Leder

 • Statsbygg går foran - igjen

  Statsbygg skal ha ros for at de benytter sin posisjon som en stor og innflytelsesrik statlig utbygger til å dra næringen i riktig retning innen flere saker. Dette har vi blant annet sett inn en HMS og i kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Nå har de satt et nytt krav til alle som ønsker å jobbe for den statlige giganten.

 • Sørg for god innkvartering

  Med jevne mellomrom får vi rapporter via media om arbeidere som bor under kummerlige forhold - dette ser vi i flere bransjer. Byggenæringen er i stor grad en reisende næring og selv om de fleste tilbyr gode boforhold for arbeiderne, er det for mange som rett og slett bryter loven når det gjelder innkvartering.

 • Uventet avgjørelse rundt hovedveiene mellom øst og vest

  Mandag kom avgjørelsen mange har ventet på rundt hvilke strekninger det skal satses på som hovedveiene mellom øst og vest - mellom Oslo og Bergen. Resultatet ble ikke som forventet.

 • Historisk høy erstatning for positiv kontraktsinteresse

  Fredag ble det avsagt dom i den mye omtalte saken mellom Skanska og Bane Nor på Oslo S-delen av Follobaneprosjektet. Skanska tok en klar seier i første runde av denne saken - og ble i Oslo tingrett tilkjent enorme 305 millioner kroner, pluss omkostninger, i erstatning.

 • Hva blir normalrenten fremover?

  Torsdag kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten ikke skal røres, og holdes på rekordlave 0,5 prosent. Dette var noe alle forventet. Mer spenning var det knyttet til signalene han ville gi for tiden fremover.

 • Nå skal entreprenørene få karakter på HMS-arbeidet

  For en tid tilbake annonserte Statens vegvesen at de kom til å sette karakter på entreprenørens gjennomføring av prosjekter. Nå settes dette i verk og karaktersettingen inkluderer også HMS-arbeidet.

 • Arbeidskrimbekjemperne skaper resultater

  Byggenæringen og myndighetene jobber hver dag for å stoppe arbeidslivskriminaliteten som dessverre er et betydelig problem i deler av den norske byggenæringen. A-krimsentrene som er kommet på plass i flere av de norske byene begynner nå virkelig å skape resultater.

 • Godt nytt for bygg og anlegg - det skal videre oppover

  De som jobber innen bygg og anlegg i de skandinaviske landene kan se frem til fortsatt gode tider, i hvert fall om vi skal tro på konjunkturrapporten Veidekke-konsernet la frem mandag.

 • Det nytter å strekke seg etter klimamål

  Realiseringen av bygg og energiforbruket i alle norske bygninger står stor for del av klimautslippene i Norge. Men utslippene forbundet til de nye byggene blir stadig lavere.

 • Flere skoler bør kombinere idrett og yrkesfag

  Mange unge ønsker å kombinere utdanningen med en skikkelig satsing på sine idrettskarrierer. I dag eksisterer denne muligheten nesten utelukkende kun innen studiespesialisering - men det finnes ett unntak. 

 • Meget gledelig utvikling innen søkningen til bygg- og anleggsteknikk

  1. mars gikk fristen ut for de som skulle søke seg inn til den videregående utdanningen i Norge. De landsdekkende tallene er foreløpig ikke presentert, men i Oslo har man nå tallene klare. De viser en meget gledelig økning innen bygg- og anleggsteknikk.

 • Entreprenørbransjen trenger flere kvinnelige toppledere

  Selv om det stadig blir flere kvinner i byggenæringen, glimrer de i for stor grad med sitt fravær i mange av toppstillingene.

 • Hvor bra er godt nok?

  De siste dagene har hvordan Nye Veier ønsker å gjennomføre enkelte av sine prosjekter blitt omtalt i media.

 • Stadig bedre på Vestlandet

  Etter en lengre mørk periode kan det nå se ut som at det virkelig er i ferd med å lysne på store deler av Vestlandet.

 • Billionplanen

  Om utbyggingene som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 følges opp, så står vi foran et kjempeløft av infrastruktursatsingen i Norge i årene fremover. Det settes av nesten 1 billioner kroner i planperioden - noe som er nesten doblet så mye som ligger inne i inneværende plan.

