Leder

 • Bygg Reis Deg ble en suksess

  Bygg Reis Deg 2017 er nå over - og samlingen på Lillestrøm ble den store byggfesten både arrangøren og utstillerne håpet på.

 • En utstilling av kunnskap

  Mange tusen besøkene har allerede vært innom Bygg Reis Deg 2017 - og enda flere kommer de neste dagene. Her får de et spennende innblikk av hva næringen kan tilby - og ikke minst hva næringens aktører besitter av kunnskap.

 • Nye gjennomføringsmodeller

  Byggenæringen er i ferd med å etablere flere nye samarbeidsformer og gjennomføringsmodeller. Bruk av stadig større kontrakter, der totalentrepriser og ulike former for samspillsmodeller, og ikke minst tidlig involvering, er i ferd med å bre om seg. Ikke minst ser vi dette innen anleggssektoren.

 • Næringens viktigste utstillingsvindu

  Det er lagt ned et omfattende arbeid fra både arrangørens side og fra utstillerne i forkant av Bygg Reis Deg 2017 som starter onsdag. Det gjør at vi alle har store forventninger til høstes store samling i byggenæringen.

 • Regjeringskvartal-klage kan få store konsekvenser

  Det hører ikke med til sjeldenhetene at det er uenigheter om kontraktstildelinger i byggenæringen - men det er nokså uvanlig at det sendes inn klager i arkitektkonkurranser. Team G8+ sin klage rundt Statsbyggs tildeling av kontrakten for utformingen av det nye regjeringskvartalet kan føre til store konsekvenser for både de involverte partene og fremdriften i prosjektet.

 • Store sykehusutbygginger kommer

  De senere årene er det gjennomført flere store sykehusutbygginger, men byggingen av nye prosjekter fortsetter med uforminsket styrke. I årene fremover skal det investeres for milliarder av kroner i nye sykehus rundt om i hele landet.

 • Innovasjonskraft

  Byggenæringens innovasjonskraft er undervurdert - det må næringen gjøre noe med.

 • Samferdsel fremstår som vinneren i budsjettforslaget

  Investeringene til vei og bane fremstår som vinneren i fremleggelsen av forslaget til årets statsbudsjett.

 • Viktig dag for byggenæringen

  Torsdag klokken 10.00 går finansminister Siv Jensen på talerstolen i Stortinget for å legge frem Statsbudsjettet for 2018. Med dette legges rammene for mye som også vil påvirke aktiviteten i byggenæringen for neste år - men vi vil nok se større endringer fra forslaget til det vedtatte budsjettet enn vi har sett de senere årene.

 • Store kostnader ved arkeologiske utgravinger

  Ved både store og mindre utbyggingsprosjekter skjer det ofte at man kommer over gjenstander av historisk stor verdi for samfunnet. Dette er funn som definitivt er viktige for å gi et glimt av vår historiske arv - men det kan også gi utfordringer for utbyggerne.

 • Viktigheten av ansvarlige boligutviklere

  Med et såpass lukrativt boligmarked som vi har hatt i Norge de senere årene, er det ikke spesielt merkverdig at dette markedet tiltrekker seg en rekke både seriøse og useriøse aktører. Uheldigvis har mange kunder fått oppleve baksiden ved å handle hos useriøse boligutviklere.

 • Norsk vekst i Sverige

  Opp gjennom årene har flere norske entreprenører prøvd lykken i utlandet - gjerne i nedgangstider på hjemmemarkedet. Ofte har dette skjedd med mildt sagt varierende hell. Men nå er det flere norske entreprenører som begynner å få sving på sakene i Sverige. 

 • Gjør det selv-markedet på vikende front

  I takt med vår økende velstand får vi stadig mer av arbeidet i og utenfor våre hjem utført av profesjonelle i stedet for å gjøre jobben selv. For byggenæringens aktører er dette selvsagt positivt - men deler av dette markedet burde i enda større grad kommet den seriøse delen av næringen til gode.

