Leder

 • Kontrollrådet sterkt medvirkende til utviklingen av norsk betongbransje

  Det er flere institusjoner og organisasjoner som hver eneste dag jobber for at norske bygg og norsk infrastruktur realiseres etter visse krav og standarder - slik at konstruksjonene holder den kvalitet og gir den trygghet de skal. Kontrollrådet er blant institusjonene som definitivt har gjort viktige norske konstruksjoner både tryggere og bedre.

 • Stor interesse rundt Fornebu

  Etter mange års hard dragkamp flyttet landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen i 1998. Med det lå alt til rette for en enorm utvikling på begge lokasjoner.

 • Viktig med forutsigbarhet innen jernbanesektoren

  2017 ble et meget tøft og uforutsigbart år for jernbaneentreprenørene i Norge. Brått og uten forvarsel gikk posten til fornyelse av jernbanen ned fra 3,2 milliarder til 2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Dette skapte store problemer for jernbaneentreprenørene - og for Bane NOR selv.

 • Må bli flinkere til å påvirke i Europa

  Norge er ikke medlem av EU, men vi påvirkes naturligvis likevel i stor grad av regelverk og vedtak som fattes i Brussel - dette gjelder i høyeste grad også den norske byggenæringen.

 • Rådgiverne styrker sin tverrfaglige kompetanse

  Gjennom de senere årene har det vært betydelige strukturendringer innen rådgiversektoren i byggenæringen. De store blir stadig større - og ikke minst mer komplette. Norconsults oppkjøp av Nordic- Office of Architecture er et eksempel på nettopp dette.

 • De tre største går sammen i arbeidskrim-kampen - vil ha med seg flere entreprenører

  Landets tre største entreprenører går nå sammen inn i kampen for å gjøre det vanskeligere for de kriminelle aktørene som opererer i næringen - og nå håper de også flere i bransjen blir med.

 • Ingen streik - full fart på alle byggeplasser

  Man måtte gå hele 15 timer på overtid i meklingen før man kom frem til enighet i lønnsoppgjøret 2018. Dermed unngikk man den største streiken i privat sektor på 18 år - og byggenæringens bedrifter skal starte uken med full fart på alle byggeplasser.

 • Mot lysere tider i vest

  Vestlandet, og da spesielt Sør-Vestlandet, har hatt en utfordrende tid i kjølvannet av oljekrisen. Byggenæringen er den næringen i landet som først, og kanskje i størst grad, merker svingningene i økonomien - noe man da også har opplevd på Vestlandet de senere årene.

 • Drapstrusler viser arbeidslivskriminalitetens brutalitet

  De som har fulgt med i byggenæringen de senere årene har selvsagt fått med seg skyggene arbeidslivskriminaliteten kaster over deler av næringen og dens aktører. Når det nå kommer frem at flere ansatte i fagforeningene lever med drapstrusler, går med trygghetsalarmer og beskyttes av politiet viser dette til fulle brutaliteten som ligger bak denne kriminaliteten.

 • Entreprenørene tar utslippsansvar

  Oslo kommune var tidlig ute med å komme med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Dette har blitt møtt med noe skepsis - men markedet har klart å levere. Nå tar entreprenørene selv et nytt klimasteg for å jobbe frem nye utslippskrav - de mener de nye tunnelene for banetrafikken under Oslo bør bygges utslippsfrie.

 • Enorm hytteutbygging i fjellet skaper debatt

  Milliardene ruller rundt hytteutbyggingen i den norske fjellheimen. Mens enkelte jubler for mulighetene dette gir - er andre mer en skeptiske over konsekvensene dette har for den uberørte naturen.

 • Stor spenning rundt meklingen etter påske - faren for streik er absolutt til stede

  Som ventet ble det brudd i forhandlingene i årets oppgjør innen privat sektor, og partene går inn i påsken med en visshet om at den viktige meklingen starter så snart høytiden er over. Kommer man ikke til enighet innen 8. april blir det storstreik.