 • Oslos mest attraktive tomt?

  Norsk Rikskringkasting (NRK) ønsker å flytte inn i mindre og mer hensiktsmessige lokaler, og dermed forlate institusjonen Marienlyst - som mange mener er selve hjertet i NRK. Men tidene endrer seg - og med det åpner det seg opp nye muligheter for en storstilt utbygging av dette store tomteområdet med den omfattende bygningsmassen.

 • Mange storprosjekter på vei - og Bodø går en ny fremtid i møte

  Statsminister Erna Solberg brukte tirsdagen til å spre det glade infrastrukturbudskapet rundt om på velplasserte steder i Norge. En ny Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er like rundt hjørnet - og flere prosjekter som får innpass i denne er nå kjent.

 • Boligtrøkk i Akershus

  Det nærmeste området rundt Oslo har over noe tid merket en stadig økende interesse i boligmarkedet, med påfølgende økning i prisene. Dette har selvsagt påvirket pågangen rundt både brukt- og nyboligmarkedet. Nå er man imidlertid i ferd med å gå opp på et nytt nivå.

 • Hvordan blir morgendagens byggenæring?

  Vi er nå godt inne i det som omtales som den fjerde industrielle revolusjon. Hvordan står byggenæringen i et slikt perspektiv? Dette ønsker vi å belyse nærmere på Byggedagene 2017 i mars.

 • Det handler om mennesker

  En rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Samtidig ser vi at handlinger og atferd kan spores tilbake til mange av ulykkene.

 • Haster å forbedre kollektiv-infrastrukturen

  Det er ofte fint å stå på toppen - men det er slett ikke alle statistikker det er fint å toppe. For eksempel er det lite hyggelig å registrere at Oslo er byen hvor innbyggerne sitter mest i bilkø i Norden.

 • Skjebnesvanger kontrakt

  De siste månedene har det vært skrevet mange hundre artikler rundt søppelkaoset som har herjet i hovedstaden. Nå har kommunen overtatt søppelinnhentingen fra Veireno, og skal dermed gjennomføre jobben selv. Dette er et godt eksempel på hvor galt det kan gå om man legger for stor vekt på pris og ikke evner å se forbi det som handler om kroner og øre.

 • Trendskifte i byggenæringen

  Fremtidstroen har aldri vært høyere i bygg og anlegg enn det vi ser nå, og det kan se ut til at vi er inne i et trendskifte med tanke på investeringer og ansettelser for den nærmeste fremtiden.

 • Det evige vedlikeholdsetterslepet

  Vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg og infrastruktur er enormt, noe som er beskrevet flere steder gjennom mange år. Selv med stadig mer fokus på utfordringene, synes det ikke som om situasjonen blir tatt nok på alvor rundt om i landet.

 • Trekk frem de gode eksemplene!

  Byggenæringen er den største verdiskaperen i Norge, og landets største distriktsnæring - noe som betyr at mange har et forhold til næringen og benytter seg av den. Dessverre leser vi for ofte om negative opplevelser folk har hatt i møte med næringen.

 • 1. mars er en meget viktig dato for norsk byggenæring

  Onsdag 1. mars går nemlig fristen ut for den ordinære søkningen til den videregående opplæringen i Norge. Dette er ikke bare en viktig dato for ungdomsskoleelevene, det er også en meget viktig frist for byggenæringen.

 • Nye tiltak i kampen mot arbeidslivskriminaliteten - men er dette nok?

  Mandag la regjeringen frem en revidert strategi for å stanse arbeidslivskriminaliteten som er på fremmarsj i Norge. Det er mye godt å hente her - men det er nok dessverre ikke tilstrekkelig for snu utviklingen.

 • Norske entreprenører bygger seg opp i Sverige

  Det begynner å bli en god del år siden de store svenske entreprenørene bestemte seg for å satse i Norge. Opp gjennom årene har de ved organisk vekst, og ikke minst gjennom oppkjøp, blitt en betydelig del av den norske entreprenørbransjen. Nå begynner norske entreprenører også å få godt fotfeste på den andre siden av grensen.

