Leder

 • Fornebubanen - ikke et eksempel til etterfølgelse

  Onsdag underskrives en avtale mellom Oslo/Akershus og staten som sikrer en stor statlig delfinansiering av Fornebubanen. Dermed kan man for alvor sette i gang konkrete og realistiske planer for å starte opp utbyggingen av Fornebubanen. Men dette har vært en prosess man kan lære mye av - for å hindre at noe lignende skjer igjen.

 • Omfattende innovasjonsarbeid i byggenæringen

  De som kjenner byggenæringen vet at det skjer mye innovasjons- og nybrottsarbeid innen bygg og anlegg - men dette skjer ofte utenfor de store forskingsprosjektene og uten at omverdenen får vite hva som skjer og hvordan dette skjer.

 • OPS på full fart tilbake i veisektoren

  Det er nå snart åtte år siden det foreløpig siste OPS-prosjektet i regi av Statens vegvesen åpnet - med strekningen E18 OPS Grimstad Kristiansand. Nå jobber etaten med tre nye storprosjekter som skal realiseres ved bruk av OPS.

 • Ny entreprenørkjempe ser dagens lys

  Det skjer innimellom at vi ser endringer blant sammensetningen av de større aktørene i næringen, men det hører helt klart med til sjeldenhetene at to så store entreprenører slår seg sammen som det vi nå ser med Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen.

 • På tide å fremsnakke næringen

  Det har vært en relativt kraftig vekst i sysselsettingen i byggenæringen de senere årene. Fra 2008 til 2014 har antall sysselsatte økt fra 191.000 til 212.600. Store deler av denne veksten er kommet gjennom arbeidsinnvandring, samtidig som vi ser at ungdommen i altfor liten grad prioriterer bygg og anlegg.

 • Det enorme vedlikeholdsetterslepet

  Vedlikeholdsetterslepet innen norske offentlige bygg og infrastrukturer enormt. I 2015 konkluderte RIF i sin «State of the nation»-rapport at etterslepet er på 2.600 milliarder kroner. Det jobbes hardt innen flere sektorer for å tette dette gapet, eller i hvert fall stanse økningen i etterslepet, men det er liten tvil om at det er en enorm oppgave som skal gjøres her.

 • Hvor stor aksjekapital bør det være i et aksjeselskap?

  Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å sette kravet om aksjekapital i et aksjeselskap ned til én krone. Forhåpentligvis velger ikke regjeringen å vedta dette forslaget.

 • Forhåpninger om økt innsats mot arbeidslivskriminaliteten

  2017 blir et nytt år der kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i næringslivet, og da ikke minst innen byggenæringen, fortsetter. Høyre erkjenner nå at regjeringen ikke har gjort nok i dette arbeidet, og vil intensivere kampen.

 • God avkastning på entreprenøraksjer

  Det er ikke mange virksomheter i byggenæringen som har valgt å la seg børsnoterte, men det finnes noen. Historien viser at flere har gjort meget gode investeringer ved å satse på disse selskapene.

 • Fortsatt rom for prisvekst

  Aldri har boligprisene blitt så mye omtalt som de siste månedene. Prisene har gått kraftig opp - men det aller meste tyder på at de i store deler av landet skal videre oppover. 

 • Kraftfull utbygging

  Det er mange, både på innsiden og utsiden av næringen, som har ventet på det første store nybygget fra Powerhouse-alliansen. Nå kommer det - Brattøra-utbyggingen skal realiseres.

 • Reise-, kost- og losjisak kan endre byggenæringen slik vi kjenner den

  Det pågår for tiden en meget kinkig og ikke minst viktig sak mellom Norsk Industri, regjeringen og ESA, hvor byggenæringen nå også er blitt part i saken. Går det som ESA ønsker kan dette bety at byggenæringen slik vi kjenner den i dag kan stå foran omfattende endringer.

 • Byggenæringen er det viktigste virkemiddelet i det grønne skiftet

  NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at det ikke blir noen grønn omstilling med rød bunnlinje - det er helt riktig. Det er også slik at det ikke blir noen grønn omstilling uten en velvillig og dyktig byggenæring.

 • Boligpolitikken må løftes frem

  Boligprisene fortsetter å stige - og alle prognoser tilsier en fortsatt økning i 2017. Det bygges ikke nok på de riktige stedene, noe som kan være med på å øke klasseskillet i Norge. Boligpolitikken bør bli et av de aller viktigste temaene i valgkampåret vi nå går inn i.

