Gjestekommentarer

 • Ny praksis bekrefter at adgangen til samarbeid om anbud er snever

  Adgangen til å inngi felles tilbud ved offentlige anbudskonkurranser (ofte kalt prosjektsamarbeid) er et tema som skaper hodebry for leverandører i bygg- og anleggsbransjen. En ny dom fra dansk Høyesterett bidrar til å klargjøre reglene.

 • Gråter for feil mor

  De siste månedene har jeg merket meg at myndighetenes satsing på eiendomsutvikling og fortetting i sentrale vekstområder, såkalte knutepunkt, har blitt kritisert i flere medieutspill.

 • Byggkvalitet fremfor byggkvantitet

  Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgi sin rapport innen 1.2.2020, og byggenæringen venter i spenning på konklusjonene og hva departementet selv kommer til å gjøre med utredninge, skriver utviklingssjef Ari Soilammi i

  Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en gjestekommentar.

 • Lillestrøm kommune er ikke en by

  I Romerikes Blad 8. januar fremkom det i en større artikkel at det fremover ikke vil være mulig å bygge seg en enebolig innenfor Lillestrøm kommunes grenser, og at blokkbebyggelse vil være det som gjelder for fremtiden.

 • Løsninger for brannsikkerhet må utvikles videre for å møte nye behov

  Når måten vi bor, bygger og lever på er i endring, må også løsninger for brannsikkerhet utvikles videre for å møte nye behov.

 • Tomtebesvær for Oslo kommune

  Byrådet i Oslo ønsker å ta grep i byen for å gjøre boliger rimeligere. Det er en god målsetting, men virkemiddelet de ønsker å bruke er feil, skriver CEO Rolf Thorsen i Selvaag Bolig i dette innlegget.

 • Fra inneklima til trivsel: Vi må heve ambisjonsnivået

  Nordisk arkitektur er sterk når det gjelder innfrielse av krav og design av funksjonelle inneklimaløsninger. Men hvordan ser det ut når bygningen først er levert og brukerne har flyttet inn? Det er tankevekkende at byggestandarden WELL som vurderer bygningens løpende innvirkning på brukernes helse og velvære ennå ikke er registrert på et eneste norsk prosjekt.

 • Hvem vil ha smarte bygg?

  Smarte bygg i verdensklasse står klare på Økern, i Stavanger og i Trondheim. I Norge er vi teknologisk langt fremme, og vi har fått standarder og prosessbeskrivelser for smarte og bærekraftige bygg. Fordelene med smarte bygg synes åpenbare. Likevel opplever vi at utbyggerne nøler. Hvorfor gjør de det?

 • Orgkulnisasjongatur

  Mange kjenner sikkert til Jan Erik Volds dikt fra 1969 der han lett raljerende endevendte ordet Kulturuke. NRK-opptaket fra Universitets aula er fortsatt en hit på Youtube.

 • Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer seg?

  Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med.

 • Det norske bygge- og anleggsmarkedet fortsatt en mygg i europeisk målestokk

  Det norske bygge- og anleggsmarkedet surfer stadig på all-time-high nivåer og nærmer seg nå en årlig omsetning på 500 milliarder kroner. Hvilket betyr at vi ligger på en soleklar 1. plass i Europa mht omsetning / innbygger. I det store bildet utgjør dette likevel bare 3 % av samlet verdi i Europa.

 • Skitne penger i bygg og eiendom?

  Hvor kommer pengene som investeres i et stadig mer attraktivt eiendomsmarked fra, spør spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge i denne gjestekommentaren.

 • Løft blikket - selv mindre fag gir store ringvirkninger

  Når færre utdanner seg innen et fag påvirker det ikke bare bransjen og bedriftene, men til syvende og sist også norsk byggenæring og samfunnsutviklingen.

 • Innlegg: MVA-påstander i strid med gjeldende rett

  I et innlegg 26. november 2019 (MVA ved tvist og tap på krav - en replikk) på bygg.no kommer advokat og partner Bjørn Christian Tovsen med flere påstander som etter vår oppfatning er i strid med gjeldende rett.

