Leder

 • Viktige bedriftsinitiativ sikrer folk arbeid

  Altfor mange faller utenfor det tradisjonelle skoleløpet i Norge - mange av disse også mens de er på vei mot en yrkesfaglig utdanning som skulle gitt dem en jobb innen bygg og anlegg. Flere gode initiativ fører nå til at skoletrøtt ungdom - og de som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle utdanningsløpene, kan få en vei inn til en jobb i byggenæringen.

 • Byggmakker på storhandel

  På tampen av 2017 forsvant Byggmakker-tilknyttede Per Strand Gruppen til Optimera - og Byggmakker mistet dermed en stor andel av omsetningen og markedsandelen i Nord-Norge. Nå er de på offensiven igjen.

 • Deling av opplysninger avgjørende for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten

  Datatilsynet gikk nylig ut og kritiserte en mulig adgang til utvidet informasjonsflyt mellom offentlige etater som et ledd i å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Nettopp denne flyten av informasjon vil være helt avgjørende for å bekjempe de kriminelle som ønsker undergrave velferdssamfunnet vi i Norge er så stolte av.

 • Flere sliter med inntjeningen i anleggsmarkedet

  Veidekke gikk fredag morgen ut med meldingen om at de ser seg nødt til å ta et tap på 550 millioner kroner i den norske anleggsvirksomheten. De er ikke alene - flere av de norske anleggsentreprenørene har den senere tiden slitt med den totale inntjeningen.

 • Byggenæringens aktører må selv bidra til å sikre gode rammevilkår

  Om den norske byggenæringen skal kunne utvikle seg i den retningen den ønsker og bør, er det viktig at den kan bygges og utvikles videre med rammevilkår som sikrer bruk av kompetanse og arbeidere som kan faget sitt. Byggenæringen må selv i enda større grad enn tidligere være en aktiv bidragsyter til å sikre en slik utvikling.

 • Nå er avlysningen et faktum - dette bør få konsekvenser

  Da er det avgjort, Helse Møre og Romsdal avlyser konkurransen rundt gigantutbyggingen av det nye sykehuset på Hjelset utenfor Molde.

 • Byggherrer overrasket over høye priser - har de grunn til det?

  I løpet av de siste ukene har vi sett store offentlige prosjekter hvor byggherrene overraskes over høye prisnivåer. Men bør man være overrasket og hvorfor skjer dette?

 • Norsk betongbransje ligger langt fremme

  I forrige uke var en rekke fremtredende personer i den internasjonale betongbransjen samlet til ERMCO-konferansen i Oslo. Denne samlingen viste at vi i Norge utvilsomt ligger langt fremme med å ta i bruk ny teknologi innen betongfaget.

 • Det er på Gol det skjer

  For tiden er Statsbygg i full gang med å realisere sitt mest digitaliserte og dermed på mange måter sitt mest fremtidsrettede bygg noen sinne. Dette skjer på Gol i Hallingdal.

 • Oslos nye ansikt

  12. april 2008 sto operaen klar til åpning i Bjørvika i Oslo. Siden den tid har det vært en enorm utvikling i området – og Bjørvika har for alvor vokst frem som hovedstadens nye ansikt.

 • Proffene tar over større del av markedet

  Det er fortsatt mange handy kvinner og menn rundt om i landet som ønsker å gjøre mest mulig av byggearbeider i hus, hage og hytte selv - men de blir stadig færre.

 • Raske endringer i boligmarkedet

  Brått var boligforventningene snudd i det norske markedet. Nå har man gått fra mange pessimistiske røster, til uro for at prisene vokser for raskt. 

 • Rådgiverne mest populære på NTNU - men entreprenørene tar innpå

  Tradisjonelt har rådgiverselskapene, med de største aktørene i front, vært mest ettertraktet blant studentene ved bygg- og miljøteknikkstudiene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Slik det er fortsatt, men entreprenørene klarer i større grad enn før å sikre seg flere av de dyktige studentene.

 • Bransjen trenger klargjøringer fra Konkurransetilsynet

  Det er spennende tider for den norske anleggsbransjen, og storkontraktene kommer nå på løpende bånd. Om byggherrene skal sikre seg den tøffe konkurransen de håper på i markedet, er det er par punker som bør belyses nærmere.