 • Vannkraftanleggene viktige for å hindre flomskader

  Norge har og har hatt stort utbytte av vannkraftanleggene som er bygd opp rundt om i landet. Dette har gitt oss billig og ren kraft over lang tid, og har i stor grad vært med på å bygge opp landet gjennom å tilby sikre og rimelige strømleveranser til landets industri. Men det finnes også andre fordeler med vannkraftanleggene.

 • Lytt til Byggeindustrien

  Byggeindustrien har rapportert om det meste som har skjedd i og rundt byggenæringen gjennom 50 år. Nå er vi også tilgengelig på en ny plattform.

 • Pilotprosjektet som snublet

  Innbyggerne i Finnmark og Kirkenes har måttet ventet lenge på at de skulle få sitt nye sykehus. Fortsatt kan man ikke garantere for endelig ferdigstillelse eller endelig kostnad.

 • Ni råd fra Bygg21 - vil næringen og myndighetene lytte?

  Mandag leverte tre av Bygg21s arbeidsgrupper råd til landets byggenæring og myndighetene rundt hvordan de ser at man kan forbedre næringen. Nå blir det opp til byggenæringens aktører, sammen med myndighetene, å se til at man faktisk lytter til rådene.

 • Mye spennende innovasjonsarbeid i byggenæringen

  Med over 57.000 virksomheter og rundt 240.000 ansatte i byggenæringen er det utvilsomt mange smarte hoder som hele tiden jobber med å forbedre både produkter og ulike prosesser.

 • Storkontraktene kommer tett

  Torsdag ble en historisk dag innen norsk veiutbygging. Skanska ble innstilt til tidenes største veikontrakt - og nå kommer storkontraktene tett fremover. Mange er nå spente på hvem som vil ende opp med å sikre seg de mange milliardkontraktene som kommer.

 • Må bli flinkere til å dele kompetanse

  Byggenæringen omsetter for rundt 540 milliarder kroner hvert eneste år - og verdiskapningen i og rundt næringen er enorm. 

 • Velkommen til Byggedagene 2018

  For 19. gang kan vi i Byggeindustrien sammen med BNL og EBA onsdag ønske velkommen til vårens viktigste møteplass i byggenæringen – Byggedagene.

 • Vinterens muligheter og utfordringer

  Den kalde og snørike vinteren vi har opplevd i Norge i år har virkelig gitt byggenæringens virksomheter både utfordringer og muligheter - og den kalde tida ser ikke ut til å ha noen ende.

 • Flere unge ser mot bygg og anlegg

  1. mars gikk fristen ut for innsøkningen til den videregående utdanningen i Norge. Noen av søkertallene begynner nå å komme inn - og så langt kan vi se en positiv tendens innen bygg- og anleggsfagene.

 • Kommer storflommen?

  Det er mange som husker den store flommen på Østlandet i 1995. Denne skapte store problemer og medførte enorme ødeleggelser. 

 • For få kvinner ønsker å jobbe i byggenæringen

  Det kommer stadig flere kvinner inn og blir en del av byggenæringen - men det går for sakte.

 • Byggedagene 2018 skal vise byggenæringens muligheter

  Byggenæringen har mange muligheter og noen utfordringer i tiden som ligger foran oss. Noen av disse skal vi belyse på Byggedagene om en uke.

 • Viktig yrkesfagomlegging

  Mandag ble den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene lagt frem, noe som vil kunne få stor innvirkning på rekrutteringen inn mot bygg og anlegg.

 • Færre ledige i bygg og anlegg

  Fredag la NAV frem arbeidsledighetstallene for februar. Disse viser at nedgangen i arbeidsledigheten i Norge fortsetter nedover - og det er en relativt stor nedgang innen bygg og anlegg

 • Boligmarkedet mot lysere tider?

  Det er fortsatt full vinter rundt oss, men stadig flere signaler tyder på at vårstemningen innen boligmarkedet kan være i anmarsj.

