Leder

 • Vi trenger en offensiv jernbanesatsing

  I løpet av inneværende NTP-periode skal det brukes mange milliarder kroner på utbygging av jernbanenettet, ikke minst gjennom Intercity-satsingen. Det legger til rette for en storstilt utbygging av landets skinnegående trafikk - og det trengs.

 • Omfattende tunnelarbeider gir trafikktrøbbel for vestlendingene

  Ingen steder i landet har så mange veitunneler som Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Her er tunnelene en naturlig del av veinettet - og noe veldig mange av bilistene i de tre fylkene må benytte seg av for å komme fra a til b. Nå skal mange av disse tunnelene oppgraderes - og det betyr trøbbel for trafikkavviklingen.

 • Entreprenører tar felles ansvar

  Entreprenørenes viktigste ressurs for å lykkes i fremtiden er at man klarer å sikre seg den nødvendige kvalifiserte arbeidskraften. De senere årene har innsøkingen til bygg- og anleggsfagene vært for lav - men det kjøres nå en rekke ulike prosjekter for å få tallene oppover.

 • Et prosjekt uten styring

  Millionene renner ut av prosjektet rundt utbyggingen av Stortinget. Prosjektet er nå estimert å koste 2,3 milliarder kroner og har dermed gått på en sprekk på 1,2 milliarder kroner - og foreløpig tør ingen å garantere for sluttsummen.

 • Bruk anleggsbransjens kompetanse når veimilliardene skal investeres

  Onsdag kunne vegdirektør Terje Moe Gustavsen legge frem etatens handlingsprogram for perioden 2018-2023. Dette innebærer en fortsatt rekordhøy aktivitet innen veisektoren - og oppdragene blir mange og store for byggenæringens aktører i tiden fremover.

 • NRK-flytting gir enorme utviklingsmuligheter

  Tirsdag vedtok styret i Norsk Rikskringkasting (NRK) at de nå skal gå fra å utrede en mulig flytting fra høyborgen på Marienlyst, til å jobbe videre med en ambisjon om at NRK skal inn i nye lokaler i Osloområdet.

 • Gode kandidater til Årets Bygg og Årets Anlegg

  Mandag ble kandidatene til prisene for Årets Bygg og Årets Anlegg 2017 presentert her på bygg.no, og det er helt klart verdige kandidater som kjemper om hedersbetegnelsene.

 • Fremtiden for Oslo S som kollektivknutepunkt

  Oslo S er landets definitive kollektivknutepunkt med mange millioner reisende hvert eneste år. Bussterminalen som nærmest ligger vegg i vegg med sentralbanestasjonen har samtidig en meget viktig rolle for de mange tusen som hver eneste dag benytter busstilbudet inn og ut av byen. Hvordan kan man bedre tilbudet for de kollektivreisende i dette området?

 • Mot en ny tid for Bodø

  Bodø har vært gjennom en rivende utvikling de senere årene, med flere store utbygginger som har skapt et nytt sentrumsbilde. Men nå er man virkelig i ferd med å starte en ny tid i Nordlandsbyen - planene om å relokalisere flyplassen begynner å ta form.

 • Viktig frist nærmer seg

  1. mars går fristen ut for å søke på yrkesfag. Blir 2018 året da yrkesfagene virkelig får gjennomslag?

 • Fremtidens transportmidler

  På overordnet nivå er det lite som har endret våre transportmidler i stor grad på mange tiår. Veiene blir bedre som gjør at vi kan kjøre raskere og bilene endrer karakter, togene går raskere enn før og flyene er mer effektive - men det har ikke kommet noen store banebrytende nye transportmidler til i vårt stadig mer teknologibaserte samfunn.

 • Det gjelder rikets sikkerhet

  For noen dager siden brøt tre personer seg inn i det som skal være et av landets nyeste og mest moderne vannverk, vannverket i Bodø. Dette viser dermed at noe av landets mest kritiske infrastruktur er sårbar.

 • Positive signaler i boligmarkedet

  Etter en lengre periode med et fallende og usikkert boligmarked er det nå noen tegn som tyder på at ting kan være i ferd med å bedre seg - men det er fortsatt såpass mange usikre faktorer at vi ikke kan friskmelde det norske boligmarkedet ennå. 

