Leder

 • Viktig å få ordnet opp i problemene rundt HMS-kortene

  De siste ukene har det vært til dels store utfordringer med bestillinger og utstedelse av HMS-kort. Dette har gitt en rekke aktører i byggenæringen store utfordringer, og det er nå viktig at alle funksjoner kommer på plass og fungerer som de skal.

 • Hvem styrer de store offentlige utbyggingene?

  Det offentlige en gigantisk innkjøper i den norske byggenæringen. Hvert eneste år realiserer de en rekke bygg og infrastrukturprosjekter til mange milliarder kroner. Dette er ofte omfattende og meget komplekse prosjekter som krever dyktige prosjektledere til å styre fremdriften.

 • Utleiebransjen tar en stadig større del av kaka

  Den norske utleiebransjen har over mange år hatt en positiv utvikling, men de har den senere tiden brutt flere barrierer og tatt en stadig større del av omsetningen og verdiskapningen i næringen.

 • Byggkvalitetsutvalg foreslår omfattende endringer for næringen

  Onsdag la Byggkvalitetsutvalget frem sin rapport. Dette er et arbeid næringens aktører har ventet lenge på, og flere av forslagene i rapporten vil kunne føre til store endringer i hvordan næringen arbeider.

 • Nye smarte løsninger lanseres hele tiden

  Byggenæringen er omfattende og dekker en rekke ulike sektorer. Det medfører at utviklingen av nye konsepter, produkter og løsninger stadig oftere ser dagens lys. Næringen er definitivt ikke sidrumpa og treg, men ligger nå langt fremme innen en rekke ulike nisjer.

 • Signaler om sterk prisvekst i Oslos boligmarked - får vi en ny prisboom?

  Mandag morgen presenterte OBOS sin statistikk for årets første måned. Som ventet kunne de vise til en prisvekst i januar, men veksten i Oslomarkedet var nok sterkere enn de fleste hadde ventet.

 • Ny byggherre vil stille strenge krav

  I slutten av oktober i fjor ble ønsket om å samle Oslo kommunes byggherre- og bygningsforvaltningsfunksjoner lansert. 29. januar ble det formelt vedtatt i bystyret at Oslobygg blir en realitet. Dermed får Norge og byggenæringen en ny krevende byggherregigant som bør ønskes varmt velkommen av sine kunder.

 • Flere alvorlige ulykker på kort tid

  Over tid har antall alvorlige skader og antall dødsulykker gått jevnt nedover i byggenæringen. Men på kort tid har vi nå vært vitne til flere alvorlige ulykker i næringen, også med dødelig utfall.

 • Bør få på plass tilsyn for å hindre anbudsjuks

  Det offentlige er en enorm innkjøper i det norske samfunnet, og samlet den aller største innkjøperen av tjenester fra byggenæringen. Det er ikke veldig sjelden det reageres på hvordan disse anbudskonkurransene gjennomføres, men det er ikke i dag ikke mulig for konkurransemyndighetene eller KOFA selv å gå inn i en sak uten at noen varsler. Det er nok kanskje på tide å gjøre noe med nettopp dette.

 • Må legge til rette for at de lønner seg å rehabilitere vannkraftverkene

  Også i en tid der vi får et stadig sterkere fokus på grønne og miljøvennlige løsninger vil det være et enormt behov for ny energi. I Norge er vi så heldige å ha tilgang på store mengder vannkraft, men det er nå viktig at vi tar vare på de vannkraftverkene vi har og ser til at de blir rustet opp for å møte fremtiden.

 • Viktige rollemodeller

  Om en drøy måned, søndag 1. mars, går fristen ut for de som skal søke ordinært inntak til landets videregående skoler. Dette blir en viktig dato for fremtiden til norsk byggenæring, og vil forhåpentligvis bli en opptur for alle de som hver dag jobber for å rekruttere flere unge inn til byggenæringen.

 • Interessant rettssak som omhandler betonggründer, norsk og russisk etterretning og politikere snart i gang

  3. februar starter rettssaken mellom Ølen Betong, med gründer Atle Berge i front, og den norske stat i Oslo tingrett.

 • Vestlandsdominans i samferdselsministerstolen

  Alt tyder på at KrFs hjemvendte sønn Knut Arild Hareide blir presentert som ny samferdselsminister i den nye Solberg-regjeringen fredag formiddag. Han fortsetter dermed rekken av samferdselsministere med tilhørighet til Vestlandet de senere årene.