 • Stadig flinkere til å utnytte solen

  Gjennom en rekke år har mange jobbet mye for å klare å utnytte solen til å skape energi. Med stadig bedre teknologi begynner nå solenergi virkelig å bli en viktig del av verdens energiforsyning.

 • Vil gjøre Moelv til navet i Mjøsregionen

  Tirsdag presenterte to investorer med røtter i Ringsaker en storstilt plan for å gjøre Moelv til den nye sterke byen ved Mjøsa - og ønsker å bygge opp dette området som det nye navnet i Mjøsregionen.

 • Vi må sikre oss bedre mot flom og uvær

  Det var Sørlandet som ble rammet av høstens første skikkelige uvær. Store nedbørsmengder har ført til enorme skader på bygninger og annen infrastruktur - noe som påfører samfunnet store utgifter og mange problemer for både privatpersoner og en rekke virksomheter. 

 • Ekspansivt Oslo-budsjett gir oppgaver til byggenæringen

  Mens vi venter på at regjeringen skal legge frem neste års statsbudsjett, kan det også være spennende å se nærmere på hvordan landets største kommune ønsker å bruke sine milliarder neste år.

 • Regjeringskvartalet må hente det beste fra flere byggematerialer

  Onsdag ble det klart grupperingen Team Urbis vant frem i plan- og designkonkurransen rundt det nye regjeringskvartalet. Men debatten rundt hvordan tidens norske byggeprosjekt skal realiseres og med hvilke materialer fortsetter.

 • Nå starter den viktige veien videre for regjeringskvartalet

  Spenningen var til å ta og føle på like i forkant av at Statsbyggsjefen annonserte vinneren av plan- og designkonkurransen rundt det nye regjeringskvartalet. Av to gode kandidater var det Team Urbis som kunne sprette champagnekorkene og nyte seieren utover onsdagen. Nå venter et omfattende og krevende oppdrag for grupperingen.

 • Nye Veiers kontraktstrategi vil kunne endre anleggsbransjen

  Interimselskapet Nye Veier ble etablert 4. mai 2015, og de har allerede tildelt flere milliardjobber - og mange nye kommer fortløpende fremover. Nye Veiers måte å jobbe på, og deres kontraktstrategi, er innen enkelte områder med på å endre hvordan de store i anleggsbransjen jobber.

 • Nå blir det snart snø hele året

  I Norge har vi opp gjennom historien stort sett vært godt vant med snø i vinterhalvåret - også i mer lavtliggende strøk. Dette har de senere årene begynt å endre seg, noe som dermed også åpner opp for helt nye forretningsområder.

 • Flere får lærekontrakt i bygg og anlegg

  Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at bygg- og anleggsteknikk har hatt den største veksten i antall læreplasser fra 2016 til 2017. Det viser at man er på rett vei.

 • Vindkraft gir nye muligheter for byggenæringen

  Utbyggingen av vindkraft har nå virkelig skutt fart i Norge. Dette gir definitivt muligheter til å komme inn på nye markeder for byggenæringens aktører.

 • Næringen må bli flinkere til å unngå avfall på byggeplassene

  Det blir stadig mer fokus på bærekraft i byggenæringen, og en del av dette omfatter også bygningsavfall på landets mange bygg- og anleggsplasser. Her har næringen fortsatt et stykke igjen å gå før man kommer opp på et godt nok nivå.

 • Spennende mulighetsstudier rundt Nationaltheatret

  Da Nationaltheatret åpnet dørene for første gang i 1899, var dette en storstilt utbygging som skulle gi hele kulturlivet i Oslo et løft. Bygget er utvilsomt fortsatt et ikon både for hovedstaden og Norge - men bygget har mistet noe av sin glans gjennom manglende vedlikehold, oppgradering og fornying de senere tiårene. Det er nå på høy tid å virkelig gjøre noe for å gjenreise den gamle stoltheten i hovedstaden.

 • Vi må bli flinkere til å utnytte den utenlandske kompetansen

  Mandag presenterte BNL SINTEF-rapporten «Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen». Her kom det frem flere interessante funn. Ikke minst at vi kan bli langt flinkere til å utnytte kompetansen de mange utenlandske arbeiderne i byggenæringen sitter på.

