Leder

 • Hva vil samfunnet kreve av fremtidens infrastruktur?

  Landets infrastruktur bygges nå ut i et volum og et tempo som vi ikke har sett maken til i Norge. Milliarder av kroner investeres for å oppgradere våre veier og skinnegående infrastruktur for fremtiden. Men hvordan vil egentlig fremtidens trafikkmønster bli?

 • Mot spennende regjeringsforhandlinger

  Like etter at vi er kommet inn i 2018 starter regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP og Venstre. Det kommer til å bli en krevende øvelse for de tre partitoppene å hale i land en enighet rundt en slik konstellasjon - men om man lykkes vil det kunne gi en ny dimensjon til regjeringsarbeidet.

 • Det handler om mennesker

  Konfliktnivået innen anleggsbransjen beskrives som for høyt og at unødvendig store ressurser brukes på å håndtere uoverensstemmelser både under og i etterkant av både mindre og store utbyggingsprosjekter. Dette kan ha flere årsaker.

 • Det verdifulle byggavfallet

  Hvert eneste år forsvinner mye byggavfall rett på dynga, og næringen må bli langt flinkere til å gjenvinne dette avfallet - og ikke minst minimere mengden bygg- og anleggsavfall.

 • God dialog og samarbeid effektivt virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet

  Aktørene som ønsker å berike seg på arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen ser nå ut til å oppleve at det blir stadig tøffere å få innpass på byggeplassene.

 • Viktig med forutsigbarhet innen drift og vedlikehold

  Det har vakt reaksjoner i bransjen at Statens vegvesen nylig gikk ut og varslet at de er nødt til å avlyse flere drifts- og vedlikeholdskonkurranser rundt om i landet. Dette skaper usikkerhet i bransjen - og ikke minst for de mange aktørene som har deltatt i konkurransene er dette uheldig.

 • Få ledige hender i bygg og anlegg

  Aktiviteten innen bygg og anlegg er høy om dagen, og dette gjenspeiler seg også i ledighetstallene i næringen.

 • Sanner med tidlig julegave til næringen

  Det har i høst, med rette, vært store diskusjoner rundt den sentrale godkjenningsordningen i Norge. Mandag skar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gjennom - han forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år, frem til 1. januar 2020.

 • Meget populært med ansatteierskap

  Det finnes rundt 57.000 virksomheter med cirka 240.000 ansatte i landets byggenæring. Mange av disse er inne på eiersiden i selskapet de jobber i.

 • En milepæl innen norsk infrastruktur

  1. desember blir en viktig dag i norsk samferdselshistorie - da signeres nemlig den første kontrakten for det som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel - Rogfastprosjektet.

 • Grunn til rekrutteringsoptimisme

  Norges behov for nye arbeidere innen byggenæringen er stort. Etter en periode med fallende popularitet for yrkesfagene og håndverkeryrket, ser vi at tendensen nå er i ferd med å snu.

 • Arbeidstilsynet strammer grepet om HMS-kortene

  Bruk av HMS-kort er blitt et stadig viktigere element både med tanke på å ivareta sikkerheten på byggeplass – men er også blitt et viktig instrument for å avdekke ulovligheter og dermed være et bidrag i å demme opp for arbeidslivskriminaliteten. Det er fortsatt mange som slurver med bruken av HMS-kort - og nå strammer Arbeidstilsynet grepet.

 • Stor spenning rundt kommende gigantkontrakter

  Det kom som en stor overraskelse på mange at Nye Veier så seg nødt til å avlyse den videre anbudsprosessen rundt E39-prosjektet Kristiansand vest til Mandal øst etter at kun to aktører sto igjen som aktuelle etter prekvalifiseringen. Dette skaper spenning rundt konkurransen i de kommende milliardprosjektene som er på gang.

 • Enorm verdiskapning i byggenæringen

  De nærmere 60.000 virksomhetene i byggenæringen står samlet for en enorm verdiskapning - over hele landet. Verdien av dette arbeidet er noe som påvirker hele Norges økonomi i meget stor grad, og det er viktig at det legges til rette for at disse verdiene forvaltes på best mulig måte slik at man kan skape enda flere varige arbeidsplasser som er med på å sikre landets videre utvikling.

