdselssektoren i Norge og Jon Georg Dale har nå store sko å fylle etter sin partikollega.

 • Studentboligene - den evige høstjakten

  Hver eneste høst kommer det nye avisoverskrifter som omhandler de mange studentene som leter etter bolig – og det kan synes som at studentbolig-køen blir stadig lenger.

 • Fremtidsoptimismen daler - men fortsatt god tro på egen økonomi

  De norske husholdningenes fremtidstro rundt landets samlede videre økonomiske utvikling bruker å variere i relativt stor grad - og vi pleier å dra i flokk. Nå peker pilene litt nedover - men endringene er små og det er viktig å legge merke til at de aller fleste har god tro på egen økonomi.

 • Flere fullfører videregående - men fortsatt dropper for mange ut fra yrkesfagene

  Stadig flere av de som starter på den videregående utdanningen fullfører nå hele studieløpet - men det er fortsatt dessverre slik at for mange velger å ikke fullføre sin yrkesfagutdanning.

 • Det snur raskt

  Det er ikke lenge siden oljebransjen i Norge, og da i særdeleshet Stavanger, var nede i en dyp bølgedal - og opplevde utfordringer man ikke hadde sett på mange år. De krisepregede nyhetsmeldingene kom tett - og negativiteten var stor. Nå er bildet et helt annet.

 • Ikke godt nok forberedt på naturskader

  Vi blir stadig mer påvirket av været rundt oss - men mange kommuner virker ikke å være godt nok forberedt på hvordan klimaet rammer oss.

 • Maskinsalget går så det suser

  Det norske anleggsmarkedet holder koken - det er salget av anleggsmaskiner et tydelig signal på.

 • Hvor går regionreformen?

  Regionreformen er et av regjeringen Solbergs store politiske prosjekter - men nå skaper Finnmark trøbbel for gjennomføringen - og andre fylker begynner å rasle med sablene.

 • Vekst - men marginpress for rådgiverne

  Det høye vedvarende aktivitetsnivået innen bygg og anlegg gjør at selskapene i rådgiverbransjen vokser - flere av dem relativt kraftig. 

 • Færre private handler svart - men fortsatt utfordringer for byggenæringen

  Det finnes flere lyspunkter innen utviklingen av arbeidslivskriminaliteten i Norge. Nå ser vi også at generell bruk av svart arbeid er på vei ned - men det er fortsatt store problemer innen privatmarkedet i byggenæringen.

 • Mot bedre tider for de seriøse?

  Det har de senere årene vært mye fokus på utfordringer med arbeidslivskriminalitet og følgene dette har hatt for byggenæringen. Nå meldes det om enkelte lyspunkter som forhåpentligvis kan være med på å endre utviklingen innen visse deler av næringen.

 • En forferdelig ulykke

  Brukatastrofen i Italia er et tragisk eksempel på hvor galt det kan gå når store infrastrukturinstallasjoner kollapser. Nå er jakten i gang for å finne de ansvarlige for at det kunne gå så galt.

 1. Neste side