Leder

 • Det er ikke det samme hvilken skole du går på

  Hvor du bor og hvilken skole du går på kan faktisk ha mye å si for hvordan du gjør det gjennom utdanningsløpet. Det er relativt store forskjeller mellom de beste og de mindre gode videregående skolene - ikke minst innen yrkesfagene.

 • Viktig å legge til rette for utvikling av norsk industri

  Den norske byggevareindustrien lever i en sterkt konkurranseutsatt verden - og det er dermed viktig at det legges til rette for en god lokal produksjon her i Norge. 

 • Heng opp historien om Steinar på brakka

  Vi må fortelle verden om Steinar Angelskår og alle de andre umistelige som har mistet sine liv på jobb.

 • Aldri brukt mer penger på infrastruktur - men mange har tøffe tider

  Vi har aldri brukt så mye penger på bygging, drift og vedlikehold av landets infrastruktur - og da i særdeleshet innen vei og jernbane. Men det er likevel tøffe tider for flere av entreprenørene.

 • Store energiutbygginger

  I tillegg til olje og gass, tenker vi først og fremst på vannkraftutbygging når det kommer til utnyttelse av energikilder i Norge. Men dette er nå i ferd med å endre seg - og denne utviklingen går raskt.

 • Nok en utsettelse for sykehuset på Hjelset

  Det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset har hatt en mildt sagt trøblete unnfangelse. Nå er prosessen utsatt - nok en gang.

 • Må få på plass ny hundeekspertise

  I rundt tre år har hunder fra Forsvaret sniffet seg frem til det som kunne forårsaket store utfordringer og potensielt alvorlige ulykker på norske anleggsplasser - men snart er det slutt, og det er nå meget viktig at man får på plass nye alternativer.

 • Storutbygginger på Aker og Gaustad nærmer seg

  Norge står foran en massiv sykehusutbygging i tiden fremover. Nå rykker utbyggingen av nye Aker samt Gaustad sykehus stadig nærmere.

 • Må opp fra skyttergravene

  Situasjonen i anleggsmarkedet er ikke som den bør være. Nå er det avgjørende at hele verdikjeden setter seg rundt samme bord og finner frem til løsninger og mekanismer som bidrar til å endre kursen på utviklingen - om ikke kan dette gå i helt feil retning.

 • Forventer gode tider for byggenæringen i 2019

  Byggenæringen har vært gjennom noen meget gode år - med stadig vekst i aktivitetsnivået. 2019 ser også lovende for byggenæringens virksomheter.

 • Gode prosjekterfaringer i nord

  På E6 gjennom Helgeland er man nå i full gang med en svær utbygging. I dette prosjektet har man testet ut konseptet veiutviklingskontrakt - og erfaringene så langt synes å være meget gode.

 • Fall i tunnelstatistikken ikke tegn på lavere anleggsaktivitet

  I forrige uke ble tunnelstatistikken lagt frem - og den fortalte om en overraskende dupp i tunnelaktiviteten i 2018 - samtidig som vi opplever rekordnivåer innen anleggssektoren.

 • Oslo trenger et nærdeponi for masser

  Hovedstaden er og har vært gjennom en enorm utvikling. Befolkningsveksten har vært kraftig og utbyggingen massiv. Det medfører at man også har behov for å legge til rette for en slik utbygging - innen flere ulike områder. For utbyggerne, og ikke minst entreprenørene, begynner det nå å bli en stor utfordring at Oslo mangler et godt nærdeponi for masser.

 • Nå blir det langt dyrere å permittere

  Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ble tatt skikkelig på senga når man i budsjettinnspurten for neste års statsbudsjett ble enige om å utvide perioden arbeidsgiver må betale lønn ved permittering fra 10 til 15 dager.

 • Stor utvikling innen maskinteknologien

  De senere årene har vi vært vitne til en enorm utvikling innen maskinteknologien for både biler, tungtransport og ikke minst for anleggsmaskiner. Nå tas dette til nye nivåer - og nå går det raskt.

