Leder

 • Hvordan skal fremtidens byer formes?

  De norske storbyene er på vei gjennom store endringer. Innbyggertallet øker raskt og byene må fortettes og bygges ut for å takle den store tilveksten - men hvordan skal dette gjøres på den best mulige måten?

 • Seriøsitetsarbeidet innen ROT-markedet må styrkes

  Aktiviteten innen rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet, som gjerne omtales som ROT-markedet, har vært gjennom en enorm vekst de senere årene. Dessverre har en altfor stor del av denne veksten kommet i hendene på de useriøse aktørene.

 • Viktig å få et realistisk kostnadsbilde

  Tirsdag presenterte Veidekke en rapport utarbeidet av Oslo Economics som viser at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i NTP til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

 • Byggenæringen tungt til stede på Arendalsuka

  Mandag gikk startskuddet for Arendalsuka 2017 - arrangementet som samler store deler av den norske makteliten - og som er blitt møteplassen som på mange måter setter agendaen for høstens videre arbeid innen både politikken og organisasjonslivet.

 • Klarer vi å forberede oss til et våtere klima?

  Et stadig våtere klima medfører at byggenæringen må planlegge og bygge annerledes og bedre enn vi har gjort tidligere.

 • Mye nabokrangling

  Vi nordmenn liker å tro at vi er relativt rolige, fornuftige og at vi evner å ha en god tone med folkene rundt oss. I stor grad stemmer nok mye av dette – men det ser også ut til at vi har en egen evne til å havne i trøbbel med naboene.

 • Kinesisk entreprenørinteresse

  Byggeindustrien omtalte onsdag at det store kinesiske statlig eide entreprenørkonsernet CCC viser stor interesse for norske samferdselsprosjekter - og hvordan de er introdusert for det norske markedet. Om dette selskapet nå kommer inn på norske prosjekter, er det virkelig en gigant de lokale entreprenørene skal få konkurrere mot.

 • Aldri solgt flere anleggsmaskiner

  Den rekordhøye aktiviteten innen det norske anleggsmarkedet fører til gode tider for anleggsmaskinprodusentene. Aldri tidligere er det solgt så mange anleggsmaskiner som første halvår 2017.

 • Kontraktskranglingen

  Hvert eneste år brukes millioner av kroner til krangling og rettsaker under og ikke minst i etterkant av gjennomførte prosjekter her i Norge. Dette er spesielt et problem på de større jobbene - innen både bygg og anlegg.

 • Interessen rundt boligprisutviklingen når nye høyder

  Interessen rundt prisutviklingen i det norske boligmarkedet når stadig nye høyder – og dette kom tydelig til syne torsdag da tallene for juli ble presentert.

 • Byggenæringens plass i valgkampen

  Et sikkert tegn på at sommeren begynner å komme på hell i et valgår, er at politikerne stadig oftere vises igjen i mediebildet - og nå er valgkampen for alvor kommet i gang.

 • De norske anleggsentreprenørene biter fra seg

  Veiutbyggingselskapet Nye Veier AS har nå landet flere store kontrakter og flere er på vei. Felles for dem alle er at de norske entreprenørene nærmest gjør rent bord.

 • Byggenæringens samfunnsansvar

  Som landets største verdiskaper spiller byggenæringen også en viktig rolle utover de konkrete oppgavene med å realisere viktige bygninger og infrastruktur - næringen har også et stort ansvar med å bygge opp samfunnet.

 • På vei inn i en travel høst

  Mandag morgen våkner byggenæringen fra tre noe roligere uker og det vi igjen bli full fart på landets mange tusen byggeplasser. 

 • Irritasjonen over å vente på grønt lys

  Vi nordmenn har en lei tendens til faktisk å skru opp stressnivået i trafikken i ferien - vi kan rett og slett ikke komme oss raskt nok frem selv om vi på denne tiden burde ha all verdens tid å ta av.

