Leder

 • Trendskifte i byggenæringen

  Fremtidstroen har aldri vært høyere i bygg og anlegg enn det vi ser nå, og det kan se ut til at vi er inne i et trendskifte med tanke på investeringer og ansettelser for den nærmeste fremtiden.

 • Det evige vedlikeholdsetterslepet

  Vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg og infrastruktur er enormt, noe som er beskrevet flere steder gjennom mange år. Selv med stadig mer fokus på utfordringene, synes det ikke som om situasjonen blir tatt nok på alvor rundt om i landet.

 • Trekk frem de gode eksemplene!

  Byggenæringen er den største verdiskaperen i Norge, og landets største distriktsnæring - noe som betyr at mange har et forhold til næringen og benytter seg av den. Dessverre leser vi for ofte om negative opplevelser folk har hatt i møte med næringen.

 • 1. mars er en meget viktig dato for norsk byggenæring

  Onsdag 1. mars går nemlig fristen ut for den ordinære søkningen til den videregående opplæringen i Norge. Dette er ikke bare en viktig dato for ungdomsskoleelevene, det er også en meget viktig frist for byggenæringen.

 • Nye tiltak i kampen mot arbeidslivskriminaliteten - men er dette nok?

  Mandag la regjeringen frem en revidert strategi for å stanse arbeidslivskriminaliteten som er på fremmarsj i Norge. Det er mye godt å hente her - men det er nok dessverre ikke tilstrekkelig for snu utviklingen.

 • Norske entreprenører bygger seg opp i Sverige

  Det begynner å bli en god del år siden de store svenske entreprenørene bestemte seg for å satse i Norge. Opp gjennom årene har de ved organisk vekst, og ikke minst gjennom oppkjøp, blitt en betydelig del av den norske entreprenørbransjen. Nå begynner norske entreprenører også å få godt fotfeste på den andre siden av grensen.

 • Næringen trenger en felles digital utvikling

  Overalt snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon - digitaliseringen av samfunnet. Hvor står byggenæringen i en slik fremtid - i en fremtid som kommer nå?

 • Spenstig satsing i Brumunddal

  Tirsdag ble det klart at Mjøstårnet skal realiseres av Arthur og Anders Buchardt. Det betyr at verdens høyeste trehus havner i Brumunddal.

 • Konkurranse som innovasjonskraft

  På Byggedagene i fjor lanserte OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj en innovasjonskonkurranse, hvor hele næringen ble invitert til å komme med forslag til hvordan man best kunne bygge ut et stort område på Ulven i Oslo. Målet er å bygge billigere, mer effektivt, bedre og grønnere enn hva man tradisjonelt har fått til.

 • Spennende resultatperiode i vente

  I løpet av de kommende ukene er det duket for fremleggelse av tall for fjerdekvartal og 2016 for en lang rekke av aktørene i byggenæringen. Mye tyder på at det kan bli en relativt hyggelig stemning rundt om i mange av styrerommene i tiden fremover. 

 • Politisk spill om Nye Veier

  I deler av det politiske miljøet foregår den nå en diskusjon rundt Nye Veiers eksistensgrunnlag. Flere av opposisjonspartiene viser til at de vil vurdere å legge ned det nye statlige veiselskapet om de vinner frem i høstens stortingsvalg. Dette skaper selvsagt usikkerhet rundt den nye utbyggingsorganisasjonen - og er en diskusjon vi egentlig burde vært forskånet for så raskt etter etableringen av selskapet.

 • Viktige signaturer for bedre rekruttering

  Det er mange steder og innen flere fag byggenæringen sliter med å rekruttere nye generasjoner inn i sine virksomheter. Nå tar Oslo kommune og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) et felles krafttak for å snu utviklingen i hovedstaden. Og arbeidet som nå settes i gang kan virkelig få en effekt om næringen spiller kortene sine riktig.

 • Miljøaspektet stadig viktigere for næringens aktører

  Det har skjedd store endringer rundt hvordan byggenæringen forholder seg til klimaet og bruker sine bygg og anlegg til å bygge opp nye løsninger som skal sørge for lavere klimautslipp og mindre påvirkning av miljøet. Mens dette tidligere var noe som kom som et nødvendig vedheng til prosjektene, har dette i dag et helt annet fokus.

