Leder

 • Man konkurrerer ikke på HMS

  Byggenæringen har i stadig større grad innsett at man må jobbe sammen for å skape en bedre HMS-statistikk. Det begynner å gi resultater.

 • Travel tid venter næringen

  De fleste byggeplasser har holdt stengt gjennom hele påsken og tirsdag markerer en ny oppstart etter en velfortjent pust i bakken for de mange hundre tusen ansatte innen bygg, anlegg og eiendom i Norge. Men nå venter den absolutte høysesongen for byggenæringen.

 • På tide å tenke spor i nord

  Det norske jernbanekartet går ikke lenge nord enn til Fauske - og mange har gjennom flere tiår kjempet for en jernbanestrekning videre mot Troms og senere Finnmark. Dette arbeidet har ikke hatt mye fremgang - men nå er det mer debatt rundt utbyggingen enn man har sett på lang tid - og en viss bevegelse i en aktualisering av en slik utbygging er det nå på vei til å bli.

 • Risikobildet endrer anleggsbransjen

  For noen år siden var en stor kontrakt i det norske anleggsmarkedet, og da spesielt innen veibygging, på rundt 500 millioner kroner. Nå er de virkelig store jobbene ti ganger større - og denne utviklingen har gått raskt - og har i stor grad endret hvordan markedet fungerer.

 • Endringstakten øker

  Store deler av byggenæringen både her hjemme og i resten av Europa og verden står foran store endringer innen ulike felter. Vi ser konturene av ting som er i ferd med å skje – og når først endringene setter i gang, kan det gå raskere enn man først antar.

 • Elektrisk og digitalisert Bauma

  Bauma i München er noe helt spesielt. Ingen andre steder opplever man en møteplass som dette - uansett hvilken bransje eller næring man tilhører. Det er noe helt eget når milliarder av kroner brukes på en utstilling for på vise frem hvilke nyheter som skal prege byggenæringen de neste årene.

 • Hør på de unge

  Om ti år er det de som demonstrerte for klimaet utenfor Stortinget for noen uker siden som skal kjøpe produktene byggenæringen produserer. Da kan det jo være lurt å lytte til denne grupper når de snakker også.

 • Det står slett ikke så ille til med innovasjonsarbeidet

  Ofte hører vi slengbemerkinger som at innovasjonskraften i byggenæringen er ekstremt lav, det har ikke skjedd noe nytt siden innføringen av tårnkranen - og at næringen er altfor tradisjonell og lite ekspansiv. Dette er et stempel næringen har fått på seg - men som den ikke fortjener. For det gir slett ikke et riktig bilde av virkeligheten når man karakteriserer næringen som traust og lite innovasjonspreget.

 • Velkommen til Byggedagene nummer 20

  Det er i år 20. gang vi i Byggeindustrien sammen med BNL og EBA kan ønske velkommen til vårens viktigste møteplass i byggenæringen - Byggedagene.

 • Meget viktig at man unngikk streik

  Mandag ettermiddag, hele 13,5 timer på overtid, kom NHO og LO til enighet om et resultat begge kunne akseptere - og storstreiken ble avverget. Det har ikke vært en streik ved mellomoppgjøret etter andre verdenskrig, og det hadde blitt et stort nederlag for begge parter om man ikke hadde klart å samles om et resultat i tide.

 • Byggenæringen trenger et sterkt og slagkraftig BNL

  Det murres i Byggmesterforbundet om BNLs vei videre og prioriteringer som er gjort, og de har meldt inn at de vil ha en kraftig slanking av BNLs virksomhet. I en tid der byggenæringen trenger et sterkt og samlende BNL mer enn noen gang er dette selvsagt bekymringsfullt. Næringen trenger at landsforeningen representerer så bredt som mulig - selv om det innebærer en krevende balansegang i mange saker.

 • Det blir ingen spøk med streik 1. april

  Onsdag varslet LO motparten NHO om man innen 1. april klokken 06.00 må komme til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør - om ikke tas 23.000 personer ut i streik. En rekke virksomheter i byggenæringen rammes om det blir streik - og dette vil dermed påvirke næringen i stor grad.