 • Må finne frem til omforente kjøreregler

  Det har de senere ukene pågått en frisk debatt rundt konfliktnivået i anleggsbransjen, hvordan konfliktene oppstår, størrelsen på konfliktene – og hvordan man skal jobbe for å finne gode løsninger. 

 • Næringen fortjener skryt for å ta imot mange lærlinger

  Fredag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet hvor mange som har fått godkjent lærekontrakt per 31. oktober. Bygg og anlegg topper statistikken.

 • Aldri bygget bedre

  Hvert eneste år realiseres det mange tusen prosjekter rundt om i landet - av ulike format og størrelse. Ikke minst blir det bygget rundt 30.000 nye boliger. Innimellom kan det virke som om det florerer med feil og problemer - men dette gir ikke et riktig bilde av virkeligheten. Sannsynligvis har vi aldri bygget med bedre kvalitet enn hva vi ser nå.

 • Ny bruk av NTK skaper reaksjoner

  Nå er en ny stor NTK-utbygging på gang - og entreprenørene reagerer.

 • Trenger byggherrer som tar ansvar og ser fremover

  Fossilfrie bygg- og anleggsplasser er noe vi allerede begynner å bli vant med i byggenæringen. Nå kommer det også enkelte krav om utslippsfrie utbygginger for fullt - og næringens aktører synes å være klare til å møte denne utviklingen. 

 • Interessen rundt ombruk brer om seg

  Byggenæringen bruker hver eneste dag enorme mengder byggematerialer i ulike formater. Nå ser vi at stadig flere ønsker at næringen blir flinkere til ombruk.

 • Velfortjent heder til fjellsprengerfolket

  Norsk fjellsprengningsmuseum åpnet dørene på Hunderfossen, like inntil Norsk vegmuseum, tilbake i 2004. Denne uken hentet museet hjem «Innovative Underground Space Concept of the year»-prisen under årets store happening i den internasjonale tunnelbransjen, ITA Tunneling-awards.

 • God fart i utviklingen innen digitale byggesøknader

  Det er mange opp gjennom årene som har opplevd at prosessen med innlevering og behandling av byggesøknader kan være en strevsom affære.

 • Her har byggenæringens virksomheter en jobb å gjøre

  Tirsdag presenterte Arbeidstilsynet rapporten «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2018». I rapporten slås det fast at innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske. Her har selskapene i næringen tydeligvis en jobb å gjøre.

 • Erfaringsutveksling avgjørende for HMS-arbeidet

  Arbeidet med å forebygge ulykker og skader i byggenæringen har etter hvert fått den posisjonen som kreves - som det aller viktigste punktet på landets bygg- og anleggsplasser. Men selv om ulykkesstatistikken sett oppimot et stadig økende aktivitetsnivå har blitt bedre - kan dette arbeidet aldri bli prioritert høyt nok.

 • Tøffe anleggsmarginer

  Aktivitetsnivået i anleggsmarkedet når stadig nye høyder. Aldri tidligere har omsetningen innen denne sektoren vært større - men resultatene følger ikke etter.

 • Girer opp arbeidene rundt tidenes VA-prosjekt

  Oslo kommune er gjennom Vann og avløpsetaten i full gang med å bygge opp organisasjonen og hente inn sine samarbeidspartnere for prosjektet med å etablere en ny vannforsyning for hovedstaden. Dette er et gigantprosjekt, med en kostnadsramme på rundt 8,5 milliarder kroner.

 • Mennesket i fokus

  Vi lever i en tid med digitalisering i sentrum. Det er knapt en konferanse eller samling i norsk næringsliv hvor ikke digitaliseringens fremmarsj står i fokus. I dette perspektivet er det viktig å huske på at mennesket må stå i sentrum også i en tid der den teknologiske utviklingen går raskere enn noen sinne.

