Gjestekommentarer

 • Hvordan friste kvinnene

  Vi trenger flere kvinner i bygg- og anleggsnæringen. Det er for få av oss - både innen håndverksfag og i ledende stillinger. Det er synd, fordi det er en veldig spennende og skapende bransje som trenger flere impulser og et bredere beslutningsgrunnlag. Jeg har, etter ti år i bransjen, noen tanker om hvordan bygg og anlegg kan friste kvinnene til å søke seg hit. 

 • Boligpolitikk og byvekstavtaler

  Regjeringen har satt i gang en ny runde med forhandlinger om byvekstavtaler. Ordførere og byrådsledere i ni av landets største byområder har takket ja til å delta sammen med staten for å nå målet om at veksten i persontransport kan tas med kollektive løsninger, sykkel og gange. 

 • Byggekrav krever oppfølging

  Strenge regler mot juks og sosial dumping i byggebransjen er svært viktig. Men det viktigste er at reglene følges opp.

 • Hva skjer med bransjen når alt skal være større og raskere?

  Investeringsviljen i samferdsel er stor. Det er svimlende beløp som skal omsettes. Investeringsviljen følges av en soleklar forventning om raskere prosjektgjennomføring. Offentlige byggherrer effektiviserer. I sum trekker dette i retning av stadig større (totalentreprise)kontrakter.

 • Innlegg: Vi trenger nye styrende krav for store offentlige byggeprosjekter

  Det hjelper lite at stortingspresidenten mener de har tilstrekkelige rutiner. Det har de ikke. Det mangler helt essensielle krav før et byggeprosjekt kan godkjennes og starte.

 • Tanker om BA-næringens attraktivitet

  Historisk sett har arbeidsplasser i bygg- og anleggsnæringen blitt høyt verdsatt og sett på som en attraktiv næring å jobbe i for både ingeniører og fagarbeidere. Hva har egentlig endret seg?

 • Tone, takt og utakt

   «Om jeg hamrer eller hamres – ligefuldt saa skal der jamres». Det er fristende å sitere fra Peer Gynt etter å ha lest synspunktene til Jarle Kvalvik, direktør i Etat for utbygging i Bergen kommune, i et innlegg på bygg.no 1. februar

 • Stortingets byggesmell og andre mulige smell

  Den for Stortinget forventede byggesum har som kjent økt dramatisk, og bare på de to siste måneder med 0,5 milliarder, uten at man sikkert vet om det øker videre. Partene står steilt mot hverandre når det gjelder ansvar og kommuniserer dårlig. Advokater sliper ”knivene” til en rettssak som kan bli langvarig og kostbar. 

 • De som kan kunsten å plante bygg

  Jeg vil gi honnør til alle dyktige fagfolk som hver eneste dag sørger for at husene våre står trygt plantet i bakken. 

 • Valg av entreprenør og kontraktsmodell

  De siste ukers lesning om den utfordrende situasjonen på Follobane-prosjektet viser hvor vanskelig og viktig valg av entreprenør og entreprisemodell er. Det er store samfunnsverdier som står på spill og da kan ikke utbyggere trå feil. 

 • Vegvesenet 2018 - 2023 - Vedlikehold på Europas mest krevende vegnett

  Det er langt dette landet. Norge har et av Europas mest krevende vegnett, som er bygget i en topografi som byr på mildt kystklima, arktiske strøk, sletteland og fjellandskap. 

 • Kan vi samarbeide?

  Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort? Seniorrådgiver Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet ser nærmere på problemstillingen i denne kronikken.

 • Kan digitalisering bli slutten for Norsk byggenæring?

  Internasjonal forskning viser at bedrifter som holder fast på tradisjonelle arbeidsformer ikke vil overleve på sikt. I følge SSB har byggenæringen vært den næringen som har brukt minst på forskning og utvikling. Bransjen har vært preget av at behovet for utvikling er erstattet av lett tilgjengelig arbeidskraft fra Øst-Europa og kjøp av prefabrikata fra andre land. 