 • Alle vil ha sin egen fjellbolig

  Det er ikke bare boligmarkedet som har lagt bak seg et godt 2016 og som kan se frem til spennende tider også for 2017 - samme tendens ser vi også innen hyttemarkedet. 

 • Trenger vi 1.000-lappen?

  Med jevne mellomrom dukker diskusjonen om vi trenger de store kontantsedlene opp. Spørsmålet er om vi i dagens moderne samfunn virkelig trenger 1.000-lappen?

 • Forutsigbare offentlige anskaffelser

  Hvert eneste år kjøpes det inn offentlige varer og tjenester for veldig mange milliarder kroner og innen bygg og anlegg foregår opplagt noen av de aller største offentlige innkjøpene i Norge. Hvordan dette gjennomføres har selvsagt stor betydning for næringens virksomheter.

 • Fornebubanen - ikke et eksempel til etterfølgelse

  Onsdag underskrives en avtale mellom Oslo/Akershus og staten som sikrer en stor statlig delfinansiering av Fornebubanen. Dermed kan man for alvor sette i gang konkrete og realistiske planer for å starte opp utbyggingen av Fornebubanen. Men dette har vært en prosess man kan lære mye av - for å hindre at noe lignende skjer igjen.

 • Omfattende innovasjonsarbeid i byggenæringen

  De som kjenner byggenæringen vet at det skjer mye innovasjons- og nybrottsarbeid innen bygg og anlegg - men dette skjer ofte utenfor de store forskingsprosjektene og uten at omverdenen får vite hva som skjer og hvordan dette skjer.

 • OPS på full fart tilbake i veisektoren

  Det er nå snart åtte år siden det foreløpig siste OPS-prosjektet i regi av Statens vegvesen åpnet - med strekningen E18 OPS Grimstad Kristiansand. Nå jobber etaten med tre nye storprosjekter som skal realiseres ved bruk av OPS.

 • Ny entreprenørkjempe ser dagens lys

  Det skjer innimellom at vi ser endringer blant sammensetningen av de større aktørene i næringen, men det hører helt klart med til sjeldenhetene at to så store entreprenører slår seg sammen som det vi nå ser med Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen.

 • På tide å fremsnakke næringen

  Det har vært en relativt kraftig vekst i sysselsettingen i byggenæringen de senere årene. Fra 2008 til 2014 har antall sysselsatte økt fra 191.000 til 212.600. Store deler av denne veksten er kommet gjennom arbeidsinnvandring, samtidig som vi ser at ungdommen i altfor liten grad prioriterer bygg og anlegg.

 • Det enorme vedlikeholdsetterslepet

  Vedlikeholdsetterslepet innen norske offentlige bygg og infrastrukturer enormt. I 2015 konkluderte RIF i sin «State of the nation»-rapport at etterslepet er på 2.600 milliarder kroner. Det jobbes hardt innen flere sektorer for å tette dette gapet, eller i hvert fall stanse økningen i etterslepet, men det er liten tvil om at det er en enorm oppgave som skal gjøres her.

 • Hvor stor aksjekapital bør det være i et aksjeselskap?

  Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å sette kravet om aksjekapital i et aksjeselskap ned til én krone. Forhåpentligvis velger ikke regjeringen å vedta dette forslaget.

 • Forhåpninger om økt innsats mot arbeidslivskriminaliteten

  2017 blir et nytt år der kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i næringslivet, og da ikke minst innen byggenæringen, fortsetter. Høyre erkjenner nå at regjeringen ikke har gjort nok i dette arbeidet, og vil intensivere kampen.

 • God avkastning på entreprenøraksjer

  Det er ikke mange virksomheter i byggenæringen som har valgt å la seg børsnoterte, men det finnes noen. Historien viser at flere har gjort meget gode investeringer ved å satse på disse selskapene.

 • Fortsatt rom for prisvekst

  Aldri har boligprisene blitt så mye omtalt som de siste månedene. Prisene har gått kraftig opp - men det aller meste tyder på at de i store deler av landet skal videre oppover. 

 • Kraftfull utbygging

  Det er mange, både på innsiden og utsiden av næringen, som har ventet på det første store nybygget fra Powerhouse-alliansen. Nå kommer det - Brattøra-utbyggingen skal realiseres.