 • Næringen trenger en felles digital utvikling

  Overalt snakkes det om den fjerde industrielle revolusjon - digitaliseringen av samfunnet. Hvor står byggenæringen i en slik fremtid - i en fremtid som kommer nå?

 • Spenstig satsing i Brumunddal

  Tirsdag ble det klart at Mjøstårnet skal realiseres av Arthur og Anders Buchardt. Det betyr at verdens høyeste trehus havner i Brumunddal.

 • Konkurranse som innovasjonskraft

  På Byggedagene i fjor lanserte OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj en innovasjonskonkurranse, hvor hele næringen ble invitert til å komme med forslag til hvordan man best kunne bygge ut et stort område på Ulven i Oslo. Målet er å bygge billigere, mer effektivt, bedre og grønnere enn hva man tradisjonelt har fått til.

 • Spennende resultatperiode i vente

  I løpet av de kommende ukene er det duket for fremleggelse av tall for fjerdekvartal og 2016 for en lang rekke av aktørene i byggenæringen. Mye tyder på at det kan bli en relativt hyggelig stemning rundt om i mange av styrerommene i tiden fremover. 

 • Politisk spill om Nye Veier

  I deler av det politiske miljøet foregår den nå en diskusjon rundt Nye Veiers eksistensgrunnlag. Flere av opposisjonspartiene viser til at de vil vurdere å legge ned det nye statlige veiselskapet om de vinner frem i høstens stortingsvalg. Dette skaper selvsagt usikkerhet rundt den nye utbyggingsorganisasjonen - og er en diskusjon vi egentlig burde vært forskånet for så raskt etter etableringen av selskapet.

 • Viktige signaturer for bedre rekruttering

  Det er mange steder og innen flere fag byggenæringen sliter med å rekruttere nye generasjoner inn i sine virksomheter. Nå tar Oslo kommune og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) et felles krafttak for å snu utviklingen i hovedstaden. Og arbeidet som nå settes i gang kan virkelig få en effekt om næringen spiller kortene sine riktig.

 • Miljøaspektet stadig viktigere for næringens aktører

  Det har skjedd store endringer rundt hvordan byggenæringen forholder seg til klimaet og bruker sine bygg og anlegg til å bygge opp nye løsninger som skal sørge for lavere klimautslipp og mindre påvirkning av miljøet. Mens dette tidligere var noe som kom som et nødvendig vedheng til prosjektene, har dette i dag et helt annet fokus.

 • Alle vil ha sin egen fjellbolig

  Det er ikke bare boligmarkedet som har lagt bak seg et godt 2016 og som kan se frem til spennende tider også for 2017 - samme tendens ser vi også innen hyttemarkedet. 

 • Trenger vi 1.000-lappen?

  Med jevne mellomrom dukker diskusjonen om vi trenger de store kontantsedlene opp. Spørsmålet er om vi i dagens moderne samfunn virkelig trenger 1.000-lappen?

 • Forutsigbare offentlige anskaffelser

  Hvert eneste år kjøpes det inn offentlige varer og tjenester for veldig mange milliarder kroner og innen bygg og anlegg foregår opplagt noen av de aller største offentlige innkjøpene i Norge. Hvordan dette gjennomføres har selvsagt stor betydning for næringens virksomheter.

 • Fornebubanen - ikke et eksempel til etterfølgelse

  Onsdag underskrives en avtale mellom Oslo/Akershus og staten som sikrer en stor statlig delfinansiering av Fornebubanen. Dermed kan man for alvor sette i gang konkrete og realistiske planer for å starte opp utbyggingen av Fornebubanen. Men dette har vært en prosess man kan lære mye av - for å hindre at noe lignende skjer igjen.

 • Omfattende innovasjonsarbeid i byggenæringen

  De som kjenner byggenæringen vet at det skjer mye innovasjons- og nybrottsarbeid innen bygg og anlegg - men dette skjer ofte utenfor de store forskingsprosjektene og uten at omverdenen får vite hva som skjer og hvordan dette skjer.

 1. Neste side