Gjestekommentarer

 • Utbyggingens mange fallgruver

  Med jevne mellomrom dukker det opp temaartikler i bl.a. Byggeindustrien som omhandler ulike aspekter knyttet til konkurranse og samarbeid i norsk entreprenørbransje. Bakgrunnen er de mange oppkjøp og fusjoner som har vært gjennomført i bransjen de siste årene (for eksempel Tronrud Gruppen overtatt av BetonmastHæhre) og nye oppkjøp og fusjoner som garantert vil gjennomføres i tiden som kommer.

 • Hvordan sikre god kvalitet i våre bygg i minimum 20 år?

   Byggenæringen har bred og dyp kompetanse som, ved bedre samhandling og felles mål, burde gi samfunnet «Gode bygg for eit betre samfunn» som gir oss velvære, trivsel og effektiv produksjon, sikkerhet og trygghet for det som foregår i byggene, enten det dreier seg om å bo, arbeide eller besøke. 

 • Hvorfor er momsen på infrastrukturen så viktig?

  Det åpenbare svaret er selvsagt penger og truede marginer. Men det at Oslo kommune og flere andre beholder momsen i egen lomme, handler om mer enn penger. Det utfordrer tilliten og motivasjonen til å bidra til fellesskapet.

 • Er drift og vedlikehold av offentlige bygg ute av kontroll?

  Med jevne mellomrom ser vi i media at bygg forfaller, sykehus, skoler, barnehager og forsvaret må stenge av arealer, fasader faller i hodet på folk på gata. Hva er det som svikter?

 • Ulykkestallene: Legg bort pratet, skap delingskultur

  Bygg og anleggsbransjen kan lære mye av oljebransjen om HMS, risikohåndtering og opplæring. Kunnskap om og holdningene til disse temaene kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

 • De små fyrer for kråka

  Se på grafen under, alt ser normalt ut ikke sant? Nettopp! Det er det som er problemet. Det har vært påskeferie og likevel har det vært godt og varmt i barnehagen.

 • Derfor kan manglende vedlikehold være god samfunnsøkonomi

  Når vi bygger nye bygg er det med en forventning om at de skal kunne stå i flere tiår. De fleste vet at bygninger har en levealder, men i Norge ser vi at sykehjem blir udaterte på svært kort tid fordi tjenestebehovene er i stadig endring.

 • Å bygge er et spørsmål om tro

  Jeg har samme forhold til de som driver med bygging, som jeg har til dem som reparerer biler.

 • Kvalitetssikring som virker og ikke virker

  KS-systemer med rutiner og hjelpemidler er et styringsverktøy som har fått stor ensidig fokus og vektlegges for mye av myndighetene. Feilen er ikke at vi skal arbeide systematisk med gode rutiner, men at vi tror at det primært er systemet som kan sikre kvaliteten i et byggeprosjekt. 

 • Fornyelse i revers

  Våre politikere har store ambisjoner om å ruste opp eksisterende boliger og bygninger til framtidens krav. Sterkere offentlige stimulanser må på plass for å få dette til. Den sittende regjering derimot, synes tydeligvis at det er unødvendig.  

 • Statsbygg i 201

  Blikket er mer rettet framover enn bakover når Statbygg nå har passert 200 år. For vi har en historisk høy byggeaktivitet og står foran store endringer som ikke tillater hvileskjær.

 • Blir krim umulig med åpenBIM?

  Kan en gjennomgående, dyptpløyende digitalisering på åpne formater være det som skal til for å få bukt med kriminaliteten i byggenæringen?

 • Betong eller tre? Ja takk, begge deler!

  Det er med stor interesse jeg leser gjestekommentarene til Jan Eldegard Hjelle, som leder Bygg uten grenser, og administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Begge er opptatt av klimagassbelastningen ved byggematerialer, fra henholdsvis betong- og tre-siden. Jeg er enig med begge.

 • Den røde fare

  Den første røde fare etterfulgte den russiske revolusjon hvor bolsjevikene avskaffet det russiske keiserriket og brakte kommunistpartiet til makten. Den andre røde fare var frykten for fremveksten av kommunismen etter andre verdenskrig – den kalde krigen.