 • Fremtidens byggeplasser

  I løpet av de nærmeste årene vil vi kunne stå foran store endringer rundt hva vi kan definere som en helt vanlig byggeplass. Bruk av moduler og prefabrikasjon er fortsatt bare i barndomsårene her i Norge - men mye tyder på at tidene nå er i ferd med å endre seg.

 • Betalingsproblemer skaper trøbbel for tidenes største norske samferdselsprosjekt

  Den italienske entreprenøren Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A (Condotte) sliter med pengestrømmen og det påvirker driften på tidenes største norske samferdselsprosjekt - utbyggingen av Follobanen.

 • De 100 største fortsetter veksten

  Byggeindustriens liste over «De 100 største i bygg og anlegg» er populær lektyre for aktørene i næringen. Oversikten som ble presentert torsdag viser at både den samlede omsetningen og resultatene har økt for aktørene som har kommet med på listen med 2016-tallene.

 • Ny dom kan vanskeliggjøre bruk av arbeidsfellesskap

  Bruk av arbeidsfellesskap eller prosjektsamarbeid er ikke noe nytt fenomen i norsk byggenæring, men har blitt mer aktuelt den senere tiden gjennom stadig større kontrakter innen samferdselssektoren. En høyesterettsdom kan nå føre til at enkelte må se seg nødt til å avstå fra dette i fremtiden.

 • Kampen om prestisjeoppdrag strammer seg til

  To arkitektteam er nå plukket ut til selve finaleheatet rundt utviklingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo, og viser uten tvil at norske arkitekter holder en høy kvalitet.

 • Viktig digitaliseringsavtale

  Mandag ble en viktig dag for digitaliseringen av byggenæringen.

 • Er kommunekorrupsjon et stort problem?

  I løpet av det siste året er det rullet opp en omfattende korrupsjonssak tilknyttet byggesaksavdelingen i Drammen kommune. Tre personer er nå dømt til fengsel i denne omfattende saken – og enkelte peker på at dette bare er toppen av isfjellet innen kommunekorrupsjonen i Norge. 

 • Mer ansvar til boligbyggerne

  Etter en omfattende høringsrunde er den nye byggtekniske forskriften, TEK17, nå lansert. Dette er en forskrift som har stor betydning for hele landets byggenæring og vil i sterk grad være med å påvirke hvordan våre boliger skal se ut og bygges i tiden fremover. 

 • På vei inn i en ny OPS-periode

  For en tid tilbake presenterte Statens vegvesen at de var i ferd med å lansere tre nye OPS-prosjekter i markedet. Nylig ble det klart hvilke tre konstellasjoner som er med i finaleheatet om den første jobben, og dermed er vi nå på full fart inn i en nye OPS-periode innen norsk infrastrukturutbygging.

 • Enorme utviklingsmuligheter på Lillestrøm

  Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal forlate Kjeller flyplass innen utgangen av 2023. Dermed åpner det seg opp enorme utviklingsmuligheter like inntil Lillestrøm sentrum - og som vil gi romeriksbyen en helt ny dimensjon.

 • Flytende bydeler

  Med den stadig økende urbaniseringen og trangen etter å bo og oppholde seg sentrumsnært og like ved sjøen, gjør at det begynner å bli knallhard kamp om de mest populære tomteområdene. Er løsningen å bygge nye landområder og øyer eller bør man kanskje gå for nye flytende bygg og bydeler?

 • Bygg og anlegg må få større plass i klimaarbeidet

  Byggenæringen er definitivt en av næringene som sitter med den viktigste nøkkelen om samfunnet skal nå sine klimamål. Dette gjelder både lokalt, nasjonalt og globalt - men dette vises ikke nok igjen i samfunnsdebatten og i arbeidet det legges opp til innen klimaarbeidet.

