Leder

 • Mot en ny tid i regjeringskontorene

  Søndag ettermiddag ble det klart - landet får nå en ny historisk blågrønn regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre. 

 • Bygg og anlegg tar imot flest lærlinger

  Aldri tidligere har så mange yrkesfagelever fått læreplass som i 2018 - og byggenæringens aktører er de som har tatt imot flest lærlinger.

 • Store økonomiske problemer hos Condotte kan gi Bane NOR omfattende utfordringer

  Den italienske entreprenørkjempen Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) skal være i alvorlige økonomiske problemer. Lykkes de ikke i sin prosess med å redde selskapet havner Follobaneprosjektet i en meget utfordrende situasjon.

 • Byggenæringens anerkjennelse

  Byggenæringens omfattende virksomhet preger hverdagen til hver og en av oss på ulike måter. Mer enn noen gang tidligere blir den totale skaperkraften rundt om i næringen lagt merke til - men får næringen den anerkjennelsen den fortjener?

 • Norsk arbeidsliv godt rustet for fremtiden

  Fremtidens arbeidsliv vil by på endringer for både det globale og lokale næringslivet. Norske virksomheter og arbeidere er på mange måter godt rustet for denne fremtiden. 

 • Stabilt godt hyttemarked

  Norske hyttevaner er noe spesielle og skiller seg fra de fleste andre europeiske land. Vår trang for å realisere en bolig nummer to ved sjøen eller på fjellet gjør at det har bygget seg opp et enormt marked innen dette segmentet - og dette markedet har holdt stabilt høyt over lang tid.

 • Viktig erfaringsdeling etter ulykker

  Hver eneste av de alvorlige ulykkene i byggenæringen burde vært unngått - men hvert år opplever flere selskaper dødsulykker på sine prosjekter. Erfaringene man heter ut fra arbeidet etter disse ulykkene kan være avgjørende for å unngå nye tilsvarende ulykker.

 • Når man legger handling bak samarbeidsmålet gir det effekt

  Samarbeidsklimaet mellom aktørene i enkelte prosjekter er ikke alltid det beste i byggenæringen. Stramme budsjetter og kompliserte oppgaver som skal utføres på kortest mulig tid gir åpning for friksjoner mellom byggherre og utførende. 

 • Brannforebyggende arbeid hjelper

  Det har de senere årene vært en betydelig nedgang i antall personer som omkommer i branner i Norge, og dette viser at et bredt arbeid med å forebygge alvorlige konsekvenser som følge av branner nytter.

 • Mot et nytt spennende år for byggenæringen

  Den norske byggenæringen har vært gjennom noen svært innholdsrike og gode år. Det meste tyder på at næringens mange aktører kan se frem mot et godt 2018 også.

 • Mange flotte prosjekter ferdigstilt i 2017 - arbeidet med å kåre Årets Bygg og Årets Anlegg har startet

  Det ferdigstilles hvert eneste år en rekke flotte og ikke minst viktige prosjekter rundt om i landet. Vi i Byggeindustrien følger byggenæringen tett, og har omtalt en rekke av disse prosjektene i løpet av 2017. Nå har også juryen startet arbeidet som til slutt skal ende ut i kåringen av årets beste prosjekter gjennom Årets Bygg og Årets Anlegg 2017.

 • Grønne løsninger vinner terreng

  Byggenæringens produkter og måter å arbeide på er i stor endring - en tilpasning til fremtidens samfunn gjør at vi om noen år kommer til å arbeide på helt nye måter enn tidligere. 

 • Konsolideringen ikke over i byggevarehandelen

  Den norske byggevarehandelen har vært gjennom relativt store endringer de senere årene, med nye eierkonstellasjoner, bytte av kjedetilknytninger og nye måter å jobbe på. Lite tyder på at konsolideringen er over - det vil fortsatt skje endringer innen denne delen av næringen.

 • God fart norsk økonomi vil sikre høy aktivitet i byggenæringen

  Ifølge ferske prognoser fra SSB kan vi forvente en oppgang i norsk økonomi frem mot 2020. Smurt av en stadig stigende oljepris vil vi se økte investeringer innen både offshore og industrien for øvrig.