 • Kan bli dyrt å ikke bruke fagfolk

  I privatmarkedet i den norske byggenæringen finnes det mange aktører som ikke bør eller kan kalle seg for hverken håndverkere eller fagfolk. Det er utvilsomt mange kunder i dette markedet som har dyrekjøpte erfaringer fra sine prosjekter - og dessverre ser det ikke ut til at folk lærer av egne eller andres erfaringer.

 • Styrtregnets trussel

  En av de største truslene mot bygg, boliger og annen infrastruktur i årene fremover er regn. Styrtregn kan skape enorme ødeleggelser, noe vi allerede har sett. Men det vi har opplevd frem til nå kan bare være begynnelsen på langt mer alvorlige værfenomener.

 • Hva vil 2017 bringe byggenæringen?

  Brått var et nytt år i gang med full fart på alle landets byggeplasser og i byggenæringen for øvrig.

 • 2016 - et godt år for byggenæringen

  I Byggeindustrien jobber vi hver dag for å speile hva som skjer rundt om i byggenæringen til enhver tid. I løpet av 2016 har det skjedd veldig mye spennende - og aktiviteten er høy.

 • Nytt ekstremvær i julehøytiden

  Ekstremværet ”Urd” raste virkelig i fra seg i store deler av Sør-Norge mandag og natt til tirsdag. Det har etter hvert blitt en heller dårlig juletradisjon med storm og uvær i jule- og nyttårshelgen.

 • Vi trenger mer sløyd i skolen

  Vi trenger flere praktikere i Norge - og i byggenæringen er det som vi alle vet mangel på dyktige håndverkere. De praktiske fagene trenger dermed all den drahjelp de kan få - og det at de praktiske fagene gjennom år er blitt nedprioritert i grunnskolen hjelper selvsagt ikke. Gi oss mer sløyd på skolen igjen!

 • Stolt historie til norske husprodusenter

  Mange har et inntrykk av at ferdighusene ble etablert som konsept på 1960-70-tallet i Norge - men slik var det slett ikke. De første leverandørene etablerte seg allerede på slutten av 1800-tallet og kan se tilbake på en stolt og spennende historie.

 • Munch-gliden - et kunstverk i seg selv

  Aldri har vi sett flere kulturbygg reise seg i Oslo som nå - og disse vil definitivt bidra til å gjøre hovedstaden til en kulturdestinasjon som virkelig er å regne med. For alle som er interessert i byggeteknikk anbefaler vi også å studere Munch-gliden som nå er fullført, og som fremstår som et kunstverk i seg selv.

 • Lavere aktivitet for Statens vegvesen i glovarmt anleggsmarked

  Norges største landbaserte byggherre, Statens vegvesen, skal kutte kostnader. De skal nedjustere antall ansatte med 181 stillinger og skal samtidig kutte konsulentbruken med 370 millioner kroner neste år. Dette kom kanskje overraskende i et veimarked i vekst - men har sin naturlige forklaring.

 • Byggevaresalget når nye høyder

  Salget av byggevarer ser ut til å bli meget sterkt for 2016. Om desember blir som man forventer ligger det an til en vekst på 6,8 prosent (2,8 prosent korrigert for prisstigning) for det nasjonale produsentsalget av byggevarer i inneværende år.

 • Riktig og viktig beslutning rundt vareinformasjonen i NOBB

  Beslutningen som styret og ledelsen i Norsk Byggtjeneste har fattet med å tilgjengeliggjøre vareinformasjonen i den enorme varedatabasen NOBB, vil kunne vise seg å få stor betydning for det videre digitaliseringsarbeidet i byggenæringen.

 • Viktig fleksibilitet for bankene

  Onsdag kom meldingen fra Siv Jensen og Finansdepartementet som mange innen byggenæringen har ventet på; hvordan den nye boliglånsforskriften skulle bli. Noen krav blir skjerpet for alle låntakerne - men de som vil oppleve en tøffere lånesituasjon er de som skal kjøpe bolig nummer to eller tre i Oslo. Men kanskje aller viktigst - bankene vil fortsatt få gode muligheter som tidligere til å være fleksible og utvise skjønn i enkeltsaker.

