Leder

 • Grunnlaget lagt for en mer praktisk skole

  Mandag ble de nye læreplanene som skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020 lagt frem. Målet her er blant annet at vi nå skal få en mer praktisk rettet skole - noe som forhåpentligvis vil få en positiv effekt for byggenæringen.

 • Viktig og riktig avgjørelse fra regjeringen

  Fredag ble det klart at regjeringen ikke justerer på boliglånsforskriften slik Finanstilsynet anbefalte - og man viderefører dermed dagens gjeldende ordning. Dette var veldig viktig for å opprettholde balansen i boligmarkedet.

 • Et veiskille for Veidekke

  Eiendomsselskapet i Veidekke har i løpet av 20 år vokst seg til å bli en betydelig del av konsernets virksomhet - så stor at styret og ledelsen nå mener det best kan utvikles gjennom å stå på egne ben. Denne beslutningen representerer en milepæl i Veidekke-historien og medfører at de fremover vil bli et rent entreprenør- og industrikonsern.

 • Du har mail

  E-post er et de mest vanlige og mest brukte arbeidsverktøyene i norsk næringsliv - også i byggenæringen. Hver eneste dag strømmer det inn med mail i innboksen - og ikke alle er av det vennligsinnede slaget.

 • HMS-innsatsen gir resultater

  HMS-arbeidet skal trumfe alle andre forhold og vurderinger på en byggeplass - og stadig oftere ser vi at dette faktisk også skjer i praksis - og ikke bare er noe man diskuterer og snakker om på hovedkontoret og i styremøtene.

 • Kaoset rammet oss i år igjen

  Vi drar ofte på smilebåndet når vi hører om utfordringer man får mange steder rundt om i verden når det kommer litt snø fra himmelen. Vi er nok ikke så mye bedre her til lands heller.

 • Byggenæringen passerer 600 milliarder

  Aktiviteten i byggenæringen stiger stadig. I løpet av 2019 kommer næringens utførende virksomheter for første gang til å passere 600 milliarder kroner i omsetning.

 • Balansegangen mellom sikkerhet og åpenhet

  Utbyggingen av det nye regjeringskvartalet rykker stadig nærmere. Flere utbyggingskontrakter er allerede tildelt - og mange ser nå frem til at de fysiske skadene etter 22. juli endelig skal utbedres. Men hvordan vil bli det endelige resultat bli - og hvordan håndtere balansen mellom sikkerhet og åpenhet?

 • Nationaltheatret må prioriteres

  Nationaltheatret er av våre aller viktigste kulturarenaer både i Oslo - og på landsbasis. Tiden er nå overmoden for en rehabilitering av det karakteristiske bygget - og forhåpentligvis vil det settes av tilstrekkelig med midler til å sette i gang dette arbeidet i nær fremtid.

 • Hard kamp om talentene

  Den årlige Bygg- og miljødagen ble tirsdag avviklet ved NTNU i Trondheim - og dette arrangementet viser på en god måte hvor ettertraktet de unge sivilingeniørtalentene er for aktørene i byggenæringen.

 • Spesiell rettssak startet i Nedre Romerike tingrett

  Mandag startet en rettssak som kan bety mye for en rekke innbyggere i Brånåsdalen i Skedsmo. Boligeierne har saksøkt egen kommune etter at man i sin tid åpnet opp for husbygging på og ved et nedlagt avfallsdeponi.

 • Når kommer leasing av byggevarer?

  Utviklingen av en mer sirkulære forretningsmodeller vil tvinge seg frem i byggenæringen. Det omfatter mange ulike elementer - men produksjonen og bruken av de mange forskjellige byggematerialene er et viktig element i dette bildet.

 • Ny katastrofefilm om tunneler vil nok skremme mange

  Det har de senere årene vært flere branner og alvorlige hendelser i norske tunneler som potensielt kunne fått katastrofale utfall - men som til alt hell stort sett har hatt gått bra. Nå kommer en ny katastrofefilm om en ulykke i en typisk norsk tunnel - som nok vil skremme mange og dermed kunne få den norske tunnelsikkerheten på banen igjen.

 • Mennene må på banen

  Skal vi virkelig få fart på likestillingen og få flere kvinner og mer mangfold inn i byggenæringen må flere toppledere, og dermed flere menn, komme sterkere på banen.

 • CEEQUAL i ferd med å vinne terreng innen infrastrukturmarkedet

  Tirsdag åpnet landets første CEEQUAL-sertifiserte veistrekning med E16 Bagn-Bjørgo. Det blir ikke den siste.

