Leder

 • Historien gjentar seg i AF

  Det var nok mange som ble noe overrasket da AF Gruppen kunne melde om skifte av konsernsjef onsdag denne uken. Morten Grongstad, med sine 45 år, er ikke akkurat moden for pensjonisttilværelsen og har levert solide resultater gjennom flere år. For ham var det likevel naturlig å påpeke at tiden var inne for å levere stafettpinnen videre til Amund Tøftum.

 • Den gode boligutviklingen

  Bruktboligprisene har holdt seg stabile og vist en stigende tendens gjennom 2020 - også til tross for koronapandemien som har berørt det aller meste i samfunnet vårt. Boligveksten som vi ser gjennom sommermåneden juli er likevel overraskende sterk og kan være grunn til å bli mer optimistiske også med tanke på nyboligmarkedet.

 • Tenk langsiktig rundt ny jernbanetunnel under Oslo

  Togkapasiteten inn og ut av Oslo er i ferd med å nå et metningspunkt, og det må etter hvert gjennomføres tiltak om den forventede økende etterspørselen etter skinnegående trafikk skal kunne realiseres. Sentralt i dette ligger spørsmålet om en ny tunnel under Oslo.

 • Et spesielt lønnsoppgjør

  Mandag klokken 13 satte partene seg på ny ned ved forhandlingsbordet i årets hovedoppgjør, men etter bare to timer ble det meldt om brudd i forhandlingene. Håpet er likevel stort om at man skal klare å komme i mål på en tilfredsstillende måte for alle parter i årets spesielle lønnsoppgjør.

 • En spennende høst venter næringen

  Mange har holdt det gående i byggenæringen gjennom hele sommeren, men fra og med mandag starter høstsesongen for fullt for mange hundre tusen arbeidere innen bygg, anlegg og eiendom. For hele Norge ble det en meget spesiell vår i år, og det er med rette grunn til å være spente på hva denne høsten og månedene fremover også vil bringe.

 • Oppgjørets time

  Me too-kampanjen nådde ikke byggenæringen med full styrke da den traff samfunnet rundt oss i 2017. Nå har derimot byggenæringen fått den oppvåkningen den trenger og må gjennom - og oppgjørets time er kommet.

 • Året du bør se på noe av det flotteste byggenæringen har skapt

  De nasjonale turistveiene rundt om i Norge har gitt oss noen skatter som bør studeres nærmere i løpet av sommeren 2020. Har du ikke allerede fått med deg noen av disse severdighetene bør du absolutt benytte muligheten i år.

 • Ta lærdom av de gode prosessene

  Onsdag ble vinnerne av prisene Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri kåret. Disse vinnerne, og alle de nominerte prosjektene, viser på en god måte hva som kan skapes av byggenæringens aktører. Og kan forhåpentligvis være til inspirasjon for andre som skal realisere sine utbyggingsprosjekter.

 • Hvordan ser byggenæringen ut i 2050?

  30 år er langt frem i tid, og det kan og vil skje mye før vi har kommet oss frem til 2050. Men nå har flere aktører i næringen, med SINTEF i spissen, lagt ned en stor innsats i nettopp å peke på noen mulige scenarier for byggenæringens fremtid.

 • Få med deg Byggedagene på bygg.no

  Koronakrisen satte en stopper for Byggedagene i mars, men onsdag denne uken arrangerer vi en komprimert utgave av Byggedagene, der blant annet prisene for Årets Bygg, Årets Anlegg og Årets Trebyggeri 2019 skal deles ut. Du kan følge hele arrangementet på bygg.no.

 • Håp om fortgang for E18-utbygging

  Like før helgen vedtok Stortinget å bygge ut E18 ut av Oslo, den såkalte Vestkorridoren. Dette er et prosjekt man har jobbet med i flere tiår allerede, men håpet er nå at dette Stortingsvedtaket endelig kan sørge for en oppstart av dette omfattende arbeidet.

 • Den farlige komfortsonen

  Norge opplever nå å komme tilbake til en mer normalsituasjon etter at koronasjokket slo inn over oss. Men det kan være risikabelt å tro at alt er som før.

 • Et forbud byggenæringen bør ta på strak arm

  Myndighetene fortsetter arbeidet med å fase ut bruk av fossilfrie energikilder innen flere ulike sektorer, og nå legges det opp til at man skal innføre et forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme. Dette er noe næringens aktører i hovedsak burde takle helt fint, og en tilnærming mange allerede har kommet langt for å kunne møte.

 • Hva nå Byggmesterforbundet?

  Onsdag ble det klart. Et stort flertall på landsmøtet til Byggmesterforbundet vedtok innstillingen fra styret og melder seg ut av Byggenæringens Landsforening (BNL).