 • Rekrutteringstiltak flere burde ta i bruk

  En av byggenæringens aller viktigste oppgaver i årene fremover er å bidra til en økt søkning til bygg- og anleggsfagene. I Oslo har de nå stor suksess med sitt småhusprosjekt

 • Hva vil samfunnet kreve av fremtidens infrastruktur?

  Landets infrastruktur bygges nå ut i et volum og et tempo som vi ikke har sett maken til i Norge. Milliarder av kroner investeres for å oppgradere våre veier og skinnegående infrastruktur for fremtiden. Men hvordan vil egentlig fremtidens trafikkmønster bli?

 • Mot spennende regjeringsforhandlinger

  Like etter at vi er kommet inn i 2018 starter regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP og Venstre. Det kommer til å bli en krevende øvelse for de tre partitoppene å hale i land en enighet rundt en slik konstellasjon - men om man lykkes vil det kunne gi en ny dimensjon til regjeringsarbeidet.

 • Det handler om mennesker

  Konfliktnivået innen anleggsbransjen beskrives som for høyt og at unødvendig store ressurser brukes på å håndtere uoverensstemmelser både under og i etterkant av både mindre og store utbyggingsprosjekter. Dette kan ha flere årsaker.

 • Det verdifulle byggavfallet

  Hvert eneste år forsvinner mye byggavfall rett på dynga, og næringen må bli langt flinkere til å gjenvinne dette avfallet - og ikke minst minimere mengden bygg- og anleggsavfall.

 • God dialog og samarbeid effektivt virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet

  Aktørene som ønsker å berike seg på arbeidslivskriminaliteten i byggenæringen ser nå ut til å oppleve at det blir stadig tøffere å få innpass på byggeplassene.

 • Viktig med forutsigbarhet innen drift og vedlikehold

  Det har vakt reaksjoner i bransjen at Statens vegvesen nylig gikk ut og varslet at de er nødt til å avlyse flere drifts- og vedlikeholdskonkurranser rundt om i landet. Dette skaper usikkerhet i bransjen - og ikke minst for de mange aktørene som har deltatt i konkurransene er dette uheldig.

 • Få ledige hender i bygg og anlegg

  Aktiviteten innen bygg og anlegg er høy om dagen, og dette gjenspeiler seg også i ledighetstallene i næringen.

 • Sanner med tidlig julegave til næringen

  Det har i høst, med rette, vært store diskusjoner rundt den sentrale godkjenningsordningen i Norge. Mandag skar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gjennom - han forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år, frem til 1. januar 2020.

 • Meget populært med ansatteierskap

  Det finnes rundt 57.000 virksomheter med cirka 240.000 ansatte i landets byggenæring. Mange av disse er inne på eiersiden i selskapet de jobber i.

 • En milepæl innen norsk infrastruktur

  1. desember blir en viktig dag i norsk samferdselshistorie - da signeres nemlig den første kontrakten for det som skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel - Rogfastprosjektet.

 • Grunn til rekrutteringsoptimisme

  Norges behov for nye arbeidere innen byggenæringen er stort. Etter en periode med fallende popularitet for yrkesfagene og håndverkeryrket, ser vi at tendensen nå er i ferd med å snu.

 • Arbeidstilsynet strammer grepet om HMS-kortene

  Bruk av HMS-kort er blitt et stadig viktigere element både med tanke på å ivareta sikkerheten på byggeplass – men er også blitt et viktig instrument for å avdekke ulovligheter og dermed være et bidrag i å demme opp for arbeidslivskriminaliteten. Det er fortsatt mange som slurver med bruken av HMS-kort - og nå strammer Arbeidstilsynet grepet.

 • Stor spenning rundt kommende gigantkontrakter

  Det kom som en stor overraskelse på mange at Nye Veier så seg nødt til å avlyse den videre anbudsprosessen rundt E39-prosjektet Kristiansand vest til Mandal øst etter at kun to aktører sto igjen som aktuelle etter prekvalifiseringen. Dette skaper spenning rundt konkurransen i de kommende milliardprosjektene som er på gang.

