Leder

 • Hvor går regionreformen?

  Regionreformen er et av regjeringen Solbergs store politiske prosjekter - men nå skaper Finnmark trøbbel for gjennomføringen - og andre fylker begynner å rasle med sablene.

 • Vekst - men marginpress for rådgiverne

  Det høye vedvarende aktivitetsnivået innen bygg og anlegg gjør at selskapene i rådgiverbransjen vokser - flere av dem relativt kraftig. 

 • Færre private handler svart - men fortsatt utfordringer for byggenæringen

  Det finnes flere lyspunkter innen utviklingen av arbeidslivskriminaliteten i Norge. Nå ser vi også at generell bruk av svart arbeid er på vei ned - men det er fortsatt store problemer innen privatmarkedet i byggenæringen.

 • Mot bedre tider for de seriøse?

  Det har de senere årene vært mye fokus på utfordringer med arbeidslivskriminalitet og følgene dette har hatt for byggenæringen. Nå meldes det om enkelte lyspunkter som forhåpentligvis kan være med på å endre utviklingen innen visse deler av næringen.

 • En forferdelig ulykke

  Brukatastrofen i Italia er et tragisk eksempel på hvor galt det kan gå når store infrastrukturinstallasjoner kollapser. Nå er jakten i gang for å finne de ansvarlige for at det kunne gå så galt.

 • Byggenæringen tungt til stede på Arendalsuka

  For mange, ikke minst politikerne, begynner høstens arbeidsøkt for fullt med Arendalsuka. Dette arrangementet har vokst enormt de senere årene - og er blitt et viktig møtested - også for byggenæringens virksomheter og organisasjoner.

 • Laveste pris er ikke alltid billigst

  Kontraktene i den norske byggenæringen, og ikke minst i anleggsbransjen, blir stadig større og mer komplekse. Milliarder av kroner investeres i en rekke prosjekter - og da er det selvsagt ekstremt viktig å sikre gode gjennomføringsmodeller - og ikke minst se til at det beste tilbudet vinner frem. Det er ikke nødvendigvis det tilbudet som i utgangspunktet er lavest på pris.

 • Tøff start på toghverdagen

  Hverdagen er nå begynt å komme tilbake for de fleste etter noen late sommeruker. Det betyr for veldig mange bruk av offentlige kommunikasjonsmidler for å komme seg til og fra jobb. Ikke alle har fått den beste starten på kollektivlivet etter ferien.

 • Bør vi skjelve?

  Med jevne mellomrom får vi oppleve konsekvensene av større jordskjelv rundt om i verden servert gjennom nyhetsbildet. I Norge har vi ikke fått føle effektene av et ødeleggende skjelv på kroppen i moderne tid - men det betyr ikke at vi er forskånet for dette. Skjelvet kan komme når som helst.

 • En verden i endring

  2018 har vist oss at vår oppfattelse av hva som er normal samhandling mellom ulike nasjoner, ikke minst i den vestlige delen av verden, er i endring. Handelskriger er i gang og tidligere bunnsolide koalisjoner mellom ulike nasjoner er i ferd med å endres - og dette vil også kunne påvirke norsk næringsliv og vår lokale byggenæring.

 • En oppvekker

  For store deler av landet går sommeren 2018 over i historien som en av de beste med tanke på det å nyte varme dager og rolige uker i fullt feriemodus - men den blir også en oppvekker rundt hva høye temperaturer og lite nedbør kan føre med seg.

 • Turistboomen gir muligheter

  Turistene strømmer til Norge som aldri før - og dette vil gi byggenæringen mange muligheter.

 • Olje- og gasspengene renner inn

  Fortsatt renner pengene inn i statskassen fra olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen, noe det vil gjøre i flere tiår fremover - og byggenæringen har en stor del av æren for dette.

 • Mye tyder på et stabilt og godt marked

  Byggenæringen er nå i full fart med å komme ut av sommerdvalen - og aktiviteten øker dag for dag rundt om på landets byggeplasser. Mye tyder på at et blir en travel høst for næringens virksomheter.