 • Høy aktivitet i det nye storfylket

  1. januar 2018 ble en merkedag i Midt-Norge - da ble Sør- og Nord-Trøndelag gjenforent i Trøndelag fylke. Dermed ble et nytt storfylke en realitet - og det meldes nå om stor byggeaktivitet i landsdelen.

 • Byggenæringens aktører må unytte støttemulighetene

  Som vi tidligere har tatt opp her i Byggeindustrien er det høy innovasjonstakt i byggenæringen. Hver eneste dag kommer det frem store og små nyvinninger som næringen, og hele samfunnet, vil ha nytte av. Men det er det selvsagt muligheter til å gjøre enda mye mer.

 • Høy innovasjonstakt i byggenæringen

  Det er enkelte som prøver å hevde det motsatte, men innovasjonstakten i byggenæringen er nå sterkt økende. Vi ser stadig oftere at nye og smarte løsninger tas i bruk rundt om i verdikjeden. Dette omfatter blant annet aspekter ved digitaliseringen av bransjen – men det skjer også mye spennende innen utvikling av både arbeidsmetoder og nytt utstyr.

 • Standarder avgjørende for en velfungerende byggenæring

  Byggenæringens aktører møter en stadig mer komplisert hverdag, med krevende kunder, komplekse oppgaver - samt krav til fornying og forbedringer, samtidig som kostnadene skal holdes i sjakk. Dermed blir viktigheten av et felles sett standarder avgjørende for hvordan næringen skal jobbe stadig bedre og smartere.

 • Enorme vekstambisjoner rundt Oslo

  Det er liten tvil om at hovedstaden har vært gjennom en enorm vekst det siste tiåret. Men nyetableringene og omveltningene har vært minst like store i områdene rundt Oslo.

 • Terskelen for å komme inn på boligmarkedet må ikke bli for høy

  Over tid har boligprisene steget kraftig i Norge. Spesielt i sentrale strøk har prisene mangedoblet seg, og dette har gjort at de som har vært inne på markedet har hatt mulighet til å bygge seg opp formuer, mens andre har sett at terskelen for å komme seg inn har blitt stadig høyere.

 • Praktisk involvering avgjørende for å sikre rekrutteringen og yrkesstoltheten

  Nylig fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i yrkesfagopplæringen. Dette er et første og viktig steg for å klare å gjøre yrkesopplæringen mer praktisk rettet.

 • Robotene kommer

  Nye måter å arbeide på gjennom bruk av robotisering, big data og andre automatiserings- og digitaliseringskonsepter er nå i ferd med å bli tatt i bruk i ulike situasjoner i samfunnet - og nå ser vi at dette for alvor også gjør sitt inntog i byggenæringen.

 • Viktig bevilgning til karbonfangstprosjektet

  I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag lå det inne en viktig tilleggsbevilgning som kan vise seg å få stor betydning for både norsk klimapolitikk og den norske byggenæringen.

 • Viktig å sikre midler til flomforebygging

  Flomtoppen som har herjet i deler av landet noen dager, skal nå være på vei nedover igjen. Faren er ikke over, men det ser ut til at flommen ikke gjorde så store ødeleggelser som enkelte en periode fryktet. Men vi skal ikke glemme at også denne gangen var det mange som opplevde skader på hus, hytter og andre materielle eiendeler.

 • Satsing på bekjempelse av a-krim er en billig investering

  Hvert eneste år forsvinner milliarder av kroner inn i den svarte økonomien i Norge. En altfor stor andel av denne økonomien berører byggenæringen.

 • Regjeringskvartalet og valg av materialer

  Det har vært mye debatt rundt valg av materialer til bruk i regjeringskvartalet, og nå har Kommunal- og forvaltningskomiteen sendt inn sin innstilling til behandling i Stortinget.

 • Offentlige innkjøp er ingen enkel oppgave

  Den norske staten er en enorm innkjøper, og handler hvert år inn varer og tjenester for ufattelig store summer. Ofte går dette bra - men det gjøres dessverre også innimellom noen uheldige vurderinger.

