Leder

 • Ny bruk av NTK skaper reaksjoner

  Nå er en ny stor NTK-utbygging på gang - og entreprenørene reagerer.

 • Trenger byggherrer som tar ansvar og ser fremover

  Fossilfrie bygg- og anleggsplasser er noe vi allerede begynner å bli vant med i byggenæringen. Nå kommer det også enkelte krav om utslippsfrie utbygginger for fullt - og næringens aktører synes å være klare til å møte denne utviklingen. 

 • Interessen rundt ombruk brer om seg

  Byggenæringen bruker hver eneste dag enorme mengder byggematerialer i ulike formater. Nå ser vi at stadig flere ønsker at næringen blir flinkere til ombruk.

 • Velfortjent heder til fjellsprengerfolket

  Norsk fjellsprengningsmuseum åpnet dørene på Hunderfossen, like inntil Norsk vegmuseum, tilbake i 2004. Denne uken hentet museet hjem «Innovative Underground Space Concept of the year»-prisen under årets store happening i den internasjonale tunnelbransjen, ITA Tunneling-awards.

 • God fart i utviklingen innen digitale byggesøknader

  Det er mange opp gjennom årene som har opplevd at prosessen med innlevering og behandling av byggesøknader kan være en strevsom affære.

 • Her har byggenæringens virksomheter en jobb å gjøre

  Tirsdag presenterte Arbeidstilsynet rapporten «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2018». I rapporten slås det fast at innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske. Her har selskapene i næringen tydeligvis en jobb å gjøre.

 • Erfaringsutveksling avgjørende for HMS-arbeidet

  Arbeidet med å forebygge ulykker og skader i byggenæringen har etter hvert fått den posisjonen som kreves - som det aller viktigste punktet på landets bygg- og anleggsplasser. Men selv om ulykkesstatistikken sett oppimot et stadig økende aktivitetsnivå har blitt bedre - kan dette arbeidet aldri bli prioritert høyt nok.

 • Tøffe anleggsmarginer

  Aktivitetsnivået i anleggsmarkedet når stadig nye høyder. Aldri tidligere har omsetningen innen denne sektoren vært større - men resultatene følger ikke etter.

 • Girer opp arbeidene rundt tidenes VA-prosjekt

  Oslo kommune er gjennom Vann og avløpsetaten i full gang med å bygge opp organisasjonen og hente inn sine samarbeidspartnere for prosjektet med å etablere en ny vannforsyning for hovedstaden. Dette er et gigantprosjekt, med en kostnadsramme på rundt 8,5 milliarder kroner.

 • Mennesket i fokus

  Vi lever i en tid med digitalisering i sentrum. Det er knapt en konferanse eller samling i norsk næringsliv hvor ikke digitaliseringens fremmarsj står i fokus. I dette perspektivet er det viktig å huske på at mennesket må stå i sentrum også i en tid der den teknologiske utviklingen går raskere enn noen sinne.

 • Kunnskapsbæreren

  Over 400 personer var tirsdag med på å feire 60-årsjubileet til Byggforskserien. Den store oppslutningen om arrangementet viser på en god måte hvor viktig denne institusjonen har vært for norsk byggenæring gjennom seks tiår.

 • KrF-spillet

  Det pågår nå et spill i norsk politikk som vi ikke har sett maken til på lang tid. Hvilken side KrF til slutt nå velger å gå mot, vil uansett utfall få innvirkning på norsk politikk - og vil dermed også kunne påvirke byggenæringen.

 • Felles digitalsatsing nødvendig for å lykkes

  Byggenæringen blir stadig mer digital - og ikke minst er næringens virksomheter klar over nødvendigheten av å satse på digitale hjelpemidler for å lykkes på fremtidens byggeplasser. Enkelte hevder vi på flere nivåer er digitale sinker i den norske byggenæringen - men det stemmer ikke. 

 • Museum i særklasse

  Det har vært mye debatt rundt det nye Nasjonalmuseet, både i forkant av vedtak og underveis i utbyggingsprosessen - og det er liten tvil om at dette er et prosjekt som engasjerer, men som også vil stå igjen som et virkelig merkebygg for Oslo og Norge.

