Leder

 • En flyplass å være stolt av

  Torsdag klokken 12 åpnet nye Oslo lufthavn - et prosjekt det har kostet hele 14 milliarder kroner å realisere. Lufthavnen skal årlig nå kunne håndtere 32 millioner passasjerer og er blitt en flyplass alle involverte parter har all grunn til å være stolte av.

 • La dem bygge flere mindre leiligheter

  Det er fortsatt en sterk etterspørsel etter mindre leiligheter i sentrumsnære strøk i Oslo - men utbyggerne får fortsatt ikke bygge flere av de mest populære objektene.

 • Vi er alle millionærer

  Statens pensjonsfond utland, som er best kjent som oljefondet, passerte tirsdag 8.000 milliarder kroner i markedsverdi - og brøt dermed en ny barriere.

 • Vi er mer produktive

  I flere ulike sammenhenger hevdes det at produktiviteten i byggenæringen i Norge de senere årene har gått ned eller i beste fall har hatt en flat utvikling, mens andre næringer har hatt en relativt kraftig produktivitetsøkning. Nye beregninger viser at det står bedre til innen bygg og anlegg enn mange tidligere har gått ut med.

 • Nødvendig prioritering av Nationaltheatret

  Ærverdige Nationaltheatret er et av Oslos og hele landets mest markante og viktige bygninger. Bygningsmassen har forfalt gjennom mange tiår, og et oppgraderingsbehov har vært stadig mer påtrengende. Nå settes det av midler til å ruste opp den viktige bygningen.

 • En viktig seier for fagskolene

  Gjennom mange år har landets fagskoler og deres elever, med god hjelp fra næringslivet, kjempet for å styrke fagskoleutdanningen. Nå kommer dette etterlengtede løftet.

 • Vil anleggsmaskinparken bli elektrifisert?

  For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?

 • I kamp med vannkreftene

  I Norge har man bygget en rekke kompliserte tunneler opp gjennom årene. I Telemark har man nå snart gjennomslag i en av de vanskeligste tunneljobbene man har opplevd de senere årene - og dette har man fått til med god kompetanse ute på stuff.

 • Nå kommer vårslippet i boligmarkedet for fullt

  Påsken er over og mange som har flikket på boligene sine i løpet av høsten og vinteren er nå klare for å legge objektene sine ut for salg.

 • Får vi aldri nok av fjellet?

  Vi er nå på vei inn i den absolutte hyttehøytiden i Norge. Påsken er tiden mange familier ønsker å tilbringe på hytten, enten det er ved sjøen eller på fjellet. Og aldri har flere nordmenn hatt et hjem nummer to å benytte i påsken.

 • Er vi klare for en ny OL-debatt?

  I 2014 satte politikerne foten ned for planene om å arrangere vinter-OL i Oslo i 2022. Dermed var en lengre norsk OL-debatt over - og mange trodde nok at dette var det siste vi skulle høre om et norsk OL på lang tid. Nå har man imidlertid begynt å snakke om et nytt vinter-OL på Lillehammer.

 • Legger opp til historisk samferdselssatsing

  Onsdag ble endelig det komplette innholdet i Nasjonal transportplan (NTP) gjort kjent for allmennheten.

 • God utvikling for de norske byggevareprodusentene

  De norske byggevareprodusentene fester grepet om det stadig voksende norske bygg- og anleggsmarkedet. 

 • Bru eller tunnel?

  Helt siden før eksisterende løp i Oslofjordtunnelen ble vedtatt bygget har dette vært en omstridt strekning mellom Frogn og Hurum. Etter åpningen sommeren 2000 har en rekke stengninger og alvorlige hendelser ført til heftig debatt rundt tunnelen - og nå går krangelen om man skal velge en tvillingtunnel til eksisterende tunnel eller en ny bru over Oslofjorden som ny fjordkryssingsløsning.

 • Aldri har bygg og anlegg hatt så stor andel av BNP

  Bygg- og anleggsmarkedet går formelig så det griner om dagen. De fleste piler peker oppover, og aldri har verdien av bygg og anlegg hatt en så stor andel av BNP.

 • Prestisjeprosjektene bidrar til å heve hele næringen

  Hvert eneste år fullføres flere tusen prosjekter i den norske byggenæringen - og hvert enkelt av disse er årets viktigste byggverk for de som bygger og tar i bruk disse prosjektene - men det er likevel noen som skiller seg ekstra ut og står frem som virkelige merkeprosjekter. 

 • Byggenæringen klar til å ta store digitale skritt

  Enkelte virksomheter og innen visse områder har byggenæringen vært, og er fortsatt, i front både i Europa og i verden i det å utvikle mer digitale arbeidsformer. Men for byggenæringen sett under ett, kan vi ikke skryte på oss å lede den teknologiske utviklingen.

 • Velkommen til Byggedagene 2017

  Onsdag og torsdag denne uken er det klart for byggenæringens store begivenhet denne våren - Byggedagene med ByggeGalla 2017 på Radisson BLU Plaza hotel i Oslo.

 • Er «Siv-effekten» i ferd med å slå inn?

  Fra årsskiftet innførte finansminister Siv Jensen strengere krav rundt boliglånsforskriften i Norge. Disse rammer hele landet, men i aller størst grad for de ønsker å kjøpe bolig i Oslo.

 • Stor interesse rundt Byggedagene 2017

  Årets utgave av Byggedagene nærmer seg nå med stormskritt - og vi gleder oss til vise frem hvordan byggenæringen står i forhold til den digitale fremtiden. 