 • Anleggsbransjen går på høygir

  Utbyggingen av infrastruktur når stadig nye høyder i det norske markedet. Storkontraktene nærmest florerer - og anbudsspesialistene hos anleggsentreprenørene må virkelig jobbe for lønna om dagen. Dette blir selvsagt hovedrammen rundt anleggsfolkets store arrangement – Fjellsprengningsdagen, med den påfølgende Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen som går av stabelen torsdag og fredag denne uken.

 • Tar digitaliseringsgrep

  Samfunnet har vært gjennom en omfattende digitaliseringsprosess de siste tiårene - men ifølge ekspertene har vi bare sett starten på en større digitaliseringsrevolusjon. Dette vil i høy grad også påvirke byggenæringen på ulike måter - og flere aktører tar nå aktive grep for å møte den nye hverdagen.

 • Traff ikke markedet med E39-jobb

  Nye Veier har siden oppstarten hatt god deltakelse i sine konkurranser - med sterk lokal interesse. På E39-jobben Kristiansand vest - Mandal øst uteble den store interessen og for få sto igjen i finalen.

 • Store investeringer innen energisektoren

  Det norske anleggsmarkedet har notert seg med all-time high hvert år de senere årene, og dette fortsetter også i tiden fremover. 

 • Brusaken i Trøndelag ruller videre

  Hvem skulle vel trodd at Beitstadsundbrua, en fylkesveibru i Nord-Trøndelag, skulle bli Norges sannsynligvis mest omtalte og kontroversielle bru- og anleggsprosjekt i Norge i år?

 • Høy temperatur om innleid arbeidskraft

  De senere årene har bruken av innleie blitt et vanlig innslag på mange av landets byggeplasser - ikke minst i Osloområdet. Flere fagforeninger og partier ønsker nå et forbud mot bruken av innleie. Et forbud er ikke veien å gå - men det er viktig at man finner en god balanse mellom bruken av fast ansatte og innleid arbeidskraft.

 • Den midlertidige boliglånsforskriften bør ikke videreføres

  Etter en kraftig oppgang over lengre tid, har 2017 vært et labert år for utviklingen i boligmarkedet i Norge. Prisen har gått nedover og det samme har salgstakten på nye boliger.

 • Enova endrer programtilbudet for å treffe næringen bedre

  Hvert eneste år investerer det statlige foretaket Enova rundt to milliarder kroner i å gjøre Norge grønnere. De er ikke fornøyd med innovasjonskraften innen byggenæringen - og endrer nå programtilbudet sitt.

 • Kompetansekamp

  Nylig ble det kjent at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har justert sin praksis for saksbehandling rundt hvem som kan få sentral godkjenning. Dette har får byggenæringens organisasjoner til å reagere, noe som er forståelig. 

 • Viktig med avklaringer rundt bruken av arbeidsfellesskap

  Kontraktene innen anleggsektoren blir stadig større, og jobber til flere milliarder kroner hører ikke lenger til sjeldenhetene. Kontraktstørrelsene har vokst såpass kraftig på kort tid, at bruken av arbeidsfellesskap i stadig større grad vil bli aktuelt for aktørene som kjemper om jobbene. 

 • Vet du hvilke materialer du har på byggeplassen?

  Hver eneste dag benyttes en lang rekke ulike materialer på norske byggeplasser. Disse er selvsagt avgjørende for å skape produktene man ønsker å bygge - og skal samtidig sørge for en sikker konstruksjon. Men vet vi egentlig godt nok hvilke produkter og kvaliteter som benyttes til enhver tid?

 • Deling av HMS-kunnskap avgjørende

  Tirsdag og onsdag denne uken er nærmere 400 personer fra byggenæringen samlet til HMS-konferansen på Lillestrøm. Den store oppslutningen rundt denne konferansen er med på å understreke næringens økende fokus rundt HMS-arbeidet i bygg og anlegg.

 • Flere østeuropeere ønsker å dra hjem

  Etter at EU ble utvidet med flere østeuropeiske land på midten av 2000-tallet, opplevde Vest-Europa og Norge en stor tilstrømming av arbeidere - som en del av regelen om fri flyt av varer og tjenester, kapital og arbeidskraft innen EØS-området. Nå går antall arbeidsinnvandrere fra denne delen av Europa nedover.