 • Bransje i utakt med seg selv

  Jus og advokater løser ikke problemene med feil og mangler i byggebransjen. Det bør bransjen gjøre selv.

 • Naboskapet støpes allerede i byggeprosessen

  En av tre nordmenn har kranglet med naboen og en av ti saker i konfliktrådet er nabokrangler. Hvordan kan vi forebygge disse konfliktene? 

 • Fremtidens byggeplass

  Det har vært skrevet utallige artikler de siste årene som omhandler produktiviteten i byggebransjen. Mange målinger er også gjennomført. Disse målingene forteller dessverre at vi ikke har hatt en positiv produktivitets-utviklingen i den bransjen vi er en del av.

 • Bygge- og anleggsnæringen trenger 8 500 nye medarbeidere hvert år

  Denne uken presenterte VG hvilke yrker og bransjer som vil oppleve vekst de neste 20 årene, de såkalte fremtidsyrkene. Presentasjonen er basert på en undersøkelse utført av Reform Institute i Sverige på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon. 

 • Byggenæringens betydning for samfunnsutviklingen

  Tirsdag gikk NHOs årskonferanse tema "Verdien av arbeid" av stabelen. Den satte søkelyset på behovet for å skape verdier og varige arbeidsplasser i Norge. Som Norges største distriktsnæring bidrar byggenæringen betydelig til samfunnsregnskapet.

 • Råd og vink for bedrifter som er bundet av en hovedavtale

  Hvordan sikre involvering av tillitsvalgte frem til bedriften treffer en beslutning om endring eller omstilling?

 • Vi trenger bemanningsbransjen

  Arbeidslivet gjennomgår omfattende endringer drevet frem av blant annet globalisering, digitalisering og individualisering. Disse drivkreftene vil påvirke oss enten vi vil eller ikke. 

 • Reduksjon av energibruk i byggsektoren: 10 TWh-målet

  Energisparing og reduserte klimautslipp er politiske målsettinger for de fleste partier. Dette var også tema når Stortingets Energi- og miljøkomité la fram sin budsjettinnstilling tidligere i desember.

 • Kompakte byområder fører til redusert energiforbruk til transport

  Fortetting av etablerte byområder og tettsteder, samt bygge ut områder som gir innbyggerne tilgang til naturopplevelser i nærmiljøet (såkalte «blå-grønne» soner) bidrar til redusert energiforbruk til transport.

 • Rake pøkker

  Det snakkes og skrives med jevne mellomrom om konflikter i bransjen, og til tider fremstår det nok som om det er sterke fronter. Men bildet er mer nyansert enn som så. 

 • Anleggsbransjen - for you and me, too

  Metoo-temaet er viktig, men debatten ser ut til å ha kommet noe ut av proporsjoner, skriver Nye Veiers utbyggingssjef, Ruth Gunlaug Haug i dette innlegget.

 • Visuelle trender i en digitalt avansert næring

  Nye samarbeids- og samhandlingsformer i byggenæringen krever den mest nyskapende visuelle teknologien. Norge ligger langt fremme i internasjonal målestokk.

 • Utrygge broer

  Vi har lenge sett at vedlikeholdet av broer og tunneler er for dårlig. Men at tilstanden til mange broer er så dårlig som VG nylig har dokumentert, det er en stygg overraskelse som vi må gjøre noe med. 

 • Kjære ledere i bygge- og anleggsbransjen. Dette er et #metoo-innlegg

  Hva gjør ledere i byggenæringen for å forebygge at kvinner i vår mannsdominerte bransje utsettes for seksuell trakassering, spør Nina Kristin Nilsen i dette innlegget.

 • Hva og hvem bestemmer boligkvaliteten?

  Alle har vi et ønske om å bo i en god bolig, men vi har ulike kriterier som definerer hva det er. 

 • Eit budsjett for framtida?

  - For byggenæringa er kanskje lettelsane i eigedomsskatten det aller viktigaste, skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo om statsbudsjettet i dette innlegget.