 • Uheldig forsinkelse for nyttig prosjekt

  Utbyggingen av Ringeriksbanen er noe man har snakket om i veldig mange år, og mange hadde nok både håpet og forventet at utbyggingen av den nye jernbanestrekningen nå skulle ha vært i full gang.

 • Statsministeren prioriterte å møte anleggsbransjen

  Statsminister Erna Solberg kunne på Byggeplassen, Byggeindustrien podkast, slå fast at regjeringens samferdselssatsing ligger fast. Samtidig viste hun forståelse for flere av anleggsbransjens bekymringer, ikke minst den mye omtalte mva-problematikken.

 • Neppe de store samferdselsendringene

  Nå svinger det virkelig i norsk politikk. For en uke siden hadde det virket usannsynlig at vi mandag denne uken skulle få melding om at Frp skulle velge å trekke seg fra regjeringen Solberg. Med de siste dagers utvikling var det likevel ikke helt overraskende med mandagens Frp-avgang, og dette åpner nå opp for noen spennende statsråd-rokkeringer.

 • En karbonfangst-realisering rykker stadig nærmere

  Norcem har gjennom flere år jobbet med visjonen om å kunne etablere et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik. Dette er nå en visjon som rykker stadig nærmere en realisering.

 • Har vi den riktige kompetansen?

  Mye har endret seg på måten vi bygger de siste ti årene, og enda mer vi skje i løpet av 2020-årene. Det betyr at næringens aktører trenger ny input, og har vi den riktige kompetansen som trengs for hvordan det bygges både i dag og for årene som kommer?

 • Flere saker som omhandler byggenæringen i Høyesterett

  Avgjørelsene som fattes av dommerne i landets øverste rettsinstans, Høyesterett, har som hovedoppgave å bidra til rettsavklaringer rundt en rekke ulike saker. Vi ser nå at dette rettsorganet ser ut til å behandle stadig flere saker innenfor byggenæringens virkeområde.

 • Ny rekord i salg anleggsmaskiner - men får vi nytt toppår i 2020?

  Det finnes knapt noen bedre temperaturmåler på aktiviteten innen anleggsmarkedet enn salget av nye anleggsmaskiner. Også 2019 endte med nye salgsrekorder, men får vi oppleve det samme inn i 2020?

 • Stor etterspørsel etter digital kunnskap

  Samfunnet er midt inne i en digital revolusjon, og dette er en utvikling aktørene i byggenæringen også i høyeste grad må ta inn over seg.

 • Stor internasjonal Powerhouse-interesse

  Mediegiganten CNN har trukket frem ti prosjekter som de finner som mest spennende på global basis i 2020. Ett av disse ligger i Porsgrunn.

 • Stadig flere konkurser

  Antall konkurser i den norske byggenæringen fortsetter å øke, og var på et rekordhøyt nivå i fjor. Det er bekymringsfullt, også viser samtidig at antall selskaper som startes opp og forsvinner er noe som kjennetegner næringen.

 • Næringen tar ansvaret

  En sterkere miljøtankegang kom for alvor inn som et viktig element for både oss som privatpersoner og for næringslivet på 2010-tallet. Det blir langt viktigere på 2020-tallet.

 • En brannvekker

  Tirsdag kveld tok det til å brenne i et stort parkeringsanlegg ved Stavanger lufthavn Sola. Flere hundre biler skal være ødelagt i brannen, og deler av bygningskonstruksjonen skal ha rast sammen i den kraftige brannen. Omfanget og kraften i flammene som rammet bør bli en brannvekker på flere måter.

 • Alle tyverier må anmeldes - og dette må bli lettere å få gjennomført

  Tyverier fra byggeplass er et problem som dessverre ikke ser ut til å falle i omfang, til tross for stadig større innsats for å snu utviklingen. For virkelig å vise omfanget av problemet er det viktig at alle anmelder tyveriene, og ikke minst at det nå legges opp til en løsning som gjør det enklere å få dette til i praksis.

 • Vil hyttemarkedet fortsette å vokse?

  Mange valgte å tilbringe jule- og nyttårshelgen i sine fritidsboliger rundt om i landet. Stadig flere har nå fått muligheten til å realisere hyttedrømmen, og dette markedet ser ikke ut til å ha noen ende.

 • Spisset utbyggingsavdeling kan gi en ny tid for veibyggerne

  Fra årsskiftet har Statens vegvesen gått fra en regioninndeling til å bli organisert i seks ulike divisjoner. En ny utbyggingsavdeling skal bli etatens redskap for å bygge mer for mindre, og det legges nå opp til at denne enheten skal få langt videre fullmakter enn man tidligere har rådet over i Statens vegvesen. Det er godt nytt for hele byggenæringen.