 • Folk må bli flinkere til å undersøke hvem de benytter i sine prosjekter

  Innen nybygg-markedet er aktørenes holdninger til bruk av svart arbeid og fremveksten av arbeidslivskriminalitet på bedringens vei. Innen ROT-markedet er det dessverre fortsatt delvis kaotiske tilstander.

 • Vi trenger bedre ordninger for ombruk

  Ombruk av byggematerialer får stadig mer oppmerksomhet i byggenæringen. Skal man klare å redusere fotavtrykket til byggenæringen ved realiseringen av nye prosjekter, vil det å benytte seg av gamle og brukte byggematerialer i stadig økende grad tvinge seg frem.

 • BIM-landet Norge

  De som tror Norge og den norske byggenæringen ligger etter i digitaliseringsbildet må tro om igjen. Spesielt innen arbeidet med BIM ligger vi langt fremme - og det norske miljøet er ettertraktede inspiratorer for mange utenlandske aktører.

 • Store utfordringer for de «små» fagene

  En av de største utfordringene for den norske byggenæringen er å sikre nok fagarbeidere og nye ansatte med den riktige kompetansen. Ekstra utfordrende er det for de mindre fagene.

 • Foreslår å skrote utbygging av E18 Vestkorridoren og E6 Oslo øst - kan gi trøbbel for flere prosjekter

  Tirsdag la byrådet i Oslo frem sin plattform som de skal styre etter i perioden 2019-2023. Her er en rekke momenter som vil påvirke utviklingen av byen og de omkringliggende områder - men også mange punkter som vil påvirke byggenæringen. Ikke minst er skrotingen av E18 Vestkorridoren og E6 Oslo øst noe som kan få store ringvirkninger.

 • Ny byggherregigant ser dagens lys

  Mandag ble det kjent at Oslo kommune slår sammen utbyggingsavdelingene i Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og Boligbygg - og med ett har vi fått en ny gigantisk byggherre som i enda større grad enn før vil være med på å sette sitt preg på byggenæringen.

 • Bekrefter betydningen av fysiske møteplasser

  Bygg Reis Deg 2019 hadde flere fokusområder - men aller først kom bærekraft og digitalisering. Erfaringene etter at messen stengte dørene for 2019 er at de fysiske møteplassene som Bygg Reis Deg er viktige nettopp for å få til det nødvendige samarbeidet og samspillet for å klare å komme frem til bærekraftige løsninger - ikke minst gjennom økt grad av digitalisering og automatisering.

 • Spikeren i kista for forslaget om strengere boliglånsforskift?

  Mange i byggenæringen er meget spente på hvilken konkusjon Finansdepartementet vil falle ned på etter forslaget fra Finanstilsynet om en innskjerping av dagens boliglånsforskrift. Forhåpentligvis kommer fasiten snart.

 • Nå skal næringen vise sin skaperkraft

  Hvert eneste år skaper og bygger virksomhetene i den norske byggenæringen mange tusen bygg og infrastrukturanlegg. Disse er bygget på erfaring og kunnskap - som er med på å gi våre liv trygge og gode rammer.

 • Om å få en sjanse og ta den

  For ni år siden kom Aref Bakhtiari til Norge som flyktning fra Afghanistan. Nylig bestod 25-åringen fagprøven med glans. I dag er han fast ansatt i No-dig-teamet til NCC, og har alle muligheter foran seg. Dette viser at det er fullt mulig å lyktes – om man får sjansen.

 • Bruken av arbeidsfellesskap bør testes

  Oppgavene i den norske byggenæringen, og da spesielt innen utbyggingen av infrastruktur, blir stadig større og mer omfattende. Det burde innebære mer bruk av arbeidsfellesskap, men blant de norske aktørene er dette nesten helt fraværende. Blant de utenlandske gigantene derimot, ser vi at dette blir stadig mer vanlig i Norge.

 • Verdt å følge med på arkitektene

  Denne uken la Arkitektbedriftene frem sine tall rundt konjunkturutviklingen i arkitektbransjen. Selv om arkitektene fortsatt forventer et stabilt høyt nivå i vår nærmeste fremtid, er optimismen i ferd med å stilne litt.

 • Seriøst viktig

  Arbeidet med å utvikle en stadig mer seriøs byggenæring fortsetter med uforminsket styre. Tirsdag offentligjorde BNL og Fellesforbundet sitt forslag til nye og forbedrede seriøsitetsbestemmelser innen offentlige anskaffelser.