 • Spennende tider for boligmarkedet

  Etter en lengre periode med kraftig prisstigning og stadig økende nyboligsalg, er det nå noe roligere tider i boligmarkedet – det merker man ikke minst i Oslo. I stadig flere innslag som hinter om et kommende marked i nedgang, er det viktig å ta med seg at vi fortsatt har et meget høyt nivå både når det gjelder pris, nyboligsalg og igangsetting.

 • Hvordan kunne dette skje?

  Den katastrofale brannen i London natt til onsdag har gjort et enormt inntrykk, og vi kjenner fortsatt ikke rekkevidden av tragedien som har kostet mange menneskeliv. Det store spørsmålet alle sitter igjen med er hvordan dette kunne skje.

 • Unik mulighet til å vise frem norsk tunnelkompetanse

  Store deler av verdens tunnelelite er i disse dager til stede på World Tunnel Congress (WTC) i Bergen. Dette er selvsagt en glimrende måte å vise frem den brede norske tunnelkompetansen på.

 • Og det ble lys

  Det har den senere tiden pågått både en diskusjon og et arbeid rundt behovet og kravet for belysning på motorveier i Norge. Mandag ble det klart at kravet om belysning på motorveier skal bestå.

 • Tunnelverdenen på plass i Bergen

  Denne uken skal Norge og Bergen være vertskap for hele verdens tunnelbransje. Da kommer over 1.600 personer til Vestlandets hovedstad for å diskutere kompliserte prosjekter, problemstillinger og teknisk innovasjon - og ikke minst se på hvordan fremtiden ser ut for arbeid i og med tunneler.

 • Entreprenørene må selv ta ledelsen

  Entreprenørene rigger seg for nye tider i en byggenæring som er inne i en periode med store endringer. Og vi snakker ikke om fremtiden - den nye hverdagen er her allerede. 

 • Stortingets prosjekthåndtering bør få konsekvenser

  Riksrevisjonens fremleggelse av funnene i sin granskning av Stortingets byggeprosjekt er en beretning om hvor galt ting kan gå om man setter i gang store og komplekse utbyggingsoppgaver uten å ha den nødvendige byggherrekompetansen.

 • God konkurranse innen veisektoren

  Anleggsmarkedet har de senere årene nådd stadig nye høyder - og aldri har vi bygd så mye vei og brukt så mye penger på veibygging som nå.

 • Ny kommunestruktur kan gi sterkere bestillerkompetanse

  Torsdag kom Stortingets kommunalkomité frem til at antall kommuner skal reduseres fra 428 til 354. Få saker har vel blitt diskutert så mye som regjeringens plan rundt kommunesammenslåing de siste årene - men nå er man i ferd med å gå inn for en foreløpig landing. 

 • Riktig beslutning av Vegvesenet om asfaltgransking

  Tirsdag kunne Byggeindustrien bringe nyheten om at Statens vegvesen har bestemt seg for å droppe granskingen av asfaltbransjen i kjølvannet av den mye omtalte asfaltsaken i Midt-Norge fra 2011. Slik saken har utviklet seg, er dette er en riktig beslutning.

 • BNL - byggenæringens samlende kraft

  Byggenæringen består av mange tusen virksomheter og ansatte - og er en av landets største næringer med en rekke ulike tilknyttede bransjer - og er i særdeleshet Norges største distriktsnæring. Men i 2017 fremstår den likevel som mer samlet enn noen gang.

 • Mange spennende gründervirksomheter

  Som en av landets aller største næringer, har byggenæringen en omfattende og meget mangslungen virksomhet rundt om i landet. Hvert år etableres en rekke nye selskaper - og mange av disse satser innen helt nye områder. 

 • Mektige OBOS

  OBOS BBL, som formelt het Oslo Bolig - og Sparelag frem til 2014, ble etablert i 1929 for å skaffe og bygge rimelige boliger for sine medlemmer. Det gjør de fortsatt - men de er også noe langt mer.

 1. Neste side