 • Entreprenørene selger unna eiendomsvirksomhetene

  Mange av de større entreprenørselskapene har gjennom de siste tiårene bygget seg opp til å bli svære konserner med en omfattende virksomhet innen bygg, anlegg og eiendom. Nå ser at vi flere velger å selge unna eiendomsdelen av virksomheten og konsentrerer seg om entreprenørdriften.

 • En oppvåkning

  Etter at vi fortalte om «Ida» sitt møte med hverdagen som lærling i byggenæringen har vi fått inn mange reaksjoner og innspill til redaksjonen, og vi har ikke minst mottatt andre beretninger om hvordan hverdagen kan møte andre kvinner i næringen.

 • Stortinget har lyttet til anleggsbransjen - merverdiavgift-saken kan gå mot en løsning

  Det har vært en stor belastning for mange anleggsentreprenører at man må betale inn merverdiavgift på omtvistede krav. Nå kan det se ut til at man går mot en endring av denne praksisen.

 • Lokalt samfunnsansvar

  I Trøndelag står nå Nye Veier i fare for å måtte utsette E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes med mange år. Man klarer ikke å komme i mål med lokale myndigheter om reguleringsplanen. Det vil få store samfunnsmessige konsekvenser og gi store ekstrakostnader om man ikke lykkes i innspurten.

 • Må gå videre fra festtalene

  Byggenæringen sliter med rekrutteringen, og en av hovedårsakene til dette er at vi kun makter å hente inn nye ressurser fra halve befolkningen. Det finnes mange dyktige kvinnelige håndverkere i byggenæringen, men når de bare representerer to prosent av den utførende delen av næringen, dominerer de ikke byggeplassene våre.

 • Viktig at ikke CCS-prosjektene skyves frem i tid

  Norcem og Fortum har gjennom mange år lagt ned et omfattende arbeid med sine CO2-fangst- og lagringsprosjekter, også omtalt som CCS. Planen er at man nå snart for alvor skal sette i gang med ett eller begge disse prosjektene, med støtte fra det offentlige. Nå står prosjektene i fare for å gå på en ny utsettelse. Det er nå avgjørende at man ser til at dette ikke skjer, og at man kan gi grønt lys for en visere satsing med dette viktige arbeidet.

 • Kan nye kontorrutiner endre samfunnsutviklingen?

  De vakte oppsikt da Telenor-sjef Sigve Brekke i forrige uke ga beskjed til alle sine 20.000 ansatte om at de framover kan jobbe hvor de vil og ikke trenger å møte fysisk på arbeidsplassen. Er dette noe vi kan vente flere norske virksomheter vil jobbe seg inn mot i tiden fremover?

 • Smitter positiviteten inn på nyboligmarkedet?

  Prisoppgangen på boliger i bruktmarkedet ble usedvanlig sterk i mai. Håpet er nå at denne utviklingen også kan smitte over på nyboligmarkedet.

 • Ser frem til å møte folk igjen

  Det har vært en spesiell vår for hele Norge og for alle som jobber innen byggenæringen. Et virus har snudd opp ned på hverdagen, noe som har påvirket virksomhetene vi alle er en del av, men også hvordan vi har jobbet for å skape resultater.

 • Det hjelper - på tide med litt skryt

  Det snakkes ofte om hvor dårlig byggenæringen er til å rekruttere kvinner inn til de ulike håndverkeryrkene. Vi mener det også er viktig å se å hva man har lyktes med – for endringer er på vei.

 • Viktig bransjeenighet kan sikre koronaprosjekter

  Nylig ble flere av de største offentlige byggherrene enige med enkelte bransjeorganisasjoner om fordelingen av prinsipper for håndtering av koronarisikoen både i pågående prosjekter men ikke minst også i kommende utbygginger. 

 • Det må dessverre mer til

  Regjeringen kom fredag med en ny krisepakke for å bidra til å holde hjulene i gang, og ikke minst med håp om etter hvert å komme tilbake en normal situasjon igjen. Det var store forhåpninger til at byggenæringen skulle bli tilgodesett med flere tunge virkemidler her. Det kom noen tiltak som vil hjelpe på, men dessverre ikke nok.

 • Vestkorridoren-forhandlingene fortsatt i stampe

  Det er ikke bare trafikken inn og ut av Oslo på E18 Vestkorridoren som står i stampe. Forhandlingene om å gjennomføre en kraftig utbedring av den tungt trafikkerte strekningen har virkelig også gått seg inn i en stillestående utvikling.

 • Vårtesten nærmer seg

  Det er i år store mengder snø rundt om i mange ulike deler av landet. Med den første virkelige sommerhelgen med høye temperaturer i vente, kan den virkelig store vårflommen nå nærme seg. Er vi forberedt på dette?