 • Trøblete bruarbeid i nord

  Byggingen av Hålogalandsbrua har mildt sagt vært trøblete for Statens vegvesen. Opprinnelig skulle brua åpnet for trafikk i 2017 - nå klamrer man seg til håpet om at det kan settes trafikk på brua i løpet av inneværende år.

 • Digitalisering krever bedre samhandling for å skape det beste resultatet

  Interessen rundt og bruken av digitale hjelpemidler er noe som i stadig større grad brer om seg i byggenæringen. I dette arbeidet er det viktig å huske på at digitalisering er et viktig verktøy - men at gode samhandlingsrutiner er avgjørende for å skape de beste resultatene.

 • Rekrutteringsarbeidet fungerer - søkertallene fortsetter i riktig retning

  Like før kom helgen kom Utdanningsdirektoratets tall for førsteinntaket til den videregående opplæringen for 2018-2019 rundt om i landet. Oversikten viser en fortsatt positiv utvikling for bygg- og anleggsteknikk. Dermed fortsetter den gode trenden vi har sett de siste par årene.

 • Milliardavtaler i kø

  Fredag 6. juli 2018 ble en av de mest innholdsrike i norsk anleggshistorie. Det ble tildelt avtaler om bygging av tre milliardprosjekter - med en samlet verdi på over ti milliarder kroner.

 • Kraftig entreprenørvekst

  I den siste utgaven av Byggeindustrien før sommeren, nummer 11 – 2018, kan vi presentere den populære oversikten «De 100 største i bygg og anlegg» med tallene for 2017. Denne oversikten omfatter landets største utførende entreprenørvirksomheter i næringen. Listen gir dermed et godt bilde på hvordan det står til med denne delen av næringen – både med tanke på volum, men ikke minst også hvordan inntjeningen til selskapene samlet sett har utviklet seg. 

 • Veiene våre blir stadig bedre - men pass på i sommertrafikken

  Sommerferien er nå startet eller like rundt hjørnet for mange rundt om i hele Norge og erfaringsmessig er vi nå da på vei inn i en periode hvor vi kan oppleve flere alvorlige trafikkulykker.

 • Vi tar ikke godt nok vare på vannet vårt

  Vannet - den viktigste og mest utbredte kjemiske forbindelse på jorden finnes overalt i Norge - men vi er ikke spesielt dyktige på å ta vare på denne livsviktige væsken. 

 • Få utnytter netthandelmulighetene – men kjøpemønsteret vil endres

  I Norge blir vi stadig flinkere til å handle ulike varer og tjenester via nettet - men proffkundene i byggenæringen har foreløpig ikke tatt skrittet med å gjennomføre kjøpene heldigitalt og utnytter dermed ikke de gode netthandelmulighetene som finnes i stor nok grad.

 • Ville du kjøpt bil satt sammen av ufaglærte?

  Nei, det vil nok de færreste av oss gjøre. Men boliger derimot, kjøper vi gjerne satt opp av folk som ikke kan jobben sin.

 • Hvorfor avlyses Bane NOR-konkurransene?

  Torsdag ettermiddag ble det kjent at Bane NOR avlyser nok en anbudsprosess på grunn av manglende konkurranse. Denne gangen gjelder det prosjektet strekningen fra Eidsvoll nord til Langset.

 • Vi må ta vare på kompetansen

  Byggenæringen kom seg gjennom oljekrisen på en god måte. På Vestlandet fikk man merke nedgangen på kroppen - både innen bolig og næringsbygg - men næringen i resten av landet ble i overraskende liten grad svekket. Når det gjelder tilgangen på dyktige ansatte kom på mange måter næringen styrket ut av denne perioden - ettersom mange søkte seg bort fra olje og gass og over til bygg og anlegg.

 • Viktige bedriftsinitiativ sikrer folk arbeid

  Altfor mange faller utenfor det tradisjonelle skoleløpet i Norge - mange av disse også mens de er på vei mot en yrkesfaglig utdanning som skulle gitt dem en jobb innen bygg og anlegg. Flere gode initiativ fører nå til at skoletrøtt ungdom - og de som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle utdanningsløpene, kan få en vei inn til en jobb i byggenæringen.