 • Ingen norske til å bygge Mjøsbrua

  Tirsdag ble det offentliggjort hvilke entreprenørkonstellasjoner som er med i prosessen for å levere tilbud på Nye Veier-prosjektet E6 Moelv-Roterud. Dette prosjektet er mest kjent for å inneholde utbyggingen av den mye omtalte nye Mjøsbrua, og ingen norske entreprenører er kvalifisert for å bli med i prosessen for å levere tilbud på jobben.

 • Fortsetter satsingen på infrastrukturutbyggingen

  En av de store vinnerne i regjeringens bevilginger over de siste års statsbudsjetter har vært utbygging samt drift og vedlikehold av vår infrastruktur. Investeringene innen denne sektoren er blitt doblet på relativt kort tid. Regjeringen legger nå opp til fortsatt satsing innen dette feltet - og innen veisektoren øker overføringen med tre prosent i neste års budsjett i forhold til budsjettet for 2019.

 • Utfordrende kompetanseflytting for Statens vegvesen

  Fra 1. januar 2020 skal rundt 2.000 ansatte i Statens vegvesen overflyttes til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Fra dette tidspunktet blir administrasjonen av fylkesveioppgavene overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene - problemet er bare at altfor få av etatens ansatte vil bli med over.

 • Må gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere - ikke færre

  Torsdag ble det klart at boligprisene sank med 1,1 prosent i september - korrigert for sesongvariasjoner steg de med 0,2 prosent - og prisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden. Prisene har dermed på ingen måte gått i været, og vi har nå et nær perfekt balansert marked mange steder - men to forhold kan gi så store endringer at det kan snu hele markedet på hodet.

 • Italiensk storsatsing i Nord-Odal

  Det er litt av et eventyr som gjennom flere år har blitt til virkelighet og stadig fått utvikle seg i skogene på Sagstua i Nord-Odal i Hedmark. Her har altså et italiensk verdensomspennende konsern valgt å satse på et norsk gründerselskap - og vært med å bygge det opp til å bli en storaktør både i Norden og det baltiske markedet.

 • Vegvesenet mener de kan barbere bort 100 milliarder

  Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 er nå i full gang - og tirsdag fikk samferdselsministeren tilsendt flere rapporter fra de statlige byggherrene. Vegdirektoratet mener de kan barere bort hele 100 milliarder kroner i prosjektene som ligger inne i gjeldende NTP - samt i de prosjektene de ønsker å planlegge.

 • Utfordrende for mange av de mellomstore

  Anleggssektoren i Norge har aldri hatt høyere aktivitet. På relativt få år har omsetningen innen denne delen av næringen doblet omsetningen - og verdiskapningen er enorm. Men det er også de som sliter med for få oppgaver.

 • Sterk betongsatsing i Bergen

  På samme dag fikk vi i Byggeindustrien inn melding om to svære betongsatsinger i Bergen; Contiga skal bygge en ny stor hulldekkefabrikk i Askøy mens Con-Form skal sette opp en ny fabrikk for hulldekker på Sotra. Dette tyder dermed på en gryende optimisme på vegne av markedet i Vestlandets hovedstad.

 • Milliardkampen i gang om NRK-tomten

  Torsdag la Norsk rikskringkasting (NRK) ut hovedstadens kanskje beste utviklingsområde de nærmeste tiårene for salg - og nå starter kampen om å sikre seg tomten.

 • Flere lokale håndverkere

  Den norske byggenæringen har vært gjennom en enorm vekst de siste tiårene - samtidig som man har hatt utfordringer med å rekruttere nok norske ungdommer inn til næringen. Dermed har vi vært helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å ta hånd om alle oppgavene som skal løses - men nå kan vi se noen tendenser til endringer i dette bildet.

 • Får vi mer bruk av TBM?

  Norge var i sin tid helt i front når det gjaldt tunneldriving ved hjel av tunnelboremaskiner (TBM) - dette var først og fremst knyttet til driving av vannkrafttunneler - som sakte men sikkert forsvant på 1980- og 1990-tallet. Nå har man på ny begynt å høste TBM-erfaringer i fjellandet - og er det slik at vi fremover vil se en stadig økende andel av TBM-prosjekter i Norge?

 • Får Rogfast-avlysning større ringvirkninger?

  I sommer ble det kjent at Statens vegvesen sto igjen med kun én tilbyder på den store Kvitsøy-strekningen på Rogfast-utbyggingen. Fredag ettermiddag kom beskjeden - hele konkurransen avlyses ettersom prisantydningen ligger 1 milliarder over hva byggherren har kalkulert. Nå frykter enkelte at hele prosjektet skrinlegges.

 1. Neste side