 • Byggedagene 2018 belyser byggenæringens plass i en stadig mer globalisert verden

  Den norske byggenæringen har i likhet med resten av samfunnet rundt oss opplevd store endringer de senere årene. Konkurransen blir stadig hardere, aktørene flere og samfunnets forventninger øker - vi skal bygge mer og bedre samtidig som vi skal bygge så kostnadseffektivt og raskt som mulig. 

 • En skandale

  Tirsdag morgen ble det klart - Bane NOR hadde til slutt fått nok av italienske Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Condotte) og kaster dem ut av prosjektet og tar over styringen av de to EPC-kontraktene selv. Etter at anleggsarbeidene har stått stille siden forrige mandag hadde de ikke noe valg - Bane NOR måtte gjøre noe.

 • Underentreprenører urolige over høyt konfliktnivå

  Med stadig flere større og komplekse prosjekter innen både bygg og anlegg er bruken av underentrepriser mye brukt av de større entreprenørene. Det meldes nå fra underentreprenører at konfliktnivået er høyt - og enkelte sier at de kommer til å søke seg bort fra denne entrepriseformen.

 • Gigantiske skoleutbygginger på gang

  I løpet av årets første uker har regjeringen gitt klarsignal til utbygging av to nye gigantiske undervisningsutbygginger. Samlet vil det investeres for nær 16 milliarder kroner i de to utbyggingene.

 • Forventer BA-vekst i alle europeiske land

  Det er ikke bare i Norge vi nå ser en økonomi i vekst. Flere europeiske land kan melde om oppgang, og dette slår selvsagt også positivt inn på aktiviteten til byggenæringen i Europa.

 • Nå kommer de elektriske anleggsmaskinene - vil markedet betale for dem?

  For et knapt år siden diskuterte jeg i en leder her på bygg.no om når vi kunne forvente å se tunge anleggsmaskiner på elektrisk drift. Utviklingen har virkelig skutt fart innen dette området - og Norge er nå verdensledende innen dette feltet.

 • 28 milliarder grunner til å slå hardere ned på arbeidslivskriminaliteten

  En rapport som Samfunnsøkonomisk analyse nylig la frem om arbeidslivskriminaliteten i Norge er dyster lesning, men dessverre ikke veldig overraskende. Man har vært klart over at dette er et stort problem over lang tid, men når man tallfester problemet på denne måten synliggjør det hvilken enorm samfunnsutfordring dette representerer - og viktigheten av at man setter inn sterkere virkemidler for å vinne kampen.

 • Enorm utbygging nærmer seg i Lørenskog

  Det pågår for tiden en rekke større utviklingsprosjekter rundt om i landet - og flere regioner er i vekst. Det er derimot få regioner som kan vise til et aktivitetsnivå som vi nå ser på Romerike.

 • Vi fornyer oss i jubileumsåret

  Året vi nettopp har startet på blir et spesielt år for oss i Byggeindustrien - 2018 er året vi kan feire vårt 50-årsjubileum - og dette vil bli markert på flere ulike måter.

 • Mye utbygging i Bjørvika gjenstår

  Om du trodde at utbyggingen i Bjørvika og fullføring av Barcode-rekka innebærer at utbyggingen i området begynner å nærme seg slutten, må du tro om igjen. Her skal det fortsatt bygges ut i stor stil i mange år fremover - og er noe som vil bidra til at den nye bydelen og området i hovedstaden vil endre seg ytterligere.

 • Utfordrende situasjon på Follobanen

  Situasjonen for underentreprenørene på Follobanen tilspisser seg. Det ble mandag klart at Condotte har blitt innvilget konkursbeskyttelse fra retten i Roma, men aktiviteten begynner nå å dale på de to anleggsområdene til den italienske entreprenøren på Follobanen - og flere underentreprenører melder om store utestående beløp.

 • Vi må bruke pengene smartere

  Søndag ettermiddag kunne tre blide partiledere legge frem den såkalte Jeløya-erklæringen, som skal danne grunnlaget for den nye blågrønne-regjeringen. I erklæringen legges det opp til en fortsatt ekspansiv satsing på samferdselsutbyggingen her i landet - samt å bygge opp den digitale infrastrukturen som skal effektivisere landets videre utbygging.

 • Mot en ny tid i regjeringskontorene

  Søndag ettermiddag ble det klart - landet får nå en ny historisk blågrønn regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre. 

