Gjestekommentarer

 • NTK kan være et fornuftig redskap å ha i verktøykassen

  Debatten om Bane NORs bruk av NTK i større totalentrepriser er både viktig og interessant. Mange av innspillene er imidlertid preget av argumentasjon omkring hvorvidt NTK eller NS 8407 er den «beste» standardkontrakten for landbaserte prosjekter. Vi tror ikke det er en fruktbar tilnærming.

 • Sirkulær byggenæring

  Byggenæringen er verdens største forbruker av råvarer med et konsum på 50% av den globale stålproduksjon og mer enn tre milliarder tonn råvarer årlig. Globale demografiske endringer sammen med endret livsstil fører til en dramatisk økning i etterspørselen etter disse ressursene. 

 • NS 8407, NTK 15 eller noe nytt?

  Hvorvidt BaneNOR benytter en tilpasset NTK 15 eller en NS 8407 i de store kontraktene har engasjert mange. Det har fremkommet mange synspunkter som man kan ha forskjellige meninger om. 

 • Ketil Solvik-Olsen bør lytte til næringen og ta grep

  Bane Nors bruk av offshorestandarden NTK (Norsk Total Kontrakt) på landjorden har ikke vært noen suksess. For et par år tilbake advarte vi mot innføringen, og flere andre sentrale aktører i næringen har også vært skeptiske til Bane Nors modell siden unnfangelsen av "ny kontraktsfilosofi". Nå står en samlet bransje bak et ganske unisont krav om å legge om kursen. 

 • Kunsten å stigmatisere en opplyst debatt

  I vår kom det et representantforslag til Stortinget om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Etter en åpen Stortingshøring og en åpen faglig debatt i media ble forslaget fra Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite fremmet med vesentlige endringer; man endret forslaget fra at tre skal vær et hovedelement i de nye byggene til at det skal vær et viktig element. 

 • Det blir mange oppdrag og store oppdrag for entreprenører fremover

  Det skal bevilges mer penger til norsk jernbaneutbygging enn noen gang tidligere. Både Bane NOR og næringslivet er tilfreds med regjeringens og Stortingets satsning gjennom Nasjonal Transportplan. Vi må nå sørge for at dette blir en suksess og at Norge får mest mulig jernbane for pengene.

 • Misliker betongfolket tre?

  Selvsagt ikke. Nesten alle bygg i dette landet bruker både betong, tre - og andre materialer, og det er kombinasjonen av materialer som gir de beste byggene. Personlig synes jeg også betongen blir enda flottere når den får spille på lag med andre materialer. 

 • Dagens prisfokus fremmer ikke innovasjon

  Regjeringen snakker om å løse samfunnsproblemer gjennom innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser.
  Virkeligheten er hardt prispress på rådgivertjenester som gir mindre innovasjon og lavere verdi for samfunnet.

 • Adopsjon av det morløse prosjektet - byggeprosjekter og design tenkning

  Byggeprosjekter er ofte beskrevet som morløse barn. Denne beskrivelsen er knyttet til at byggeprosjekter ofte mangler et klart strategisk fokus og eierskap – veien blir til mens man bygger. 

 • Boligutviklerens dilemma: Kundeprosess eller byggeprosess?

  Dagens boligkunder er krevende. De ser på boligkjøpet som et veien-blir-til-mens-du-går-prosjekt. De forventer leverandører som interesserer seg for boligdrømmen deres og forstår at de er ute etter skreddersøm, ikke hyllevare. 

 • Viktigst av alt er våre ansatte - derfor er holdningen til sikkerhet avgjørende

  Sikkerhet er et utviklingsarbeid som vi aldri blir ferdige med, men som vi må jobbe med gjennom kontinuerlige forbedringer, for å nå vår visjon om nullulykker. Økt sikkerhet og økt lønnsomhet er våre mål, og de må gå hånd i hånd. Den holdningen skal vi ha med oss inn i alle av våre prosjekter.