 • Hvor lenge skal miljøkriminalitet få lønne seg?

  Ulovlig avfallshåndtering er en del av den daglige nyhetsstrømmen i landets regional- og lokalaviser.

 • MVA ved tvist og tap på krav - en replikk

  I en gjestekommentar 4. november 2019 skriver advokat Mosti at en entreprenør må fakturere omtvistede krav og dermed beregne og betale merverdiavgift til skattemyndighetene, før berettigelsen av kravet er avklart.

 • Veivalg om produktinformasjon - behov for digitale ledere

  Norsk byggenæring må bli mer produktiv, kostnadseffektiv og lønnsom. Næringen må bestå av seriøse aktører, bli bedre på miljø og levere på kvalitet. Digitalisering er et verktøy for å nå målene.

 • CEEQUAL-sertifisering løfter bærekraftperspektivet i anleggsprosjektene

  Nylig ble NCCs anleggsprosjekt miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. Bare to anleggsprosjekt i Norge har tidligere fått det strenge miljøsertifikatet, skriver Jorunn Haltbakk, leder miljø og bærekraft, Civil Engineering i NCC Norge i en gjestekommentar.

 • FNs bærekraftmål, Paris-avtalen og potensial i boligområder

  FNs bærekraftmål ligger til grunn for klimaavtalen Norge har inngått og forutsetter ambisiøse tiltak for å oppnå energi- og karbonnøytralitet i byggsektoren frem til 2030. Mye kan hentes gjennom strengere krav til nybygg, men i den eksisterende bygningsmassen finnes et stort potensial til et stort bidrag for å oppnå forpliktelsene i klimaavtalen. NBBL har igangsatt samarbeid med NTNU for å bidra til å få frem dette potensial innen boligsektoren.

 • Ombruk utfordrer dagens regelverk

  Direktoratet for byggkvalitet heier på ombruk, men vi må sikre at bygg er gode, varige og at de er trygge å oppholde seg i.

 • Vi må tørre å stille krav som alle må strekke seg etter for å nå

  Regjeringen jobber med en strategi for sirkulær økonomi. Vi venter i spenning. Men hva gjør vi i mellomtiden?

 • Brukte materialer er gode som nye byggeklosser - men med dagens regelverk blir de fort bremseklosser

  Hvert år genererer norske byggeplasser 1,8 millioner tonn avfall, jevnt fordelt fra nybygg, riving og rehabilitering. Stort sett blir avfallet sendt til destruksjon og gjenvinning. Svært få vurderer materialene som byggeklosser i nye prosjekter. Bør det være slik? Ombruk sparer ikke bare miljøet. Det kan på sikt også bli økonomisk lønnsomt. Men enn så lenge krever ombruk både tålmodighet og spisskompetanse.

 • Kineserne kommer…

  Anleggsmarkedet i Norge har vært særdeles interessant for mange utenlandske entreprenører de siste 10-15 årene. De aller fleste aktørene har kommet fra EU-området. Erfaringene med disse har vært meget varierende.

 • Innlegg: Hvordan håndtere moms ved omtvistede krav?

  De siste årene har vært preget av høyt tvistenivå og økende antall konkurser i bygge- og anleggsbransjen. De omtvistede beløp er ofte betydelige, og prosessene kan bli langvarige, dersom saken bringes inn for domstolene. Likviditetsproblemene forverres av merverdiavgiftsreglene, som innebærer at entreprenøren må oppkreve og innbetale merverdiavgift til staten selv om byggherren (eller hovedentreprenøren) ikke betaler. Entreprenøren risikerer således å måtte innbetale merverdiavgiften til staten i lang tid før han i beste fall mottar oppgjør, skriver assosiert partner og advokat Kari-Ann Mosti i Grette i en gjestekommentar.

 • Brannrådgiveren må være involvert fra A til Å

  Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden?

 • Forfølg reelle problemer og ikke symbolpolitikk

  Trygve Slagsvold Vedum er irritert på at utenlandske entreprenører skal bygge ny bru over Mjøsa, og at det også reduserer muligheten for at brua blir i tre. En politiker skal selvsagt få prøve å være visjonær, men det er noen ganger greit å ha føttene plantet godt på jorda også.

