Leder

 • Praktisk involvering avgjørende for å sikre rekrutteringen og yrkesstoltheten

  Nylig fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i yrkesfagopplæringen. Dette er et første og viktig steg for å klare å gjøre yrkesopplæringen mer praktisk rettet.

 • Robotene kommer

  Nye måter å arbeide på gjennom bruk av robotisering, big data og andre automatiserings- og digitaliseringskonsepter er nå i ferd med å bli tatt i bruk i ulike situasjoner i samfunnet - og nå ser vi at dette for alvor også gjør sitt inntog i byggenæringen.

 • Viktig bevilgning til karbonfangstprosjektet

  I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag lå det inne en viktig tilleggsbevilgning som kan vise seg å få stor betydning for både norsk klimapolitikk og den norske byggenæringen.

 • Viktig å sikre midler til flomforebygging

  Flomtoppen som har herjet i deler av landet noen dager, skal nå være på vei nedover igjen. Faren er ikke over, men det ser ut til at flommen ikke gjorde så store ødeleggelser som enkelte en periode fryktet. Men vi skal ikke glemme at også denne gangen var det mange som opplevde skader på hus, hytter og andre materielle eiendeler.

 • Satsing på bekjempelse av a-krim er en billig investering

  Hvert eneste år forsvinner milliarder av kroner inn i den svarte økonomien i Norge. En altfor stor andel av denne økonomien berører byggenæringen.

 • Regjeringskvartalet og valg av materialer

  Det har vært mye debatt rundt valg av materialer til bruk i regjeringskvartalet, og nå har Kommunal- og forvaltningskomiteen sendt inn sin innstilling til behandling i Stortinget.

 • Offentlige innkjøp er ingen enkel oppgave

  Den norske staten er en enorm innkjøper, og handler hvert år inn varer og tjenester for ufattelig store summer. Ofte går dette bra - men det gjøres dessverre også innimellom noen uheldige vurderinger.

 • Byggenæringens aktører populære blant ingeniørstudentene

  Hvert år er det flere ulike kåringer som rangerer de mest populære arbeidsgiverne blant studentene. Det er ikke godt å si hvor mye vekt man skal legge på disse rangeringene - men gjennomgående viser de en tendens der virksomheter tilknyttet byggenæringen er populære.

 • Viktig samling for anleggsbransjen

  Vei og Anlegg er 2018 er nå historie - og årets store samling innen anleggsektoren har befestet messens betydning for den norske anleggsbransjen.

 • Maskinleverandørene klare til å stille med grønne løsninger

  På Vei og Anlegg-messen på X Meeting Point på Hellerudsletta kan vi denne uken få se nærmere på det nyeste og mest moderne maskin- og utstyrsleverandørene har å by på. Ikke minst får vi innblikk en utvikling med stadig grønnere anleggsmaskiner.

 • Bergen har Media City - nå jobber man for Construction City i Oslo

  I Bergen har byens ulike mediehus gått sammen for å bygge opp et tungt mediecluster i konseptet Media City – hvor blant annet TV2, NRK, Bergensavisen og Bergens Tidende inngår. De har allerede opplevd store synergieffekter av å samle kompetansen i samme område.

 • Rekordmesse i tidenes anleggs­marked

  Det norske anleggsmarkedet har aldri vært hetere enn det er nå. Aldri før er det bygget mer eller brukt større summer på investeringer innen vei, bane og annen infrastruktur. Det er derfor ikke spesielt overraskende at det har vært kamp om kvadratmeterne til Vei og Anlegg 2018.

 • Det stjeles for millioner på byggeplassene

  Hver eneste uke meldes det om flere tyverier fra norske byggeplasser rundt om landet - og det ser ikke ut til at problemet minker. Men det utvikles stadig bedre sporingsutstyr og måter å merke maskiner og utstyr på, så det er likevel håp om at problemet vil kunne reduseres i årene fremover.