 • Viktig at de offentlige byggherrene går foran

  Veldig mye har skjedd med måten vi designer og bygger våre nye boliger og bygg på de siste par årene. Miljøaspektet blir tillagt langt større vekt enn tidligere - og om vi skal få næringen til å bli en vesentlig bidragsyter i dette omstillingsarbeidet er det viktig at de offentlige byggherrene går foran.

 • Fjerning av maskinskatten viktig for industrien

  I neste uke starter regjeringen, Venstre og Krf for alvor opp forhandlingene rundt statsbudsjettet for 2018. Forhåpentligvis vil partene opprettholde regjeringens forslag om å fase ut den såkalte maskinskatten.

 • Det må settes av langt større midler til flom- og skredsikring

  Norges nærmest flommer over. Hvert år opplever vi at kraftig regnvær får både våre mindre og større vassdrag til å gå over sine bredder og forårsake betydelige skader på bygg og viktig infrastruktur - og det settes ikke av nok ressurser til å håndtere problemet.

 • Brurotet

  Tirsdag ble det endelig avklart i fylkesutvalget i Trøndelag - kinesiske Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) får fortsatt være med å konkurrere om å bygge brua over Beitstadsundet.

 • Mye snusk rundt konkursene

  Hvert eneste år åpnes det en rekke konkurser rundt om i hele landet. Oversikten vi i Byggeindustrien bringer hver søndag viser at det er mange selskaper som går konkurs også innen byggenæringen.

 • Dyr tunneloppgradering

  Med vår kuperte og røffe natur er vi i Norge helt avhengige av våre tunneler for å få en velfungerende infrastruktur. Slik har det vært i hele vår moderne transporthistorie – og slik vil det bli også i fremtiden. 

 • Ett skritt nærmere like arbeidsvilkår

  Den kanskje største endringen vi har sett i den norske byggenæringen de siste tiårene, startet i 2004 da ti nye land ble en del av EU-samarbeidet, og dermed fikk adgang til fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området - noe som har skapt både muligheter og utfordringer.

 • Store kontrakter - stor uenighet

  Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har gjort hverdagen langt enklere for de som benytter seg av bil eller tog på strekningen fra Oslo mot Hamar og videre nordover. Veien langt Mjøsa er blitt trygg og gjør at turen gjennomføres langt mer effektivt enn tidligere. Kvaliteten på produktet synes også å være meget bra - og er en strekning både Statens vegvesen og Bane Nor samt entreprenørene kan være stolte av.

 • Kinesisk veiinteresse skaper stor oppmerksomhet

  Det norske anleggsmarkedet har aldri vært hetere enn hva vi ser nå - og i løpet av den senere tiden har kinesiske infrastrukturselskaper sett med stadig større interesse på norske infrastrukturprosjekter. Dette har skapt debatt i norske anleggsmiljøet.

 • Viktig at bekjempelse av tyveri fra byggeplass ikke nedprioriteres

  Med jevne mellomrom hører vi om oppblomstring av tyverier fra mange av landets byggeplasser. Nå skal vi være inne i en ny periode hvor tyver og bander forsyner seg fra byggeplassene.

 • Bygg Reis Deg ble en suksess

  Bygg Reis Deg 2017 er nå over - og samlingen på Lillestrøm ble den store byggfesten både arrangøren og utstillerne håpet på.

 • En utstilling av kunnskap

  Mange tusen besøkene har allerede vært innom Bygg Reis Deg 2017 - og enda flere kommer de neste dagene. Her får de et spennende innblikk av hva næringen kan tilby - og ikke minst hva næringens aktører besitter av kunnskap.

 • Nye gjennomføringsmodeller

  Byggenæringen er i ferd med å etablere flere nye samarbeidsformer og gjennomføringsmodeller. Bruk av stadig større kontrakter, der totalentrepriser og ulike former for samspillsmodeller, og ikke minst tidlig involvering, er i ferd med å bre om seg. Ikke minst ser vi dette innen anleggssektoren.

 1. Neste side