 • Reise-, kost- og losjisak kan endre byggenæringen slik vi kjenner den

  Det pågår for tiden en meget kinkig og ikke minst viktig sak mellom Norsk Industri, regjeringen og ESA, hvor byggenæringen nå også er blitt part i saken. Går det som ESA ønsker kan dette bety at byggenæringen slik vi kjenner den i dag kan stå foran omfattende endringer.

 • Byggenæringen er det viktigste virkemiddelet i det grønne skiftet

  NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at det ikke blir noen grønn omstilling med rød bunnlinje - det er helt riktig. Det er også slik at det ikke blir noen grønn omstilling uten en velvillig og dyktig byggenæring.

 • Boligpolitikken må løftes frem

  Boligprisene fortsetter å stige - og alle prognoser tilsier en fortsatt økning i 2017. Det bygges ikke nok på de riktige stedene, noe som kan være med på å øke klasseskillet i Norge. Boligpolitikken bør bli et av de aller viktigste temaene i valgkampåret vi nå går inn i.

 • Kan bli dyrt å ikke bruke fagfolk

  I privatmarkedet i den norske byggenæringen finnes det mange aktører som ikke bør eller kan kalle seg for hverken håndverkere eller fagfolk. Det er utvilsomt mange kunder i dette markedet som har dyrekjøpte erfaringer fra sine prosjekter - og dessverre ser det ikke ut til at folk lærer av egne eller andres erfaringer.

 • Styrtregnets trussel

  En av de største truslene mot bygg, boliger og annen infrastruktur i årene fremover er regn. Styrtregn kan skape enorme ødeleggelser, noe vi allerede har sett. Men det vi har opplevd frem til nå kan bare være begynnelsen på langt mer alvorlige værfenomener.

 • Hva vil 2017 bringe byggenæringen?

  Brått var et nytt år i gang med full fart på alle landets byggeplasser og i byggenæringen for øvrig.

 • 2016 - et godt år for byggenæringen

  I Byggeindustrien jobber vi hver dag for å speile hva som skjer rundt om i byggenæringen til enhver tid. I løpet av 2016 har det skjedd veldig mye spennende - og aktiviteten er høy.

 • Nytt ekstremvær i julehøytiden

  Ekstremværet ”Urd” raste virkelig i fra seg i store deler av Sør-Norge mandag og natt til tirsdag. Det har etter hvert blitt en heller dårlig juletradisjon med storm og uvær i jule- og nyttårshelgen.

 • Vi trenger mer sløyd i skolen

  Vi trenger flere praktikere i Norge - og i byggenæringen er det som vi alle vet mangel på dyktige håndverkere. De praktiske fagene trenger dermed all den drahjelp de kan få - og det at de praktiske fagene gjennom år er blitt nedprioritert i grunnskolen hjelper selvsagt ikke. Gi oss mer sløyd på skolen igjen!

 • Stolt historie til norske husprodusenter

  Mange har et inntrykk av at ferdighusene ble etablert som konsept på 1960-70-tallet i Norge - men slik var det slett ikke. De første leverandørene etablerte seg allerede på slutten av 1800-tallet og kan se tilbake på en stolt og spennende historie.

 • Munch-gliden - et kunstverk i seg selv

  Aldri har vi sett flere kulturbygg reise seg i Oslo som nå - og disse vil definitivt bidra til å gjøre hovedstaden til en kulturdestinasjon som virkelig er å regne med. For alle som er interessert i byggeteknikk anbefaler vi også å studere Munch-gliden som nå er fullført, og som fremstår som et kunstverk i seg selv.

 • Lavere aktivitet for Statens vegvesen i glovarmt anleggsmarked

  Norges største landbaserte byggherre, Statens vegvesen, skal kutte kostnader. De skal nedjustere antall ansatte med 181 stillinger og skal samtidig kutte konsulentbruken med 370 millioner kroner neste år. Dette kom kanskje overraskende i et veimarked i vekst - men har sin naturlige forklaring.

 • Byggevaresalget når nye høyder

  Salget av byggevarer ser ut til å bli meget sterkt for 2016. Om desember blir som man forventer ligger det an til en vekst på 6,8 prosent (2,8 prosent korrigert for prisstigning) for det nasjonale produsentsalget av byggevarer i inneværende år.

 1. Neste side