 • Enorm verdiskapning i byggenæringen

  De nærmere 60.000 virksomhetene i byggenæringen står samlet for en enorm verdiskapning - over hele landet. Verdien av dette arbeidet er noe som påvirker hele Norges økonomi i meget stor grad, og det er viktig at det legges til rette for at disse verdiene forvaltes på best mulig måte slik at man kan skape enda flere varige arbeidsplasser som er med på å sikre landets videre utvikling.

 • Anleggsbransjen går på høygir

  Utbyggingen av infrastruktur når stadig nye høyder i det norske markedet. Storkontraktene nærmest florerer - og anbudsspesialistene hos anleggsentreprenørene må virkelig jobbe for lønna om dagen. Dette blir selvsagt hovedrammen rundt anleggsfolkets store arrangement – Fjellsprengningsdagen, med den påfølgende Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen som går av stabelen torsdag og fredag denne uken.

 • Tar digitaliseringsgrep

  Samfunnet har vært gjennom en omfattende digitaliseringsprosess de siste tiårene - men ifølge ekspertene har vi bare sett starten på en større digitaliseringsrevolusjon. Dette vil i høy grad også påvirke byggenæringen på ulike måter - og flere aktører tar nå aktive grep for å møte den nye hverdagen.

 • Traff ikke markedet med E39-jobb

  Nye Veier har siden oppstarten hatt god deltakelse i sine konkurranser - med sterk lokal interesse. På E39-jobben Kristiansand vest - Mandal øst uteble den store interessen og for få sto igjen i finalen.

 • Store investeringer innen energisektoren

  Det norske anleggsmarkedet har notert seg med all-time high hvert år de senere årene, og dette fortsetter også i tiden fremover. 

 • Brusaken i Trøndelag ruller videre

  Hvem skulle vel trodd at Beitstadsundbrua, en fylkesveibru i Nord-Trøndelag, skulle bli Norges sannsynligvis mest omtalte og kontroversielle bru- og anleggsprosjekt i Norge i år?

 • Høy temperatur om innleid arbeidskraft

  De senere årene har bruken av innleie blitt et vanlig innslag på mange av landets byggeplasser - ikke minst i Osloområdet. Flere fagforeninger og partier ønsker nå et forbud mot bruken av innleie. Et forbud er ikke veien å gå - men det er viktig at man finner en god balanse mellom bruken av fast ansatte og innleid arbeidskraft.

 • Den midlertidige boliglånsforskriften bør ikke videreføres

  Etter en kraftig oppgang over lengre tid, har 2017 vært et labert år for utviklingen i boligmarkedet i Norge. Prisen har gått nedover og det samme har salgstakten på nye boliger.

 • Enova endrer programtilbudet for å treffe næringen bedre

  Hvert eneste år investerer det statlige foretaket Enova rundt to milliarder kroner i å gjøre Norge grønnere. De er ikke fornøyd med innovasjonskraften innen byggenæringen - og endrer nå programtilbudet sitt.

 • Kompetansekamp

  Nylig ble det kjent at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har justert sin praksis for saksbehandling rundt hvem som kan få sentral godkjenning. Dette har får byggenæringens organisasjoner til å reagere, noe som er forståelig. 

 • Viktig med avklaringer rundt bruken av arbeidsfellesskap

  Kontraktene innen anleggsektoren blir stadig større, og jobber til flere milliarder kroner hører ikke lenger til sjeldenhetene. Kontraktstørrelsene har vokst såpass kraftig på kort tid, at bruken av arbeidsfellesskap i stadig større grad vil bli aktuelt for aktørene som kjemper om jobbene. 

 • Vet du hvilke materialer du har på byggeplassen?

  Hver eneste dag benyttes en lang rekke ulike materialer på norske byggeplasser. Disse er selvsagt avgjørende for å skape produktene man ønsker å bygge - og skal samtidig sørge for en sikker konstruksjon. Men vet vi egentlig godt nok hvilke produkter og kvaliteter som benyttes til enhver tid?

 1. Forrige side
 2. Neste side