 • Nå må det bygges tillit

  Mediestormen rundt byggeskandalen i Stortinget raser videre. Byggesprekken er nå blitt et alvorlig problem, som ikke bare rammer presidentskapets tillit - men også hele landets viktigste institusjon.

 • Oljefondet storeier i verdens byggenæring

  Statens pensjonsfond utland er en virkelig storaktør når vi snakker om eierskap i selskaper i den internasjonale byggenæringen. Det er investert for milliarder av kroner i ulike selskaper verden over.

 • Mot innspurt i viktig innleiedebatt

  15. mars blir en viktig dato for byggenæringen. Da skal Stortinget debattere regelverket rundt bruken av innleie fra bemanningsfirmaer i Norge.

 • Vi trenger en offensiv jernbanesatsing

  I løpet av inneværende NTP-periode skal det brukes mange milliarder kroner på utbygging av jernbanenettet, ikke minst gjennom Intercity-satsingen. Det legger til rette for en storstilt utbygging av landets skinnegående trafikk - og det trengs.

 • Omfattende tunnelarbeider gir trafikktrøbbel for vestlendingene

  Ingen steder i landet har så mange veitunneler som Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Her er tunnelene en naturlig del av veinettet - og noe veldig mange av bilistene i de tre fylkene må benytte seg av for å komme fra a til b. Nå skal mange av disse tunnelene oppgraderes - og det betyr trøbbel for trafikkavviklingen.

 • Entreprenører tar felles ansvar

  Entreprenørenes viktigste ressurs for å lykkes i fremtiden er at man klarer å sikre seg den nødvendige kvalifiserte arbeidskraften. De senere årene har innsøkingen til bygg- og anleggsfagene vært for lav - men det kjøres nå en rekke ulike prosjekter for å få tallene oppover.

 • Et prosjekt uten styring

  Millionene renner ut av prosjektet rundt utbyggingen av Stortinget. Prosjektet er nå estimert å koste 2,3 milliarder kroner og har dermed gått på en sprekk på 1,2 milliarder kroner - og foreløpig tør ingen å garantere for sluttsummen.

 • Bruk anleggsbransjens kompetanse når veimilliardene skal investeres

  Onsdag kunne vegdirektør Terje Moe Gustavsen legge frem etatens handlingsprogram for perioden 2018-2023. Dette innebærer en fortsatt rekordhøy aktivitet innen veisektoren - og oppdragene blir mange og store for byggenæringens aktører i tiden fremover.

 • NRK-flytting gir enorme utviklingsmuligheter

  Tirsdag vedtok styret i Norsk Rikskringkasting (NRK) at de nå skal gå fra å utrede en mulig flytting fra høyborgen på Marienlyst, til å jobbe videre med en ambisjon om at NRK skal inn i nye lokaler i Osloområdet.

 • Gode kandidater til Årets Bygg og Årets Anlegg

  Mandag ble kandidatene til prisene for Årets Bygg og Årets Anlegg 2017 presentert her på bygg.no, og det er helt klart verdige kandidater som kjemper om hedersbetegnelsene.

 • Fremtiden for Oslo S som kollektivknutepunkt

  Oslo S er landets definitive kollektivknutepunkt med mange millioner reisende hvert eneste år. Bussterminalen som nærmest ligger vegg i vegg med sentralbanestasjonen har samtidig en meget viktig rolle for de mange tusen som hver eneste dag benytter busstilbudet inn og ut av byen. Hvordan kan man bedre tilbudet for de kollektivreisende i dette området?

 • Mot en ny tid for Bodø

  Bodø har vært gjennom en rivende utvikling de senere årene, med flere store utbygginger som har skapt et nytt sentrumsbilde. Men nå er man virkelig i ferd med å starte en ny tid i Nordlandsbyen - planene om å relokalisere flyplassen begynner å ta form.

 1. Forrige side
 2. Neste side