 • Må få mer forutsigbarhet innen den jernbanetekniske sektoren

  Svingninger i markedet gir nå de norske jernbanetekniske entreprenørene store utfordringer. Dette er i ferd med å føre til at viktig kompetanse forsvinner ut fra firmaene.

 • Samarbeid for sikkerhet

  HMS-arbeidet i næringen kan aldri prioriteres høyt nok, og derfor er det meget positivt at en rekke av landets entreprenører nå signaliserer at de vil samarbeide enda tettere som et ledd i å sørge for færre alvorlige ulykker på landets byggeplasser.

 • Det nærmer seg Bygg Reis Deg 2017

  Bygg Reis Deg 2017 er definitivt høstens store møteplass i den norske byggenæringen, og en lang rekke bedrifter er nå i full gang med forberedelsene til det store arrangementet.

 • Endelig kommer Fornebubanen

  Man har snakket om en realisering av Fornebubanen i årevis, men endelig ser det nå faktisk ut til at den vil komme. Et joint venture mellom rådgiverne Multiconsult og Cowi signerte torsdag en avtale på flere hundre millioner kroner for ingeniørtjenester rundt prosjektet.

 • Byggenæringen kan forvente fire nye år i tilsvarende spor

  Den blå regjeringen med Erna Solberg i spissen får fire nye år i regjeringskontorene. Det betyr at byggenæringen kan forvente en utvikling for deres kjernesaker som fortsetter i samme spor som de siste årene.

 • Det viktige valget

  Det meste som kan sies og gjøres av politikerne er nå gjort for å sikre seg våre stemmer. Mandag 11. september er en av årets aller viktigste dager - da skal vi velge hvem vi mener er best skikket til å styre landet på vegne av folket. Hvem som går seirende ut av thrilleren kan også i stor grad påvirke rammebetingelsene for byggenæringen.

 • Grønt eksempel til etterfølgelse

  Det kommer stadig flere gode eksempler på at innovative byggherrer sammen med dyktige arkitekter, rådgivere og entreprenører - i tillegg til fremoverlente leverandører - klarer å levere prosjekter som stadig blir grønnere og innimellom sprenger grenser.

 • Optimistiske arkitekter - det er godt nytt for næringen

  En rekke av landets arkitektvirksomheter er optimistiske med tanke på tiden fremover - noe som er godt nytt for resten av næringen.

 • Mot ny gigantutbygging i hovedstaden

  Tirsdag kveld ble det kjent at regjeringen vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslo sitt nye livsvitenskapsbygg. Dermed rykker milliardutbyggingen mange skritt nærmere en realisering.

 • Enorme sluttoppgjørsforhandlinger

  De senere årene har vi hatt en tendens med at kontraktene innen samferdselssektoren blir stadig større og mer komplekse - noe som medfører enorme forventninger og krav om dokumentasjon - og vi ser at det legges ned store ressurser i sluttoppgjørsforhandlingene.

 • Utnytt kompetansen - uansett alder

  Statnett ser ut til å ha vært usedvanlig heldige med valg av årets sommerjobb-studenter. Seks studenter som har brukt sommermånedene hos Statnett, vil kunne spare statsforetaket for en halv milliard kroner.

 • Må intensivere energieffektiviseringsarbeidet

  I fjor vedtok Stortinget at vi skal redusere hele 10 TWh av energiforbruket i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det medfører at vi må få en helt annen driv innen energieffektiviseringsarbeidet enn vi har sett frem til nå.

 • Bruprosjekter som vil sprenge grenser

  En realisering av deler av Ferjefri E39 på Vestlandet rykker stadig nærmere - og vi får med jevne mellomrom sett glimt av flere mulige løsninger på kompliserte fjordkryssinger. 

 • Historisk gjennomslag i Bergen

  Tirsdag 29. august ble en merkedag i norsk jernbaneutbygging - da ble vi vitne til det første gjennomslaget i en jernbanetunnel her i landet drevet med en tunnelboremaskin.

 1. Neste side