 • Selvkjørende biler krever flere intelligente transportsystemer

  I takt med at biltrafikken i norske byer øker og bidrar til større forurensning, vil også behovet for å forbedre fremkomsten i bynære strøk vokse. Selvkjørende biler kan bli en del av løsningen for å redusere trafikken i de mest trafikkerte byene i årene som kommer. Ikke minst er det ventet at selvkjørende biler etter hvert skal kunne redusere antall trafikkulykker, samt bidra til mindre luft- og lydforurensning.

 • Alternative slukkeanlegg i boliger - Innovasjon, eller utvikling i feil retning?

  De blir ofte presentert med fantastiske egenskaper for slukking av brann, og det brukes i alt fra romskip til lasteskip. 

 • Oslofjordforbindelsen: Bygg bro - glem tunnel!

  Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. 

 • Vi skal bygge landet!

  Krister, Nikolai, Emil, Josefine, Lena, Lasse, Hary, Janjira, Sondre, Kasper og Mathias er ungdom som jobber som lærlinger i bygg- og anleggsnæringen i dag. De synes at byggenæringen er et bra sted å være. Det gjør jeg og! 

 • Når moten skifter er det lett å kvitte seg med alt det gamle

  Dette var en tanke som slo ned da jeg leste en såkalt ex-post evaluering av motorveibyggingen gjennom Østfold på 2000-tallet. 

 • Skogens ømme trær?

  Vi vil jobbe for å øke bruken av nullutslippsprodukter og mener avskoging er et stort globalt problem.

 • Sammen om saken

  Jan Eldegard Hjelle deler sine refleksjoner i en gjestekommentar på bygg.no denne uken, under overskriften "Går vi framoverlent mot framtiden eller står vi med baken mot saken?".

 • Like konkurransevilkår i anleggsbransjen

  Norsk Arbeidsmandsforbund vil i tiden fremover jobbe tett opp imot offentlige byggherrer for å bidra med den kunnskapen vi sitter på, for å nå et felles mål om like konkurranseforhold i anleggsbransjen.

 • Med baken mot saken

  Går vi framoverlent mot framtiden eller står vi med baken mot saken? 

 • Det er sluttsummen som teller

  Vi må slå hull på myten om at det det er så dyrt å velge klimavennlige løsninger når vi pusser opp eller bygger nytt. Det kan tvert imot bli dyrt å fortsette på gamlemåten. 

 • Vedlikehold alene gir ikke «Gode bygg for eit betre samfunn»

  Gjennom snart 20 år er det utarbeidet en rekke rapporter om akkumulert vedlikeholdsbehov i den offentlige bygningsmassen, som også har behov for funksjonell og energimessig oppgradering. I tillegg vil den demografiske utvikling kreve nye arealer. Disse tre utfordringene må ses i sammenheng gjennom strategisk eiendomsledelse. 

 • Norsk jernbanes fremtid avhenger av tydelighet og forutsigbarhet

  Rammebetingelsene for entreprenørene i jernbanemarkedet er utfordrende og behovet for en jernbanereform som kan endre rammebetingelsene i riktig retning for entreprenørene er stort.

 • Forslag om endring i garantireglene - hva er status?

  I høst ble det foreslått flere endringer i bustadoppføringslova om reglene om garantistillelse. Enkelte av forslagene ble vedtatt av Stortinget rett før jul.

 • Statsbygg tar ikke sitt samfunnsansvar

  Ved utgangen av Statsbyggs jubileumsår 2016, gikk startskuddet for Statens hittil mest omfattende og ambisiøse byggeprosjekt - det nye Regjeringskvartalet. Samtidig som Statsbygg i jubileumsåret hylles som en fremtidsrettet nasjonsbygger, gjennomføres det nå en plan- og designkonkurranse hvor arkitekt- og rådgiverbransjen må legge inn flere titalls millioner i egeninnsats. Tidligfaseutviklingen av Norges viktigste nasjonalanlegg vil bli tidenes dyreste dugnad. 