 • Grønt skifte umulig uten gruver

  Det grønne skiftet er høyt på dagsorden hos de fleste politikere. Det investeres enorme summer for å bli mest mulig uavhengig av fossile energikilder. Den teknologiske utviklingen skjer i et enormt tempo. 

 • Vern og verdier

  Kulturminner reddes ikke lenger av paragrafer. Det er det motivasjonen som kommer gjennom gode råd og en løsningsorientert forvaltning som gjør.

 • Lovforslag om innleie kan true bedrifter med ansatte

  Jeg registrerer at uttrykket "den så jeg ikke komme" stadig oftere brukes i ulike sammenhenger. Det passer særdeles godt etter en vurdering av regjeringens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven lagt frem i begynnelsen av april, skriver daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet i en gjestekommentar.

 • Nok prat!

  «Vi må digitalisere sammen», er en uttalelse man har hørt mye de siste årene. Budskapet har vært formidlet i alle fora hvor fremtidens visjon om en digital, papirløse byggeplass har blitt debattert. Vi stiller oss selvfølgelig helhjertet bak dette initiativet. 

 • Styrk innovasjonskompetansen hos lærlingene

  NHO mener myndighetene bør gi tilskudd til bedrifter som vil involvere lærlinger i innovasjonsprosjekter. Vi foreslo en ny ordning, Innovativ Lærling for kunnskapsministeren denne uken. Dette vil forsterke en allerede viktig involvering av fagarbeidere i bedrifters innovasjonsprosesser.

 • Vannsenter kan bli pengemaskin

  Realiseringen av et kompetansesenter for vann ved NMBU vil koste staten 20 millioner. Det kan bli en av de mest lønnsomme forskningsinvesteringene på mange tiår.  

 • Smittet av oljesyken?

  Oljenæringen viser hvor ille det kan gå når en legger til seg rådyre vaner i gode tider. Et stadig mer innfløkt regelverk dytter byggenæringen i samme retning.

 • Prosjektsamarbeid: Konkurransetilsynet må gi bedre veiledning

  Konkurransetilsynet må gi bedre veiledning om prosjektsamarbeid, dette kan enkelt gjøres ved å trekke på retningslinjer fra andre land og konkrete typetilfeller i byggeindustrien, skriver advokat Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette AS.

 • Gleden ved å eie

  Å eie er greit nok, så lenge du er en sånn irriterende person som kan alt, som elsker å reparere, bygge ut, restaurere og sette sammen svenske flatpakker.

 • Trenger kvinner å fristes?

  Etter å ha lest gjestekommentaren til Line Fredriksen 13.03.2018, satt jeg igjen med en følelse av å ha reist tilbake i tid. Og bare så det er nevnt; det er fint å rette fokuset mot hvorfor kvinner velger som de gjør, for det er et godt spørsmål.

 • Kultur for bevegelse

  Indianerordtaket om at «gresset råtner under den som sitter stille» gjelder også for bygg og anlegg. Digitalisering og innovasjon beriker verktøykassen, men det vil fortsatt handle mye om folk, kultur og ledelse.

 • Borte bra - men hjemme best?

  Til tross for stor selvtillit i hjemlige fora blir norsk BAE-næring stadig mer introvert i forhold til internasjonale arenaer. Mangel på vilje eller kompetanse?

 • Hvordan friste kvinnene

  Vi trenger flere kvinner i bygg- og anleggsnæringen. Det er for få av oss - både innen håndverksfag og i ledende stillinger. Det er synd, fordi det er en veldig spennende og skapende bransje som trenger flere impulser og et bredere beslutningsgrunnlag. Jeg har, etter ti år i bransjen, noen tanker om hvordan bygg og anlegg kan friste kvinnene til å søke seg hit. 

 • Boligpolitikk og byvekstavtaler

  Regjeringen har satt i gang en ny runde med forhandlinger om byvekstavtaler. Ordførere og byrådsledere i ni av landets største byområder har takket ja til å delta sammen med staten for å nå målet om at veksten i persontransport kan tas med kollektive løsninger, sykkel og gange. 

 • Byggekrav krever oppfølging

  Strenge regler mot juks og sosial dumping i byggebransjen er svært viktig. Men det viktigste er at reglene følges opp.