 • Byggmakker på storhandel

  På tampen av 2017 forsvant Byggmakker-tilknyttede Per Strand Gruppen til Optimera - og Byggmakker mistet dermed en stor andel av omsetningen og markedsandelen i Nord-Norge. Nå er de på offensiven igjen.

 • Deling av opplysninger avgjørende for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten

  Datatilsynet gikk nylig ut og kritiserte en mulig adgang til utvidet informasjonsflyt mellom offentlige etater som et ledd i å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Nettopp denne flyten av informasjon vil være helt avgjørende for å bekjempe de kriminelle som ønsker undergrave velferdssamfunnet vi i Norge er så stolte av.

 • Flere sliter med inntjeningen i anleggsmarkedet

  Veidekke gikk fredag morgen ut med meldingen om at de ser seg nødt til å ta et tap på 550 millioner kroner i den norske anleggsvirksomheten. De er ikke alene - flere av de norske anleggsentreprenørene har den senere tiden slitt med den totale inntjeningen.

 • Byggenæringens aktører må selv bidra til å sikre gode rammevilkår

  Om den norske byggenæringen skal kunne utvikle seg i den retningen den ønsker og bør, er det viktig at den kan bygges og utvikles videre med rammevilkår som sikrer bruk av kompetanse og arbeidere som kan faget sitt. Byggenæringen må selv i enda større grad enn tidligere være en aktiv bidragsyter til å sikre en slik utvikling.

 • Nå er avlysningen et faktum - dette bør få konsekvenser

  Da er det avgjort, Helse Møre og Romsdal avlyser konkurransen rundt gigantutbyggingen av det nye sykehuset på Hjelset utenfor Molde.

 • Byggherrer overrasket over høye priser - har de grunn til det?

  I løpet av de siste ukene har vi sett store offentlige prosjekter hvor byggherrene overraskes over høye prisnivåer. Men bør man være overrasket og hvorfor skjer dette?

 • Norsk betongbransje ligger langt fremme

  I forrige uke var en rekke fremtredende personer i den internasjonale betongbransjen samlet til ERMCO-konferansen i Oslo. Denne samlingen viste at vi i Norge utvilsomt ligger langt fremme med å ta i bruk ny teknologi innen betongfaget.

 • Det er på Gol det skjer

  For tiden er Statsbygg i full gang med å realisere sitt mest digitaliserte og dermed på mange måter sitt mest fremtidsrettede bygg noen sinne. Dette skjer på Gol i Hallingdal.

 • Oslos nye ansikt

  12. april 2008 sto operaen klar til åpning i Bjørvika i Oslo. Siden den tid har det vært en enorm utvikling i området – og Bjørvika har for alvor vokst frem som hovedstadens nye ansikt.

 • Proffene tar over større del av markedet

  Det er fortsatt mange handy kvinner og menn rundt om i landet som ønsker å gjøre mest mulig av byggearbeider i hus, hage og hytte selv - men de blir stadig færre.

 • Raske endringer i boligmarkedet

  Brått var boligforventningene snudd i det norske markedet. Nå har man gått fra mange pessimistiske røster, til uro for at prisene vokser for raskt. 

 • Rådgiverne mest populære på NTNU - men entreprenørene tar innpå

  Tradisjonelt har rådgiverselskapene, med de største aktørene i front, vært mest ettertraktet blant studentene ved bygg- og miljøteknikkstudiene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Slik det er fortsatt, men entreprenørene klarer i større grad enn før å sikre seg flere av de dyktige studentene.

 • Bransjen trenger klargjøringer fra Konkurransetilsynet

  Det er spennende tider for den norske anleggsbransjen, og storkontraktene kommer nå på løpende bånd. Om byggherrene skal sikre seg den tøffe konkurransen de håper på i markedet, er det er par punker som bør belyses nærmere.

 • Høy aktivitet i det nye storfylket

  1. januar 2018 ble en merkedag i Midt-Norge - da ble Sør- og Nord-Trøndelag gjenforent i Trøndelag fylke. Dermed ble et nytt storfylke en realitet - og det meldes nå om stor byggeaktivitet i landsdelen.

 1. Forrige side
 2. Neste side