 • Bygg og anlegg tar imot flest lærlinger

  Aldri tidligere har så mange yrkesfagelever fått læreplass som i 2018 - og byggenæringens aktører er de som har tatt imot flest lærlinger.

 • Store økonomiske problemer hos Condotte kan gi Bane NOR omfattende utfordringer

  Den italienske entreprenørkjempen Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) skal være i alvorlige økonomiske problemer. Lykkes de ikke i sin prosess med å redde selskapet havner Follobaneprosjektet i en meget utfordrende situasjon.

 • Byggenæringens anerkjennelse

  Byggenæringens omfattende virksomhet preger hverdagen til hver og en av oss på ulike måter. Mer enn noen gang tidligere blir den totale skaperkraften rundt om i næringen lagt merke til - men får næringen den anerkjennelsen den fortjener?

 • Norsk arbeidsliv godt rustet for fremtiden

  Fremtidens arbeidsliv vil by på endringer for både det globale og lokale næringslivet. Norske virksomheter og arbeidere er på mange måter godt rustet for denne fremtiden. 

 • Stabilt godt hyttemarked

  Norske hyttevaner er noe spesielle og skiller seg fra de fleste andre europeiske land. Vår trang for å realisere en bolig nummer to ved sjøen eller på fjellet gjør at det har bygget seg opp et enormt marked innen dette segmentet - og dette markedet har holdt stabilt høyt over lang tid.

 • Viktig erfaringsdeling etter ulykker

  Hver eneste av de alvorlige ulykkene i byggenæringen burde vært unngått - men hvert år opplever flere selskaper dødsulykker på sine prosjekter. Erfaringene man heter ut fra arbeidet etter disse ulykkene kan være avgjørende for å unngå nye tilsvarende ulykker.

 • Når man legger handling bak samarbeidsmålet gir det effekt

  Samarbeidsklimaet mellom aktørene i enkelte prosjekter er ikke alltid det beste i byggenæringen. Stramme budsjetter og kompliserte oppgaver som skal utføres på kortest mulig tid gir åpning for friksjoner mellom byggherre og utførende. 

 • Brannforebyggende arbeid hjelper

  Det har de senere årene vært en betydelig nedgang i antall personer som omkommer i branner i Norge, og dette viser at et bredt arbeid med å forebygge alvorlige konsekvenser som følge av branner nytter.

 • Mot et nytt spennende år for byggenæringen

  Den norske byggenæringen har vært gjennom noen svært innholdsrike og gode år. Det meste tyder på at næringens mange aktører kan se frem mot et godt 2018 også.

 • Mange flotte prosjekter ferdigstilt i 2017 - arbeidet med å kåre Årets Bygg og Årets Anlegg har startet

  Det ferdigstilles hvert eneste år en rekke flotte og ikke minst viktige prosjekter rundt om i landet. Vi i Byggeindustrien følger byggenæringen tett, og har omtalt en rekke av disse prosjektene i løpet av 2017. Nå har også juryen startet arbeidet som til slutt skal ende ut i kåringen av årets beste prosjekter gjennom Årets Bygg og Årets Anlegg 2017.

 • Grønne løsninger vinner terreng

  Byggenæringens produkter og måter å arbeide på er i stor endring - en tilpasning til fremtidens samfunn gjør at vi om noen år kommer til å arbeide på helt nye måter enn tidligere. 

 • Konsolideringen ikke over i byggevarehandelen

  Den norske byggevarehandelen har vært gjennom relativt store endringer de senere årene, med nye eierkonstellasjoner, bytte av kjedetilknytninger og nye måter å jobbe på. Lite tyder på at konsolideringen er over - det vil fortsatt skje endringer innen denne delen av næringen.

 • God fart norsk økonomi vil sikre høy aktivitet i byggenæringen

  Ifølge ferske prognoser fra SSB kan vi forvente en oppgang i norsk økonomi frem mot 2020. Smurt av en stadig stigende oljepris vil vi se økte investeringer innen både offshore og industrien for øvrig.

 • Rekrutteringstiltak flere burde ta i bruk

  En av byggenæringens aller viktigste oppgaver i årene fremover er å bidra til en økt søkning til bygg- og anleggsfagene. I Oslo har de nå stor suksess med sitt småhusprosjekt

 1. Neste side