 • Hva skjer med bransjen når alt skal være større og raskere?

  Investeringsviljen i samferdsel er stor. Det er svimlende beløp som skal omsettes. Investeringsviljen følges av en soleklar forventning om raskere prosjektgjennomføring. Offentlige byggherrer effektiviserer. I sum trekker dette i retning av stadig større (totalentreprise)kontrakter.

 • Innlegg: Vi trenger nye styrende krav for store offentlige byggeprosjekter

  Det hjelper lite at stortingspresidenten mener de har tilstrekkelige rutiner. Det har de ikke. Det mangler helt essensielle krav før et byggeprosjekt kan godkjennes og starte.

 • Tanker om BA-næringens attraktivitet

  Historisk sett har arbeidsplasser i bygg- og anleggsnæringen blitt høyt verdsatt og sett på som en attraktiv næring å jobbe i for både ingeniører og fagarbeidere. Hva har egentlig endret seg?

 • Tone, takt og utakt

   «Om jeg hamrer eller hamres – ligefuldt saa skal der jamres». Det er fristende å sitere fra Peer Gynt etter å ha lest synspunktene til Jarle Kvalvik, direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, i et innlegg på bygg.no 1. februar

 • Stortingets byggesmell og andre mulige smell

  Den for Stortinget forventede byggesum har som kjent økt dramatisk, og bare på de to siste måneder med 0,5 milliarder, uten at man sikkert vet om det øker videre. Partene står steilt mot hverandre når det gjelder ansvar og kommuniserer dårlig. Advokater sliper ”knivene” til en rettssak som kan bli langvarig og kostbar. 

 • De som kan kunsten å plante bygg

  Jeg vil gi honnør til alle dyktige fagfolk som hver eneste dag sørger for at husene våre står trygt plantet i bakken. 

 • Valg av entreprenør og kontraktsmodell

  De siste ukers lesning om den utfordrende situasjonen på Follobane-prosjektet viser hvor vanskelig og viktig valg av entreprenør og entreprisemodell er. Det er store samfunnsverdier som står på spill og da kan ikke utbyggere trå feil. 

 • Vegvesenet 2018 - 2023 - Vedlikehold på Europas mest krevende vegnett

  Det er langt dette landet. Norge har et av Europas mest krevende vegnett, som er bygget i en topografi som byr på mildt kystklima, arktiske strøk, sletteland og fjellandskap. 

 • Kan vi samarbeide?

  Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort? Seniorrådgiver Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet ser nærmere på problemstillingen i denne kronikken.

 • Kan digitalisering bli slutten for Norsk byggenæring?

  Internasjonal forskning viser at bedrifter som holder fast på tradisjonelle arbeidsformer ikke vil overleve på sikt. I følge SSB har byggenæringen vært den næringen som har brukt minst på forskning og utvikling. Bransjen har vært preget av at behovet for utvikling er erstattet av lett tilgjengelig arbeidskraft fra Øst-Europa og kjøp av prefabrikata fra andre land. 

 • Bransje i utakt med seg selv

  Jus og advokater løser ikke problemene med feil og mangler i byggebransjen. Det bør bransjen gjøre selv.

 • Naboskapet støpes allerede i byggeprosessen

  En av tre nordmenn har kranglet med naboen og en av ti saker i konfliktrådet er nabokrangler. Hvordan kan vi forebygge disse konfliktene? 

 • Fremtidens byggeplass

  Det har vært skrevet utallige artikler de siste årene som omhandler produktiviteten i byggebransjen. Mange målinger er også gjennomført. Disse målingene forteller dessverre at vi ikke har hatt en positiv produktivitets-utviklingen i den bransjen vi er en del av.

 • Bygge- og anleggsnæringen trenger 8 500 nye medarbeidere hvert år

  Denne uken presenterte VG hvilke yrker og bransjer som vil oppleve vekst de neste 20 årene, de såkalte fremtidsyrkene. Presentasjonen er basert på en undersøkelse utført av Reform Institute i Sverige på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. 

 1. Neste side