 • Statsbygg går foran - igjen

  Statsbygg skal ha ros for at de benytter sin posisjon som en stor og innflytelsesrik statlig utbygger til å dra næringen i riktig retning innen flere saker. Dette har vi blant annet sett inn en HMS og i kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Nå har de satt et nytt krav til alle som ønsker å jobbe for den statlige giganten.

 • Sørg for god innkvartering

  Med jevne mellomrom får vi rapporter via media om arbeidere som bor under kummerlige forhold - dette ser vi i flere bransjer. Byggenæringen er i stor grad en reisende næring og selv om de fleste tilbyr gode boforhold for arbeiderne, er det for mange som rett og slett bryter loven når det gjelder innkvartering.

 • Uventet avgjørelse rundt hovedveiene mellom øst og vest

  Mandag kom avgjørelsen mange har ventet på rundt hvilke strekninger det skal satses på som hovedveiene mellom øst og vest - mellom Oslo og Bergen. Resultatet ble ikke som forventet.

 • Historisk høy erstatning for positiv kontraktsinteresse

  Fredag ble det avsagt dom i den mye omtalte saken mellom Skanska og Bane Nor på Oslo S-delen av Follobaneprosjektet. Skanska tok en klar seier i første runde av denne saken - og ble i Oslo tingrett tilkjent enorme 305 millioner kroner, pluss omkostninger, i erstatning.

 • Hva blir normalrenten fremover?

  Torsdag kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten ikke skal røres, og holdes på rekordlave 0,5 prosent. Dette var noe alle forventet. Mer spenning var det knyttet til signalene han ville gi for tiden fremover.

 • Nå skal entreprenørene få karakter på HMS-arbeidet

  For en tid tilbake annonserte Statens vegvesen at de kom til å sette karakter på entreprenørens gjennomføring av prosjekter. Nå settes dette i verk og karaktersettingen inkluderer også HMS-arbeidet.

 • Arbeidskrimbekjemperne skaper resultater

  Byggenæringen og myndighetene jobber hver dag for å stoppe arbeidslivskriminaliteten som dessverre er et betydelig problem i deler av den norske byggenæringen. A-krimsentrene som er kommet på plass i flere av de norske byene begynner nå virkelig å skape resultater.

 • Godt nytt for bygg og anlegg - det skal videre oppover

  De som jobber innen bygg og anlegg i de skandinaviske landene kan se frem til fortsatt gode tider, i hvert fall om vi skal tro på konjunkturrapporten Veidekke-konsernet la frem mandag.

 • Det nytter å strekke seg etter klimamål

  Realiseringen av bygg og energiforbruket i alle norske bygninger står stor for del av klimautslippene i Norge. Men utslippene forbundet til de nye byggene blir stadig lavere.

 • Flere skoler bør kombinere idrett og yrkesfag

  Mange unge ønsker å kombinere utdanningen med en skikkelig satsing på sine idrettskarrierer. I dag eksisterer denne muligheten nesten utelukkende kun innen studiespesialisering - men det finnes ett unntak. 

 • Meget gledelig utvikling innen søkningen til bygg- og anleggsteknikk

  1. mars gikk fristen ut for de som skulle søke seg inn til den videregående utdanningen i Norge. De landsdekkende tallene er foreløpig ikke presentert, men i Oslo har man nå tallene klare. De viser en meget gledelig økning innen bygg- og anleggsteknikk.

 • Entreprenørbransjen trenger flere kvinnelige toppledere

  Selv om det stadig blir flere kvinner i byggenæringen, glimrer de i for stor grad med sitt fravær i mange av toppstillingene.

 • Hvor bra er godt nok?

  De siste dagene har hvordan Nye Veier ønsker å gjennomføre enkelte av sine prosjekter blitt omtalt i media.

 • Stadig bedre på Vestlandet

  Etter en lengre mørk periode kan det nå se ut som at det virkelig er i ferd med å lysne på store deler av Vestlandet.

 • Billionplanen

  Om utbyggingene som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 følges opp, så står vi foran et kjempeløft av infrastruktursatsingen i Norge i årene fremover. Det settes av nesten 1 billioner kroner i planperioden - noe som er nesten doblet så mye som ligger inne i inneværende plan.

 • Oslos mest attraktive tomt?

  Norsk Rikskringkasting (NRK) ønsker å flytte inn i mindre og mer hensiktsmessige lokaler, og dermed forlate institusjonen Marienlyst - som mange mener er selve hjertet i NRK. Men tidene endrer seg - og med det åpner det seg opp nye muligheter for en storstilt utbygging av dette store tomteområdet med den omfattende bygningsmassen.

 • Mange storprosjekter på vei - og Bodø går en ny fremtid i møte

  Statsminister Erna Solberg brukte tirsdagen til å spre det glade infrastrukturbudskapet rundt om på velplasserte steder i Norge. En ny Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er like rundt hjørnet - og flere prosjekter som får innpass i denne er nå kjent.

 • Boligtrøkk i Akershus

  Det nærmeste området rundt Oslo har over noe tid merket en stadig økende interesse i boligmarkedet, med påfølgende økning i prisene. Dette har selvsagt påvirket pågangen rundt både brukt- og nyboligmarkedet. Nå er man imidlertid i ferd med å gå opp på et nytt nivå.

 • Hvordan blir morgendagens byggenæring?

  Vi er nå godt inne i det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon. Hvordan står byggenæringen i et slikt perspektiv? Dette ønsker vi å belyse nærmere på Byggedagene 2017 i mars.

 • Det handler om mennesker

  En rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Samtidig ser vi at handlinger og atferd kan spores tilbake til mange av ulykkene.

 1. Neste side