 • Viktigheten av trepartssamarbeidet

  Store deler av stabiliteten i det norske arbeidslivet, velferden vi har utviklet oss og det at det er relativt små forskjeller i Norge kan tilskrives trepartssamarbeidet og den norske modellen. Arbeidet med å bygge opp dette samarbeidet har tjent innbyggerne, myndighetene, virksomhetene og organisasjonene gjennom en årrekke - men er minst like viktig i dag som tidligere.

 • Fornuftig beslutning for Vei og Anlegg

  Tirsdag ble det kjent at styret og administrasjonen i Maskingrossisternes Forening (MGF) har besluttet å flytte Vei og Anlegg til Norges Varemesse på Lillestrøm.

 • Hvilken vei tar boligprisene?

  Det er konstant interesse for og mye skriverier om boligprisene over hele landet - og spesielt rundt hvilken vei markedet skal ta både på kort og noe lengre sikt. Etter rentehoppet i forrige uke - og andre underliggende momenter som kan påvirke utviklingen - pekes det på at prisene vil få en flat utvikling i tiden fremover. Enkelte peker også på en utvikling der boligene blir mindre verdt enn i dag.

 • Flere veier inn til byggenæringen

  Byggenæringen vil i tiden fremover ha stort behov for flere smarte hoder og flinke hender. Det er allerede i dag stor kamp om denne kompetansen - og det vil ikke bli lettere i årene fremover - heller tvert om. Da er det også viktig å legge til rette for de som ikke går gjennom de ordinære rekrutteringskanalene.

 • Spennende rentetider i vente

  Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosent og er nå på 1 prosent. Selv om vi historisk sett over lang tid nå har hatt meget lave renter i Norge, går det nå oppover - og signalene som kom fra sentralbanksjefen er rimelig klare på at rentenivået også skal ytterligere oppover- og at det kan skje raskere enn man tidligere har lagt til grunn.

 • Stor utenlandsk interesse rundt Nye Veier-prosjekter

  Onsdag arrangerte Nye Veier sin leverandørkonferanse - og det var meget stor interesse rundt hva den statlige byggherren skal ha ut i markedet av konkurranser i tiden fremover - både fra inn- og utland.

 • En liten rekrutteringsvekker

  Nå er de samlede søkertallene til den videregående skolen i landet offentliggjort. Tallene viser dessverre en samlet nedgang for bygg- og anleggsteknikk. Trøsten får være at antallet søkere til læreplasser innen samme fag gikk opp.

 • Dugnadsjobben gjort - nå gjenstår arbeidet med å hente ut effektene

  På dagen fire år etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga sitt mandat til dagens Bygg21-organisasjon rundt hvordan de skulle gjøre byggenæringen mer effektiv og bedre, kunne styreleder Sissel Leire mandag overlevere Bygg21s komplette verker. 

 • For lett å slippe unna byggeplasstyverier

  I løpet av de senere årene har veldig mange virksomheter i ulik grad blitt rammet av tyverier på byggeplass. Dette kan være alt fra at mindre utstyr på ulike måter forsvinner fra byggeplassen, til de større organiserte bandene som stjeler store verdier. Disse kan ta med seg hele containere med utstyr, større maskiner eller byggevarer.

 • Mange flotte prosjekter

  Den norske byggenæringen realiserer hvert eneste år en lang rekke viktige, flotte og nødvendige prosjekter. Disse prosjektene er i stor grad med på å bygge samfunnet vårt videre opp og frem - og næringens aktører har mye å være stolte av.

 • Vi fornyer oss

  Onsdag kunne vi i Byggeindustrien/bygg.no presentere våre nye nettsider - vi håper du liker fornyelsen.

 • Det er mye vi tar for gitt

  I Norge har de fleste av oss en trygg og god hverdag der vi lever nokså beskyttet og behagelig - i hvert fall i forhold til de fleste andre rundt om i resten av verden. Men er vi godt nok forbedret når viktige elementer i vår hverdag feiler eller forsvinner?

 • Bransjedugnad gir resultater - men arbeidet må fortsette

  1. mars gikk fristen ut for innsøkingen til den videregående opplæringen i Norge. Signalene så langt tyder på at tallene for bygg- og anleggsteknikk fortsetter å gå i riktig retning - men ikke alle steder.

 • Snart klart for vårens vakreste eventyr

  Vinteren har ennå ikke sluppet taket de fleste steder i landet - men våren er snart i anmarsj - og det er straks også vårens vakreste eventyr - lønnsoppgjøret.