 • Vet du hva du bygger med?

  Du som er i byggeindustrien sier sikkert det samme som andre i norsk næringsliv: det er en selvfølge at mine varer og tjenester skal være laget på en forsvarlig måte.

 • Istedenfor at norsk brukompetanse videreutvikles og foredles, forvitres den eller bygges ned

  Ingen norske entreprenørfirma ønsker å delta i konkurransen om å bygge ny Mjøsbru. Det er neppe noen overraskelse.

 • Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden?

  Byggebransjen behøver mer kompetanse på etterlevelse av brannkonsept. Brannrådgiveren må få nye roller, skriver brannrådgiver Morten Iversen Berland i COWI i en gjestekommentar.

 • På tide å sikre elbil-lading i borettslag

  Mangel på kapasitet i distribusjonsnettet skaper et uholdbart skille mellom de som får lade elbilen, og ikke. Batterilagring seiler opp som den smarte løsningen.

 • Boligprodusentene plasserer bygningsmyndighetene lenger opp på tribunen, øker byråkratiet og sender mesterkompetansen ut døra

  Boligprodusentenes Forening har nylig lagt frem en rapport med navnet "Kvalifisert for å bygge – Enkelt å velge seriøst". Rapporten er ett innspill til det regjeringsoppnevnte Byggkvalitetutvalget som er gitt i oppdrag å foreslå tiltak for å sikre forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og sikre kvalifiserte og seriøse aktører.

 • Lavere konfliktnivå med bruk av standarder, også ved offentlige anskaffelser

  Økt bruk av standarder gir forutsigbarhet for alle parter og kan redusere konfliktnivået i alle anskaffelsesprosesser, også offentlige.

 • Det irriterende ordet

  Økonomisk vekst blir sett på som roten til alt godt, men forbruket vårt truer fremtiden.Nå har et ord fra 70-tallet fått nytt liv: Nedvekst. Trenger vi et så irriterende begrep?

 • Skipperskrøner og forskning

  For cirka en måned siden overrakte jeg Klima- og miljøminister Ola Elvestuen en forskningsrapport med nye funn om klimaeffektiviteten av bæresystemer i henholdsvis betong og tre.

 • CO2-fangst i sementindustrien - en lønnsom klimainvestering for staten

  Det er gledelig at HeidelbergCement og Equinor nå har inngått en intensjonsavtale om karbonfangst og -lagring (CCS). Gjennom både pilot- og demonstrasjonsanlegg på Norcems sementfabrikk i Brevik har det framkommet gode resultater. Nå tar man et steg videre, gjennom en intensjonsavtale med Equinor.

 • Boligpolitikk - en joker i kommunepolitikken

  Boligen kan symboliseres med veggene som rammer inn livet vårt - i alle livets faser. En god boligpolitikk derimot - skaper rammene for levende og attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bo, jobbe og engasjere seg. Et sted man kan følge drømmene sine og ta del i fellesskapet. Et samfunn som gir grobunn for omsorg og inkludering.

 • Kommunene kan bygge seg til bedre folkehelse

  Å skape flere møteplasser for mennesker vil gi mer robuste lokalsamfunn og lykkeligere innbyggere. Det fordrer at møteplassene utvikles der hvor folk bor – ikke kun i byer og sentrum, skriver Karoline Birkeli-Gauss, byplanlegger og urbanist i Asplan Viak og Heidi Johansen, sivilarkitekt i Asplan Viak i en gjestekommentar.

 • Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

  Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres.

 • Når ord blir juridisk snubletråd

  Forskjellen på «må» og «kan» i konkurransedokumenter kan få stor betydning.

 • Ringeriksbanen må ikke forsinkes ytterligere

  Det er svært uheldig at Jernbanedirektoratet sår tvil om planene for gjennomføring av Ringeriksbanen i Nasjonal Transportplan. Varer, gods og folk må frem.

 1. Forrige side
 2. Neste side