 • Gigantprosjekter realiseres

  Nye boliger er som kjent mangelvare i og like rundt hovedstaden. I løpet av de siste par dagene er det kommet opp to gigantprosjekter som skal realiseres i løpet av noen år - som samlet sett vil kunne by på flere tusen nye boliger.

 • Nå installeres AMS - gir flere fordeler og noen bekymringer

  Innen 1. januar 2019 skal alle norske husstander ha fått installert automatiske strømmålere, som en del av konseptet avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Dette skal sikre en mer avansert måle- og styringsløsning for både forbrukerne og nettselskapene. Det skal gjøre hverdagen lettere, men kan også by på mulige utfordringer.

 • Milliardsykehusene står i kø

  Det er realisert flere store sykehus de senere årene, gjennom blant annet Nye Ahus, St. Olavs Hospital og det nye Østfoldsykehuset. Men tiden for de større sykehusutbyggingene er slett ikke over. De store utbyggingene står nærmest i kø i årene som kommer.

 • Er vi redelige?

  Vi i Byggeindustrien jobber hver dag for å dekke det som skjer av stort og smått rundt om i byggenæringen. Vi følger selvsagt ekstra nøye med på det som skjer i de store offentlige prosjektene, ikke minst innen infrastrukturbyggingen. 

 • Hvordan sikre god nok entreprenørkontroll?

  Å sikre at det kontraheres dyktige og seriøse entreprenører inn på bygge- og anleggsprosjektene vil selvsagt alltid være blant de aller viktigste oppgavene til landets statlige byggherrer. Det er ikke alltid man lykkes godt nok i dette arbeidet, og det kan være flere bakenforliggende årsaker til dette - men det innebærer også at man stadig må strekke seg lenger for å sikre en rettferdig og god konkurranse.

 • Når stopper boligprisveksten?

  Det korte svaret på det er; ikke ennå. November er tradisjonelt en nokså rolig måned for boligmarkedet i Norge. Vekståret 2016 ville det det ikke slik i år.

 • Se mot vest

  I Bergen kunne EBA Vestenfjelske avdeling i helgen feire sine første 100 år i virke. En av de viktigste oppgavene til foreningen både ved etableringen og nå 100 år etter, er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til næringen og medlemmenes virksomheter. 

 • Viktig styrking av fagskoleutdanningen

  Fagskolene i Norge har ikke fått den anerkjennelsen de fortjener. De utdanner studenter med avgjørende kompetanse for den norske byggenæringen, og nå settes det inn konkrete tiltak som skal sørge for at fagskolen får en enda viktigere betydning i det norske utdanningssystemet.

 • Konkurransedyktige norske entreprenører

  Torsdag offentliggjorde Nye Veier AS hvem som fikk den første totalentreprisekontrakten til den nye statlige veiutbyggeren. Ikke overraskende var det stor jubel på AF Gruppens hovedkontor da det ble klart at de stakk av med kontrakten til en verdi på over tre milliarder kroner. 

 • Budsjettkrisen

  Bygg og anlegg er blant næringene som opplagt i stor grad blir påvirket av nivået og innholdet i landets statsbudsjett. Det er derfor med stor spenning vi kan følge budsjettspillet som er i ferd med å utfolde seg mellom regjeringspartiene og deres to støttepartier. Nå begynner det virkelig å brenne et blått lys for Siv og Erna.

 • Nå må byrådslederen lytte til de riktige rådene

  Boligprisene i Oslo har virkelig skutt i været i 2016. Flere eksperter peker på at veksten vil øke ytterligere i 2017. Det betyr at flere av forslagene Boligvekstutvalget kom med tirsdag nå virkelig må følges opp.

 • Arbeidet med energieffektiviseringen må opp på et nytt nivå

  Verden har i dag et enormt energibehov. Befolkningen øker stadig, mange land er i ferd med å heve levestandarden og vi reiser mer enn noen gang før. Det fører til en knapphet på ressursene.

 • Jernbanen - den viktigste samfunnsutvikleren

  Opp gjennom flere hundre år har skinnegående frakt av mennesker og gods vært av avgjørende betydning for utviklingen av samfunnet – og moderniseringen av verden.

 • Anleggsmarkedet koker

  Aldri før har vi hatt et anleggsmarked som vi nå ser i Norge. Anleggsmaskinene går for fullt over hele landet - og det bygges både vei, bane og kraftverk i høyt tempo.

 1. Neste side