 • Byggenæringen er avhengig av at mange tar på seg verv og oppgaver

  I byggenæringen arrangeres det hver eneste dag en rekke ulike kurs og andre kompetansehevende arrangementer - og det finnes mange ulike organisasjoner som næringen og de ansatte innen bygg og anlegg har stor nytte av. Men for at dette skal fungere må det legges ned en enorm frivillig innsats fra de mange dyktige menneskene som jobber i næringen. Dette er nemlig ikke oppgaver eller arrangementer som går av seg selv.

 • Boligmarkedet er med på å øke forskjellen mellom fattig og rik

  Ti prosent færre av de lavest inntekt i Norge eide sin egen bolig i 2016 mot 2003. Det er en kraftig nedgang, og et viktig signal å ta med seg i den norske boligpolitikken.

 • Ta godt vare på lærlingene!

  Byggenæringens virksomheter er mer avhengige av å få tak i nok lærlinger enn noen gang. Derfor er det selvsagt gledelig at flere nå har søkt seg inn som lærlinger innen bygg og anlegg - og nettopp derfor er det også ekstremt viktig at disse får læreplass og at de blir godt tatt vare på i det videre utdanningsløpet.

 • Store endringer for Statens vegvesen

  En av landets største arbeidsplasser, og Norges største landbaserte byggherre, Statens vegvesen, er definitivt også en av de viktigste premissgiverne med tanke utviklingen i byggenæringen. Nå er de selv inne i en tid med store endringer.

 • Stadig grønnere byggenæring

  Den norske byggenæringen er midt inne i en grønn bølge - stadig flere timer og kroner brukes på å utvikle områdene rundt og på toppen av våre byggverk.

 • Kontrollrådet sterkt medvirkende til utviklingen av norsk betongbransje

  Det er flere institusjoner og organisasjoner som hver eneste dag jobber for at norske bygg og norsk infrastruktur realiseres etter visse krav og standarder - slik at konstruksjonene holder den kvalitet og gir den trygghet de skal. Kontrollrådet er blant institusjonene som definitivt har gjort viktige norske konstruksjoner både tryggere og bedre.

 • Stor interesse rundt Fornebu

  Etter mange års hard dragkamp flyttet landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen i 1998. Med det lå alt til rette for en enorm utvikling på begge lokasjoner.

 • Viktig med forutsigbarhet innen jernbanesektoren

  2017 ble et meget tøft og uforutsigbart år for jernbaneentreprenørene i Norge. Brått og uten forvarsel gikk posten til fornyelse av jernbanen ned fra 3,2 milliarder til 2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Dette skapte store problemer for jernbaneentreprenørene - og for Bane NOR selv.

 • Må bli flinkere til å påvirke i Europa

  Norge er ikke medlem av EU, men vi påvirkes naturligvis likevel i stor grad av regelverk og vedtak som fattes i Brussel - dette gjelder i høyeste grad også den norske byggenæringen.

 • Rådgiverne styrker sin tverrfaglige kompetanse

  Gjennom de senere årene har det vært betydelige strukturendringer innen rådgiversektoren i byggenæringen. De store blir stadig større - og ikke minst mer komplette. Norconsults oppkjøp av Nordic- Office of Architecture er et eksempel på nettopp dette.

 • De tre største går sammen i arbeidskrim-kampen - vil ha med seg flere entreprenører

  Landets tre største entreprenører går nå sammen inn i kampen for å gjøre det vanskeligere for de kriminelle aktørene som opererer i næringen - og nå håper de også flere i bransjen blir med.

 • Ingen streik - full fart på alle byggeplasser

  Man måtte gå hele 15 timer på overtid i meklingen før man kom frem til enighet i lønnsoppgjøret 2018. Dermed unngikk man den største streiken i privat sektor på 18 år - og byggenæringens bedrifter skal starte uken med full fart på alle byggeplasser.

 • Mot lysere tider i vest

  Vestlandet, og da spesielt Sør-Vestlandet, har hatt en utfordrende tid i kjølvannet av oljekrisen. Byggenæringen er den næringen i landet som først, og kanskje i størst grad, merker svingningene i økonomien - noe man da også har opplevd på Vestlandet de senere årene.