 • Byggenæringen avgjørende om vi skal nå klimamålene

  Mandag 8. oktober, litt i skyggen av fremleggelsen av statsbudsjettet her hjemme, kom FNs klimapanel med sin rapport om hvordan vi kan nå 1,5-gradersmålet. Denne gav oss definitivt mye å tenke over - og for byggenæringen var det en påminnelse om viktigheten av ytterligere å øke fokuset på arbeidet med å forbedre klimaarbeidet.

 • Det er mennesker som skaper relasjonene

  Valg av kontraktsmodeller, gjennomføringsmetoder og hvordan prosjektene er satt opp har stor betydning for hvordan en prosjektgjennomføring blir og hvilket resultat man ender ut med. Men det aller viktigste er samhandlingen og relasjonsbyggingen som skapes blant menneskene som er involvert i prosjektene.

 • For mye snakk og for lite handling for å øke rekrutteringen av kvinner til næringen

  Byggenæringen er en kompetansenæring - som er avhengig av å trekke til seg de beste folkene for å kunne løse oppgavene samfunnet krever og forventer av næringen. I et slikt perspektiv er det ikke godt nok at næringen i realiteten rekrutterer fra bare litt over halvparten av befolkningen.

 • Enorm interesse for gigantprosjekter

  Nylig arrangerte Statens vegvesen en markedsdag for de to kommende OPS-prosjektene som skal bygges ut. Oppmøtet var stort - og interessenter fra markeder som tidligere ikke har vist særlig interesse for å ta på seg oppdrag i Norge var også til stede.

 • Arkitektene går foran

  Norske arkitekter opplever stadig større interesse for sin design i det utenlandske markedet - og norsk arkitektstand begynner nå virkelig å markere seg på den internasjonale arenaen.

 • Hvordan forebygge flomskader?

  Flere steder i Sør-Norge ble for få dager siden rammet av en brutal og ødeleggende flom. Denne kom raskt og på et tidspunkt dette ikke var ventet i dette omfang. Hvordan kan vi best sikre oss mot at denne typen ødeleggelser vil ramme så hardt i tiden fremover?

 • Store endringer på gang i jernbanesektoren

  Oppgaver innen fornyelse fra Bane NOR har i stor grad vært konkurranseutsatt en lengre periode allerede - og snart åpnes også ytterligere en del av Bane NORs virksomhet, oppgaver innen drift og vedlikehold, opp for det åpne markedet. Det er på tide.

 • Flyplassutbyggingene kommer tett

  Nordmenn flyr mye - både i forbindelse med jobb og fritid. Mange distrikter er også helt avhengige av transportmuligheten flyet gir. Dette betyr at det til enhver tid planlegges og bygges ut ved en rekke av landets flyplasser.

 • Fredag åpnet problem-sykehuset i Kirkenes

  Fredag 12. oktober var det offisiell åpning av det nye sykehuset ved Andrevann i Kirkenes. Dette har vært en utbygging som har vært forfulgt av problemer - og i stedet for å bli modellen for hvordan morgendagens sykehus skal bygges ut i Norge - er det blitt det stikk motsatte.

 • Storaksjon viser at det ikke jobbes godt nok med HMS

  Arbeidstilsynet har nylig gjennomført en storaksjon på landets byggeplasser - og funnene viser at det er et stort forbedringspotensial.

 • Norge i ferd med å få et nytt signalbygg

  Tirsdag presenterte Aker gjennom REV Ocean, som Kjell Inge Røkke står bak, planene for byggingen Verdenshavets hovedkontor (World Ocean Headquarters) som skal bli Nordens høyeste bygg på Fornebu. Skyskraperen skal bli hele 200 meter høy og romme 60 etasjer.

 • Samferdsel ble vinneren i statsbudsjettet

  Byggenæringen bør i hovedsak være godt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

 • Hva bringer statsbudsjettet for byggenæringen?

  Som vanlig har det kommet en god del budsjettlekkasjer - flere av disse påvirker også byggenæringen for året som kommer. Mandag får vi den foreløpige fasiten - da kommer statsbudsjettet for 2019.