 • Byggenæringens aktører populære blant ingeniørstudentene

  Hvert år er det flere ulike kåringer som rangerer de mest populære arbeidsgiverne blant studentene. Det er ikke godt å si hvor mye vekt man skal legge på disse rangeringene - men gjennomgående viser de en tendens der virksomheter tilknyttet byggenæringen er populære.

 • Viktig samling for anleggsbransjen

  Vei og Anlegg er 2018 er nå historie - og årets store samling innen anleggsektoren har befestet messens betydning for den norske anleggsbransjen.

 • Maskinleverandørene klare til å stille med grønne løsninger

  På Vei og Anlegg-messen på X Meeting Point på Hellerudsletta kan vi denne uken få se nærmere på det nyeste og mest moderne maskin- og utstyrsleverandørene har å by på. Ikke minst får vi innblikk en utvikling med stadig grønnere anleggsmaskiner.

 • Bergen har Media City - nå jobber man for Construction City i Oslo

  I Bergen har byens ulike mediehus gått sammen for å bygge opp et tungt mediecluster i konseptet Media City – hvor blant annet TV2, NRK, Bergensavisen og Bergens Tidende inngår. De har allerede opplevd store synergieffekter av å samle kompetansen i samme område.

 • Rekordmesse i tidenes anleggs­marked

  Det norske anleggsmarkedet har aldri vært hetere enn det er nå. Aldri før er det bygget mer eller brukt større summer på investeringer innen vei, bane og annen infrastruktur. Det er derfor ikke spesielt overraskende at det har vært kamp om kvadratmeterne til Vei og Anlegg 2018.

 • Det stjeles for millioner på byggeplassene

  Hver eneste uke meldes det om flere tyverier fra norske byggeplasser rundt om landet - og det ser ikke ut til at problemet minker. Men det utvikles stadig bedre sporingsutstyr og måter å merke maskiner og utstyr på, så det er likevel håp om at problemet vil kunne reduseres i årene fremover.

 • Byggenæringen er avhengig av at mange tar på seg verv og oppgaver

  I byggenæringen arrangeres det hver eneste dag en rekke ulike kurs og andre kompetansehevende arrangementer - og det finnes mange ulike organisasjoner som næringen og de ansatte innen bygg og anlegg har stor nytte av. Men for at dette skal fungere må det legges ned en enorm frivillig innsats fra de mange dyktige menneskene som jobber i næringen. Dette er nemlig ikke oppgaver eller arrangementer som går av seg selv.

 • Boligmarkedet er med på å øke forskjellen mellom fattig og rik

  Ti prosent færre av de lavest inntekt i Norge eide sin egen bolig i 2016 mot 2003. Det er en kraftig nedgang, og et viktig signal å ta med seg i den norske boligpolitikken.

 • Ta godt vare på lærlingene!

  Byggenæringens virksomheter er mer avhengige av å få tak i nok lærlinger enn noen gang. Derfor er det selvsagt gledelig at flere nå har søkt seg inn som lærlinger innen bygg og anlegg - og nettopp derfor er det også ekstremt viktig at disse får læreplass og at de blir godt tatt vare på i det videre utdanningsløpet.

 • Store endringer for Statens vegvesen

  En av landets største arbeidsplasser, og Norges største landbaserte byggherre, Statens vegvesen, er definitivt også en av de viktigste premissgiverne med tanke utviklingen i byggenæringen. Nå er de selv inne i en tid med store endringer.

 • Stadig grønnere byggenæring

  Den norske byggenæringen er midt inne i en grønn bølge - stadig flere timer og kroner brukes på å utvikle områdene rundt og på toppen av våre byggverk.

 • Kontrollrådet sterkt medvirkende til utviklingen av norsk betongbransje

  Det er flere institusjoner og organisasjoner som hver eneste dag jobber for at norske bygg og norsk infrastruktur realiseres etter visse krav og standarder - slik at konstruksjonene holder den kvalitet og gir den trygghet de skal. Kontrollrådet er blant institusjonene som definitivt har gjort viktige norske konstruksjoner både tryggere og bedre.

 • Stor interesse rundt Fornebu

  Etter mange års hard dragkamp flyttet landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen i 1998. Med det lå alt til rette for en enorm utvikling på begge lokasjoner.

 1. Neste side