 • Vi trodde…

  8. mars er en meget viktig dag for byggenæringen anno 2019. Det er likevel hva som skjer i løpet av de kommende dagene resten av året som vil definere om næringen lykkes med å snu utviklingen i år. Vi trodde vi hadde kommet langt når det gjelder likestilling og mangfold….

 • Uavgjort i boligmarkedet

  De som er på jakt etter bolig vil måtte regne med å betale rundt prisantydning for sikre seg et gjennomsnittlig objekt i dagens marked - og selgerne kan ikke forvente å cashe inn fantasipriser. Det er på mange et perfekt boligmarked og uavgjort i realistiske forventninger.

 • Høyesterettsdommen i «Skanska-saken» vil kunne få stor innvirkning på byggenæringen

  28. februar avsa Høyesterett en dom som vil få stor innvirkning rundt hvilke prinsipper som skal gjelde ved nedbemanning ved overtallighet. 

 • Naboen ingen vil ha - men alle trenger

  Hver eneste innbygger i Norge bruker hvert eneste år over 13 tonn norske mineralske råstoffer. Etterspørselen etter disse produktene er enorm - og stadig økende. 

 • Store besparelser mulig innen veiutbyggingen

  Norge har de senere årene i stor grad trappet opp både investerings – og utbedringsbudsjettene til det å bygge ut og ta vare på veistrekningene rundt om i landet. Det har også vært helt nødvendig, men flere eksempler viser at det også er store effektiviseringsgevinster å hente innen utbygging av ny infrastruktur.

 • Skal løfte frem hele næringen

  Byggenæringen, landets største fastlandsnæring og vår desidert største distriktsnæring, fortjener å ha en sterk posisjon i samfunnsdebatten og offentligheten. Det har den de senere årene også i stadig større grad fått - med større gjennomslag enn tidligere. Likevel er det et viktig arbeid som nå er satt i gang for å bygge opp en felles møtearena.

 • Mange lederskifter i næringen

  Byggenæringen er omfattende, inneholder mange virksomheter i ulike størrelser - og har en rekke markante ledere. Den senere tiden har vi også sett mange ledere selv har valgt eller har måttet skifte beite.

 • Spennende tid for varehandelen

  Vi er nå inne i en meget spennende og utfordrende tid for norske butikker og kjeder innen ulike deler av handelen. Nye måter å handle på og nye trender er i ferd med å endre handelsnæringen.

 • Sammen for bedre resultater

  Hvert eneste år blir det gjennomført mange tusen prosjekter rundt om i landet. Langt de fleste av disse ferdigstilles på en god måte, der både oppdragsgiver og utførende kan se tilbake på en grei prosess og et sluttoppgjør alle parter kan være fornøyde med. Men det er dessverre ikke alltid slik - og det jobbes hele tiden med å komme frem til konsepter som skal gi mer strømlinjeformede prosesser.

 • Et stort ansvar

  Like utenfor Longyearbyen på Svalbard ligger lageret som kan redde verdens matforsyning om vi skulle bli rammet av en eller flere uforutsette hendelser som medfører at ulike plantevarianter forsvinner. 

 • Hvem skal gjøre jobben?

  Byggenæringen skal bygge Norge videre inn i fremtidens hverdag. Men hvem skal gjøre jobben og hvordan skal oppgavene utføres?

 • 1. mars er en viktig dato for byggenæringen

  1. mars 2019 kan vise seg å bli en av de viktigste datoene for den norske byggenæringen på en god stund - det er nemlig datoen for den ordinære søknadsfristen til den videregående opplæringen.

 • Det handler om næringens fremtid

  Fra årsskiftet ble det innført nye og strengere regler rundt bruken av innleid arbeidskraft, noe som påvirker en rekke virksomheter i byggenæringen. Dette har også gitt noen muligheter til å utnytte smutthull i regelverket - som det er viktig at næringers aktører ikke benytter. Det kan få meget uheldige konsekvenser. 

 • Etterlengtet prosjekt i vest

  Det er mange vei- og baneutbygginger som er etterlengtet - men det er nok få strekninger som har et behov som man ser på strekningen mellom Voss og Bergen. 

 1. Forrige side
 2. Neste side