 • Organiseringen på Follobanen

  Byggeindustrien har de siste to ukene publisert flere artikler som omhandler Bane NOR, og da spesielt Follobaneprosjektet, og flere sentrale medarbeidere involvert i denne utbyggingen. Sakene belyser flere aspekter som avstedkommer interessante problemstillinger.

 • Må finne gode tvisteløsningsmekanismer

  Tvistenivået i byggenæringen ser dessverre ikke ut til å gå nedover. Fortsatt er det stor uenighet i en rekke prosjektgjennomføringer - både innen bygg og anlegg.

 • Sterk kvartalsrapport gir grunn til videre optimisme

  Tirsdag la Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frem sin kvartalsrapport for tredjekvartal - og dette er positiv lesning for de som håper gode tider for næringslivet fremover.

 • Liten grunn til rentefrykt

  20. september satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent - den første rentehevingen på sju år. Dette var helt som forventet og signalisert tidligere - og allerede dagen etter varslet flere av de store bankene at de ville justere renten opp.

 • Justert regjeringskvartal vil bli lettere å få gjennom

  Debatten rundt utbyggingen av regjeringskvartalet har foregått med sterkt engasjement og på mange plan gjennom flere år allerede - men fredag la regjeringen frem et justert forslag som nok vil bli mer spiselig for langt flere og vil bli lettere å få gjennom i en videre politisk behandling.

 • Hyttemarkedet trenger tettere oppfølging

  Det norske hyttemarkedet har i en lengre periode vært gjennom en kraftig vekst, og denne veksten ser bare ut til å fortsette. Det gjør at denne delen av markedet burde bli tettere fulgt opp av ulike tilsynsmyndigheter - for selv om store deler av bransjen jobber profesjonelt - finnes det også dessverre eksempler på at hyttemarkedet inneholder flere aktører som ikke har alt under kontroll.

 • Enorm boligbygging på gang i Tyskland

  Tyskland, selve motoren i Europa, opplever for tiden stor boligmangel - og forbundskansler Angela Merkel har nå selv tatt initiativ til en massiv boligutbygging de neste årene.

 • Norge helt i front innen BIM

  Et norsk innovativt og engasjert miljø var tidlig fremme i bruken og utviklingen av BIM - og satte Norge i førersetet innen å utvikle og ta i bruk dette verktøyet og arbeidsmetoden – og vi ligger fortsatt langt fremme i dette arbeidet.

 • Bruk ungdommen!

  Den beste og sikreste måten å få ungdommen interessert i å bli en del av byggenæringen er å bruke de unge selv mer i rekrutteringsarbeidet. 

 • Rekordaktivitet for arkitektene godt nytt for resten av verdikjeden

  Før helgen presenterte Arkitektbedriftene sin konjunkturrapport, og denne viser at det ligger an til vekst og gode tider for arkitektene her i landet - og dette er selvsagt også gode nyheter for de øvrige leddene i verdikjeden.

 • Husk på de gode prosjektene

  Det er ofte slik at mange av oss kan ha en tendens til å fokusere for mye på det negative. Derfor er det innimellom veldig viktig å stoppe opp litt og tenke over alt det positive som skjer i og rundt byggenæringen. Og det er heldigvis ikke så rent lite. 

 • Solid utvikling - men spennende tider for de norske byggevareprodusentene

  De norske byggevareprodusentene har gjennom flere år hatt en solid utvikling, som er naturlig med tanke på den store veksten vi har hatt innen den norske byggenæringen over lang tid. Spesielt innen anlegg ser vi nå enorm utvikling - noe som også påvirker de av byggevareleverandørene som opererer i denne delen av markedet. 

 • Flytting av kompetanse fra Vegvesenet til regionene er en politisk beslutning med dårlig faglig begrunnelse

  Som kjent er Norge i ferd med å gjennomføre en svær regionreform. Denne har ikke akkurat gått på skinner den senere tiden - men den har politisk flertall i Stortinget og skal gjennomføres. En del av reformen innebærer en større omfordeling av ressurser fra Statens vegvesen til de nye regionene. Dette er noe som kan få omfattende innvirkning på byggenæringen og selvsagt på Vegvesenet selv.

 1. Forrige side
 2. Neste side