 • Det offentlige blir en sterk motor de kommende årene

  Det forrige tiåret sørget for en eventyrlig utvikling for den norske byggenæringen. Omsetningen og verdiskapingen innen sektoren økte betraktelig, og byggenæringen ble for alvor satt på kartet som en av landets viktigste og mest innflytelsesrike næringer i utviklingen av det norske samfunnet.

 • Enorm skaperevne

  Årets siste utgave av Byggeindustriens, nummer 20, som kom ut like før jul, er alltid en av årets mest spennende utgaver. Dette bladet er fylt opp med flere hundre prosjekter som på en meget god måte viser hva byggenæringen har skapt i løpet av 2019, og det er ikke rent lite.

 • Nå må næringen og myndighetene stramme grepet

  Gjennom flere år er det ført en kamp mot arbeidslivskriminaliteten her i landet, men på vei til 2020 ser det ut som om kampen definitivt må fortsette med uforminsket styrke også inn i det nye tiåret. Nå er det meget viktig at både myndighetene, etatene og organisasjonene får på plass systemer som snakker bedre sammen, og ikke minst at virksomhetene i næringen har guarden oppe og passer på hvilke selskaper de tar inn på sine prosjekter.

 • Klarer vi å sikre oss mot skredene?

  Norge er et langstrakt land med variert og stedvis krevende topografiske forhold. Dette påvirker også vår infrastruktur, og veinettet er bygget ut på en rekke skredutsatte steder. Det er ikke mulig å kunne sikre oss hundre prosent mot at skred kan skje over alt, men hvor mye bør vi som samfunn investere i å bedre sikkerheten og fremkommeligheten rundt om i landet?

 • Går mot nytt stabilt boligår - men igangsettingen bør opp

  Det norske boligmarkedet har de par siste årene vært mer stabilt enn noen gang i nyere tid, og det meste tyder på at dette trendbildet forsetter også inn i det nye tiåret. Hvordan det ser ut noe frem i tid er mer usikkert, men igangsettingstallene for det kommende året vil gi en god pekepinn på hvordan markedet blir enda et par år lenger frem i tid.

 • Dette blir viktig for rekrutteringen til byggenæringen

  I disse dager blir det presentert flere viktige arbeider som skal danne grunnlaget for utdanningen ved våre skoler i årene fremover. Dette vil definitivt også få stor innvirkning på rekrutteringen inn mot byggenæringen.

 • Viktig å finne ut hvorfor det raste fra fjellskjæringen

  Det var bare tilfeldigheter som gjorde at ingen ble rammet av raset fra fjellskjæringen på E18 ved Larvik i Vestfold. Noe før klokken 23 fredag kveld raste mange steinblokker ut i veibanen - og ved siden av å få veien åpnet er det nå selvsagt veldig viktig å finne ut hvordan dette raset kunne oppstå.

 • Flere spennende forskningsprosjekter vil kunne endre deler av byggenæringen

  Gjennom PILOT-E, som er en felles samordnet finansiering, tildelte Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge fredag 95 millioner kroner til forskning og utvikling av utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. En god del av disse millionene tilfaller byggenæringen - og det skal bli spennende å se hva dette kan føre til av konkrete resultater.

 • Spennende strukturendringer på gang

  Vi har den senere tiden sett mange spennende strukturendringer innen flere ulike selskaper og selskapskonstellasjoner i den omfattende byggenæringen. Den store nyheten torsdag var at Mestergruppen tar et nytt stort jafs innen boligsegmentet - gjennom oppkjøpet av Nordbohus.

 • Viktig gjennomslag for byggenæringen

  Saken rundt pålegg om merverdiavgift på omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i anleggsbransjen i lang tid, og som har gitt flere selskaper store utfordringer. Nå kan aktørene i næringen håpe på at en løsning er i sikte.

 • Nå skal det regnes på tidenes utbygging i Norge

  Før jul slippes anbudspapirene på det som blir tidenes største enkeltkontrakt i Norge noensinne, og det blir nå noen travle uker frem til utpå nyåret for de aktørene som ønsker å være med på å bidra til utbyggingen av rv. 555 Sotrasambandet utenfor Bergen.

 • Store endringer for bemanningsbransjen

  Bruk av innleid arbeidskraft er noe som har vært mye benyttet i byggenæringen de senere årene. Omfanget av dette har vært mye debattert, og etter at man innførte strengere regler rundt hvem som kan bruke innleid arbeidskraft, og i hvor stort omfang, har man nå sett en nedgang i bruken.

 1. Forrige side
 2. Neste side