 • Drapstrusler viser arbeidslivskriminalitetens brutalitet

  De som har fulgt med i byggenæringen de senere årene har selvsagt fått med seg skyggene arbeidslivskriminaliteten kaster over deler av næringen og dens aktører. Når det nå kommer frem at flere ansatte i fagforeningene lever med drapstrusler, går med trygghetsalarmer og beskyttes av politiet viser dette til fulle brutaliteten som ligger bak denne kriminaliteten.

 • Entreprenørene tar utslippsansvar

  Oslo kommune var tidlig ute med å komme med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Dette har blitt møtt med noe skepsis - men markedet har klart å levere. Nå tar entreprenørene selv et nytt klimasteg for å jobbe frem nye utslippskrav - de mener de nye tunnelene for banetrafikken under Oslo bør bygges utslippsfrie.

 • Enorm hytteutbygging i fjellet skaper debatt

  Milliardene ruller rundt hytteutbyggingen i den norske fjellheimen. Mens enkelte jubler for mulighetene dette gir - er andre mer en skeptiske over konsekvensene dette har for den uberørte naturen.

 • Stor spenning rundt meklingen etter påske - faren for streik er absolutt til stede

  Som ventet ble det brudd i forhandlingene i årets oppgjør innen privat sektor, og partene går inn i påsken med en visshet om at den viktige meklingen starter så snart høytiden er over. Kommer man ikke til enighet innen 8. april blir det storstreik.

 • Vannkraftanleggene viktige for å hindre flomskader

  Norge har og har hatt stort utbytte av vannkraftanleggene som er bygd opp rundt om i landet. Dette har gitt oss billig og ren kraft over lang tid, og har i stor grad vært med på å bygge opp landet gjennom å tilby sikre og rimelige strømleveranser til landets industri. Men det finnes også andre fordeler med vannkraftanleggene.

 • Lytt til Byggeindustrien

  Byggeindustrien har rapportert om det meste som har skjedd i og rundt byggenæringen gjennom 50 år. Nå er vi også tilgengelig på en ny plattform.

 • Pilotprosjektet som snublet

  Innbyggerne i Finnmark og Kirkenes har måttet ventet lenge på at de skulle få sitt nye sykehus. Fortsatt kan man ikke garantere for endelig ferdigstillelse eller endelig kostnad.

 • Ni råd fra Bygg21 - vil næringen og myndighetene lytte?

  Mandag leverte tre av Bygg21s arbeidsgrupper råd til landets byggenæring og myndighetene rundt hvordan de ser at man kan forbedre næringen. Nå blir det opp til byggenæringens aktører, sammen med myndighetene, å se til at man faktisk lytter til rådene.

 • Mye spennende innovasjonsarbeid i byggenæringen

  Med over 57.000 virksomheter og rundt 240.000 ansatte i byggenæringen er det utvilsomt mange smarte hoder som hele tiden jobber med å forbedre både produkter og ulike prosesser.

 • Storkontraktene kommer tett

  Torsdag ble en historisk dag innen norsk veiutbygging. Skanska ble innstilt til tidenes største veikontrakt - og nå kommer storkontraktene tett fremover. Mange er nå spente på hvem som vil ende opp med å sikre seg de mange milliardkontraktene som kommer.

 • Må bli flinkere til å dele kompetanse

  Byggenæringen omsetter for rundt 540 milliarder kroner hvert eneste år - og verdiskapningen i og rundt næringen er enorm. 

 • Velkommen til Byggedagene 2018

  For 19. gang kan vi i Byggeindustrien sammen med BNL og EBA onsdag ønske velkommen til vårens viktigste møteplass i byggenæringen – Byggedagene.

 • Vinterens muligheter og utfordringer

  Den kalde og snørike vinteren vi har opplevd i Norge i år har virkelig gitt byggenæringens virksomheter både utfordringer og muligheter - og den kalde tida ser ikke ut til å ha noen ende.

 • Flere unge ser mot bygg og anlegg

  1. mars gikk fristen ut for innsøkningen til den videregående utdanningen i Norge. Noen av søkertallene begynner nå å komme inn - og så langt kan vi se en positiv tendens innen bygg- og anleggsfagene.

 1. Forrige side
 2. Neste side