 • Klimavennlig veibygging

  Å bygge ut veier medfører relativt store klimautslipp. Det er omfattende oppgaver som skal løses med store maskiner når vi skal må mer effektive og trafikksikre veier rundt om i landet. Det brukes nå stadig større ressurser på å redusere disse utslippene, og de store statlige byggherrene jobber hardt for å komme frem til løsninger som kan drive bransjen fremover i riktig retning.

 • Er det godt nok tilrettelagt for varslerne?

  Den norske byggenæringen er svært omfangsrik og består av mange tusen prosjekter. De aller fleste prosjektene blir gjennomført etter boka, men det er dessverre slik at det ikke er alt som tåler dagens lys. Det vil alltid være byggeplass hvor det forekommer brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på HMS-reglene, at ikke alle får betalt som de skal, forekomster av svart arbeid og at ansatte rett og slett utnyttes på ulike måter. 

 • Spenstig satsing i Bergen

  Tirsdag ettermiddag lanserte en gruppering styrt av Tertnes Holdning, som er en tung aktør i byggenæringen, spenstige planer for en helt ny nullutslippshavn på Askøy like utenfor Bergen. Målet er at dette skal bli det nye hovedstedet for cruisetrafikken inn og ut av Vestlandets hovedstad, og det er virkelig noen ambisiøse planer som er lagt frem.

 • For kort byggetid?

  Opp gjennom årene har det blitt mye diskutert hvor lang tid entreprenørene faktisk får til å fullføre sine prosjekter, men fortsatt ser vi for ofte at det blir altfor hektisk i sluttføringen av ulike utbygginger.

 • Kommer konkursraset?

  Hver uke gjennom hele året fører Byggeindustrien en oversikt over hvilke selskaper med tilknytning til byggenæringen som går konkurs. Helt siden effekten av koronaviruset slo inn over oss har antall konkurser gått merkbart ned. Mange lurer dermed på når den store smeller kommer, og vil den komme?

 • Mange viktige nye banestrekninger - hovedstaden skriker etter ny tunnel

  Det er mange viktige jernbaneprosjekter som må og skal realiseres i årene fremover. Et av de viktigste som absolutt bør prioriteres er en ny jernbanetunnel under Oslo.

 • Dreining mot mindre prosjekter?

  Det diskuteres ofte hvor store prosjektene i realiteten kan være før de blir for store for de aller fleste å kunne konkurrere om. Men det er også viktig å se på hvordan man innretter risikoen i disse prosjektene - og på hvilken måte de planlegges gjennomført.

 • Den vanskelige kommunikasjonen

  Erna Solberg har ved flere anledninger uttalt at man har måttet iverksette de strengeste restriksjonene i Norge i fredstid i forbindelse med koronakrisen. Boligprodusentene kunne onsdag komme med nedslående tall rundt landets nyboligsalg, og frykter vi kan havne i en situasjon der vi får en lavere boligbygging enn under andre verdenskrig.

 • For lite til å sikre byggenæringens sysselsetting

  Tirsdag ble vårt første koronabudsjett lagt frem av regjeringen. Det kom en del millioner som vil komme byggenæringen til gode for å komme over kneika - men næringens virksomhet burde vært tilgodesett med langt flere satsinger i denne meget vanskelige og uoversiktlige perioden.

 • Rassikring eller stort bruprosjekt?

  Arbeidet med hvilke prosjekter som skal inn og hvilke som ikke skal prioriteres i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er for alvor kommet i gang. De ulike etatene har kommet med innspill til Samferdselsdepartementet i flere omganger, og nå hardner kampen til - noe som skaper store diskusjoner både lokalt og nasjonalt.

 • Uoversiktlig boligmarked

  Bruktboligprisene for april var overraskende sterke for store deler av landet, og endte samlet opp 0,5 prosent. Samtidig er det varslet om kraftig fall inne nyboligmarkedet, og ekspertene er uenige om veien videre. Det fleste er enige om at prisene skal ned og at nyboligmarkedet vil få det tøft, men med historisk lave renter kan det være at boligmarkedet får en mykere landing enn mange frykter.

 • På vei mot å ta hverdagen tilbake - men ikke glem konsekvensene for ”hale-næringen”

  Som varslet la Erna Solberg torsdag frem de ulike tiltakene som skal sikre en gradvis gjenåpning av det norske samfunnet. Det vil likevel ta lang tid før vi er tilbake i en normalsituasjon, og hele byggenæringen må passe på å minne både politikerne og de offentlige og private utbyggerne om at denne næringen kommer til å bli halen på denne krisen.

 1. Neste side