 • Oslomodellen sikrer sunn konkurranse, rekrutteringen og seriøsitet i næringen

  I Byggeindustrien for en tid tilbake (nr. 16-2017) ble det fra Halvard Kilde og Knut Hegge i prosjektlederselskapet RPS Norway AS rettet kritikk mot Oslomodellen. De reiste problemstillinger knyttet til antall leverandørledd og viste til at modellen kan begrense bruk av ulike kontraktmodeller.  

 • Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt

  Verdikjeden Skog og Tre bestående av Treindustrien, TFB, MEF, Fellesforbundet, NoBio, Skogeierforbundet og Norskog har bedt nye Regjering endre eiendomsskatten for verk og bruk slik at maskiner fritas for eiendomsskatt.

 • Nullutslippskravene kommer

  Byggenæringen står foran en massiv utfordring. Det skal bygges mye fremover. Norske byer vokser og Oslo-området er en av Europas raskest voksende regioner. Store nye infrastrukturprosjekter skal gjennomføres. Det er også et betydelig arbeid med oppgradering og klimasikring av eksisterende infrastruktur som kraftnett, vei og jernbane, og vann og avløp.

 • Rådgivere med hjelm

  Norske rådgivere går oftere med hjelm enn dress. De bygger infrastruktur og sikrer
  omstilling, innovasjon og eksport.

 • Får vi en arkitektonisk kjøter i regjeringskvartalet?

  Hovedmålsetningen for byggeprosjektet har vært å få plass til de fleste av regjeringens byråkrater i kvartalet selv om det ikke er plass til det og selv om det ikke er nødvendig. Når man beslutter å rive Y-blokken og beholde høyblokken med et stort påbygg på toppen, så ber man om å få et meget kostbart prosjektforslag som ikke kan bli vellykket - og som heller ikke er blitt vellykket. 

 • Markedsføring forkledd som innovasjon

  Helt siden Anita K Traaseth i Innovasjon Norge kommenterte de syv utkastene til det nye regjeringskvartalet (Aftenposten 16 mai), og mente det nye regjeringskvartalet bør bestå praktbygg som eksempler på norsk teknologi, innovasjon og bærekraft har det pågått en debatt om byggematerialer og miljø. Debatten er i seg selv ikke ny, men debatten har endret seg fra å være anekdotisk til å tilsynelatende bli mer vitenskapelig etterrettelig. 

 • Kan Nationaltheatret revitalisere Oslo sentrum?

  Kulturinstitusjonene i Oslo sentrum er på flyttefot. Én etter én flytter museer, gallerier og bibliotek ut av sine opprinnelige bygg og inn i nye. Snart er det kun Nationaltheatret som fremdeles benyttes til sin opprinnelige funksjon. 

 • Fra Buzzword til Business - altfor få greier å gjøre penger på IoT

  Begeistring over nye muligheter gjør at vi glemmer hva som er viktigst. Sånn bør vi ta tak i digitaliseringstrenden.

 • Boligpolitikk for deg og meg

  For boligbyggelagene som skal bygge og forvalte boliger har den politiske styringen av Norge stor betydning. Selv om det er kommunene som har det praktiske ansvaret med å behandle og vedta arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker er det Stortinget som legger føringene med de lover og regler som vedtas.

 • Friskmeldt anleggsbransje?

  Norsk anleggsbransje er kostnadseffektiv og tåler sammenligning på tvers av landegrensene. Dette må vi bygge videre på.

 • OSCAR-prosjektet har anbefalinger til byggenæringens aktører

  Forskningsprosjektet OSCAR, som handler om verdi for eiere og brukere av bygninger, er nå inne i sin sluttfase. Arbeidet så langt gir klare anbefalinger til myndigheter, aktørene i byggenæringen og akademia for tiltak på veien mot å realisere verdi for bruker, eier og samfunnet. Den viktigste er at det trengs en kulturendring i hele verdikjeden for å nå dette.

 1. Forrige side
 2. Neste side