 • Bruk nye Enova

  I stedet for å kritisere den nye avtalen til Enova, vil vi oppfordre våre medlemmer til å utnytte de muligheter som gis, skriver næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom i en gjestekommentar.

 • Follobanen som pilotprosjekt

  1/3 av arbeidet med Follobaneprosjektet er utført. Kostnad og framdrift følger planen i forhold til ferdigstillelse i desember 2021. Storskala-prosjektet er på flere områder et pilotprosjekt for jernbaneutbygging. Prosjektet setter allerede spor etter seg innen norsk samferdselssektor og i bygg- og anleggsbransjen.

 • EUs gavepakker

  En julefortelling. Om norske fjøsnisser, EU-gavepakker og strengere energikrav.

 • Staten har ikke fokus på VA

  Vann- og avløpstjenester har lenge vært regnet som kritisk viktig infrastruktur. Likevel er staten lite aktiv i å definere et sektoransvar, ei heller forsett sektoren med en egen sektorlov. 

 • Antikorrupsjonsarbeidet kan settes i system

  9. desember lanserer Standard Norge ny internasjonal standard for antikorrupsjon, NS-ISO 37001, under et frokostmøte på KS Agenda. Guro Slettemark i Transparency Norge stiller seg i en gjestekommentar på bygg.no 24. november tvilende til at en internasjonal standard vil bringe antikorrupsjonsarbeidet videre.

 • Kjøp en billett!

  Kjøp en flybillett, lei en bil og kjør noen tusen kilometer på amerikanske veier. Da får du et sterkt inntrykk av hva industriell produksjon av stål- og betongelementer til bruer bety for effektiv veibygging. Nesten uten unntak er bruene eller store deler av dem prefabrikkerte og løftet på plass. Amerikanerne har gjort dette i flere tiår. 

 • Kan antikorrupsjonsarbeidet standardiseres?

  Bygg- og anleggsbransjen er full av ulike standarder som skal sikre at arbeidene utføres på forsvarlig vis. Ny standard for antikorrupsjon er underveis. Vil det bringe antikorrupsjonsarbeidet videre? Tja – si det?

 • En trippelvaksine for bygg og anlegg

  Tenk om vi kunne vaksinere bygg- og anleggsnæringen mot mange av de tegn på sykdom vi ser- det hadde vel vært fantastisk? Vi kunne injisere motstandskraft slik at det ikke utviklet seg svart arbeid og useriøse forhold. Vi kunne sikre oss at prosjektene bare benyttet miljøvennlige løsninger og kanskje også økt produktivitet med mindre dødtid? 

 • Dampindustri eller digital teknologi

  Abelia organiserer noen av Norges og verdens mest innovative og fremtidsrettede selskaper innenfor kunnskap og teknologi. Mange av disse leverer løsninger både til bygg- og anlegg og andre næringer. Teknologien er for lengst integrert i bransjer som detaljhandel, media og bilproduksjon, men byggenæringen skiller seg negativt ut.

 • Tekniske anlegg i bygg holder ikke mål

  I et intervju med et norsk fagtidsskrift tidligere i år uttalte jeg at «tekniske anlegg er noe dritt».

 • Gode dagslysforhold i leiligheter ignoreres på grunn av vagt regelverk

  Det bygges i dag boliger som med avslått kunstig belysning virker som om vi er tilbake til steinalderen. Da bodde menneskene i huler med én åpning mot det fri. I dag har leiligheter ofte igjen én åpning mot det fri med en overliggende balkong over åpningen og omkringliggende skjermende elementer. Det kan være en trist opplevelse å oppholde seg i mange nye leiligheter. 

 • Vi trenger en ny bygningskontroll

  Dagens lovpålagte kontrollform er blitt en blanding av byråkrati og papirøvelser hvor verken kommunen eller de private kontrollører har eller mener å ha noe ansvar for at kravene i byggeforskriften er tilfredsstilt. 

 1. Neste side