 • Kunnskapsbæreren

  Over 400 personer var tirsdag med på å feire 60-årsjubileet til Byggforskserien. Den store oppslutningen om arrangementet viser på en god måte hvor viktig denne institusjonen har vært for norsk byggenæring gjennom seks tiår.

 • KrF-spillet

  Det pågår nå et spill i norsk politikk som vi ikke har sett maken til på lang tid. Hvilken side KrF til slutt nå velger å gå mot, vil uansett utfall få innvirkning på norsk politikk - og vil dermed også kunne påvirke byggenæringen.

 • Felles digitalsatsing nødvendig for å lykkes

  Byggenæringen blir stadig mer digital - og ikke minst er næringens virksomheter klar over nødvendigheten av å satse på digitale hjelpemidler for å lykkes på fremtidens byggeplasser. Enkelte hevder vi på flere nivåer er digitale sinker i den norske byggenæringen - men det stemmer ikke. 

 • Museum i særklasse

  Det har vært mye debatt rundt det nye Nasjonalmuseet, både i forkant av vedtak og underveis i utbyggingsprosessen - og det er liten tvil om at dette er et prosjekt som engasjerer, men som også vil stå igjen som et virkelig merkebygg for Oslo og Norge.

 • Byggenæringen avgjørende om vi skal nå klimamålene

  Mandag 8. oktober, litt i skyggen av fremleggelsen av statsbudsjettet her hjemme, kom FNs klimapanel med sin rapport om hvordan vi kan nå 1,5-gradersmålet. Denne gav oss definitivt mye å tenke over - og for byggenæringen var det en påminnelse om viktigheten av ytterligere å øke fokuset på arbeidet med å forbedre klimaarbeidet.

 • Det er mennesker som skaper relasjonene

  Valg av kontraktsmodeller, gjennomføringsmetoder og hvordan prosjektene er satt opp har stor betydning for hvordan en prosjektgjennomføring blir og hvilket resultat man ender ut med. Men det aller viktigste er samhandlingen og relasjonsbyggingen som skapes blant menneskene som er involvert i prosjektene.

 • For mye snakk og for lite handling for å øke rekrutteringen av kvinner til næringen

  Byggenæringen er en kompetansenæring - som er avhengig av å trekke til seg de beste folkene for å kunne løse oppgavene samfunnet krever og forventer av næringen. I et slikt perspektiv er det ikke godt nok at næringen i realiteten rekrutterer fra bare litt over halvparten av befolkningen.

 • Enorm interesse for gigantprosjekter

  Nylig arrangerte Statens vegvesen en markedsdag for de to kommende OPS-prosjektene som skal bygges ut. Oppmøtet var stort - og interessenter fra markeder som tidligere ikke har vist særlig interesse for å ta på seg oppdrag i Norge var også til stede.

 • Arkitektene går foran

  Norske arkitekter opplever stadig større interesse for sin design i det utenlandske markedet - og norsk arkitektstand begynner nå virkelig å markere seg på den internasjonale arenaen.

 • Hvordan forebygge flomskader?

  Flere steder i Sør-Norge ble for få dager siden rammet av en brutal og ødeleggende flom. Denne kom raskt og på et tidspunkt dette ikke var ventet i dette omfang. Hvordan kan vi best sikre oss mot at denne typen ødeleggelser vil ramme så hardt i tiden fremover?

 • Store endringer på gang i jernbanesektoren

  Oppgaver innen fornyelse fra Bane NOR har i stor grad vært konkurranseutsatt en lengre periode allerede - og snart åpnes også ytterligere en del av Bane NORs virksomhet, oppgaver innen drift og vedlikehold, opp for det åpne markedet. Det er på tide.

 • Flyplassutbyggingene kommer tett

  Nordmenn flyr mye - både i forbindelse med jobb og fritid. Mange distrikter er også helt avhengige av transportmuligheten flyet gir. Dette betyr at det til enhver tid planlegges og bygges ut ved en rekke av landets flyplasser.

 1. Neste side