Gjestekommentarer

 • Vi legger ikke røra for røra sin skyld

  Hadde arkitektene vært i mot ventilasjon på 60-tallet kunne man forstått det. Nå vet vi mer om verdien den skaper for miljø og produktivitet.

 • Mangelfull klimatilpasning må få konsekvenser for kommunekassen

  Regjeringen har nylig fastsatt en ny forskrift som skal bidra til at kommunene tar ansvar for å forberede samfunnet på de lokale klimaendringene. Vår forventning er at regjeringen også sørger for at mangelfull klimatilpasning får konsekvenser for kommunekassen.   

 • Byggenæringen - av og for menn? Også i fremtiden?

  Et fantastisk Yrkes-NM er avsluttet og alle de involverte klapper hverandre på skuldra og er riktig så fornøyd. 

 • Er bygget ditt Paris-proof?

  Flere banker favoriserer grønne bygg fordi de ser på grå bygg som risikoprosjekter.

 • Samspill som gjennomføringsmodell - utfordringer!

  Nylig ble jeg engasjert av en entreprenør til å bistå i tilbudsprosessen på en «Totalentreprise med samspill» for en offentlig byggherre som kjører et prosjekt i milliardklassen. Det ble en kort affære. Entreprenøren bestemte seg raskt for ikke å levere tilbud, hovedsakelig fordi kontrakten har en del særegenheter som gjorde den lite attraktiv. 

 • Gjør Norge ladeklart

  Samme dag som Norges statsbudsjett 2019 ble lagt fram, kom det også en rapport fra FNs klimapanel om jordas helsetilstand. 

 • Yrkesfag som førstevalg, ikke siste utvei

  I yrkesfagets år er det på tide at unge, foreldre og karriereveiledere tar innover seg de nye realitetene i arbeidsmarkedet og ser mulighetene innen yrkesfag, så vi unngår å utdanne folk til ledighet. Bygge- og anleggsnæringen alene trenger 8500 nye medarbeidere hvert år fremover.

 • Behov for større forutsigbarhet i planlegging av jernbane

  Helhetlig planlegging og større finansiell forutsigbarhet av infrastruktur er noe RIF med flere foreninger som BNL og EBA har vært opptatt av over lengre tid. Vår velbegrunnede påstand har vært at forutsigbarhet skaper både bedre kapasitet og bedre nytte/kost. 

 • Frykt ikke skjeggkreet

  En ubuden gjest skaper krav om erstatning i hundretusenkronersklassen for norske boligeiere. Men frykt ikke, skjeggkreet er harmløst. 

 • Er kunnskap om verdiskaping et lys i tunnelen for etterslepet?

  Statsbudsjettet tilgodeser midler til veisektoren, universitet og høyskolers behov for bedre bygg. Men hva med all andre offentlige bygg med store behov? Politikerne burde se på alle offentlige bygg, og eiendom, som driftsmidler for økt verdiskaping og ikke som en ren utgiftspost.

 • Hva driver konfliktene?

  Kari Sandberg i Entreprenørforeningen har i flere runder – blant annet i et utspill i Aftenposten og på bygg.no – tatt opp konfliktene mellom offentlige byggherrer og private entreprenører. Sandberg hevder konfliktene er «dramatisk forverret».

 • Nytt sykehus i Drammen kan bli en enorm byggesmell

  Det planlagte nye store sykehus på Brakerøya i Drammen, for hele Vestre Viken, er estimert å koste ca. 10 milliarder kroner. Det aller meste av dette er et lån fra staten. Sykehuset kan lett gå på en stor kostnadssmell. 

 • Ensidig materialfokus gir økte kostnader

  Flere norske kommuner har som målsetting å bygge offentlige bygg i tre. Målsettingen gir dyrere bygg og ingen dokumentert positiv miljøeffekt.

 • Hvorfor boikotte OPS, Erna?

  Høyre gikk til valg på økt bruk av OPS, eller livssykluskontrakter om man vil, som et virkemiddel for å dekke behovene for teknisk (veger, jernbane, transport) og sosial (skole, sykehjem, barnehager og omsorgsboliger) offentlig infrastruktur i Norge. 

 • Analog næring i en digital verden

  Bygg.no tar på lederplass opp et av de mest kritiske forholdene for fremtidens byggenæring - digitalisering.

 • Hvem skaper verdier i byggebransjen?

  RIFs styreleder Øyvind Mork og Hovedstyret ønsker større bevissthet i BA-næringen for den verdiskapning rådgiverne gir til prosjektene. Uttalelsen er basert på at det er rådgiverne som besitter mesteparten av kompetansen i prosjekteringsfasen og at rådgiverne produserer mye mer dokumenter enn tidligere. 

 • Vi skaper verdier sammen

  Verdiskapingen skjer i samspillet mellom de ulike aktørene i et byggeprosjekt - ikke på rådgiverens kontor.

 • De beste løsningene finner vi sammen - med alle spillerne på banen

  Statsbygg satser på samspill leser vi på bygg.no 14. august 2018. Det synes vi er en god nyhet og til beste for bransjen. Bakgrunnen er «dårlige erfaringer med høye prosjekteringskostnader», og svaret er å gi mer ansvar til entreprenørene i totalentrepriser. Spørsmålet er – er det riktig diagnose, og skrives det ut riktig medisin? 

 • Rehabilitering er ikke noe nytt i Norge

   «Vi er nødt til å rehabilitere bygninger» sier arkitekt Julien De Smedt i artikkel i Bygg.no 20.08.2018. Bygg og eiendomsforvaltning, hvor vedlikehold og utvikling (ombygging) er en vesentlig del, har Norge hatt fokus på i lang tid. 

 • NTK kan være et fornuftig redskap å ha i verktøykassen

  Debatten om Bane NORs bruk av NTK i større totalentrepriser er både viktig og interessant. Mange av innspillene er imidlertid preget av argumentasjon omkring hvorvidt NTK eller NS 8407 er den «beste» standardkontrakten for landbaserte prosjekter. Vi tror ikke det er en fruktbar tilnærming.

 • Sirkulær byggenæring

  Byggenæringen er verdens største forbruker av råvarer med et konsum på 50% av den globale stålproduksjon og mer enn tre milliarder tonn råvarer årlig. Globale demografiske endringer sammen med endret livsstil fører til en dramatisk økning i etterspørselen etter disse ressursene. 

 • NS 8407, NTK 15 eller noe nytt?

  Hvorvidt BaneNOR benytter en tilpasset NTK 15 eller en NS 8407 i de store kontraktene har engasjert mange. Det har fremkommet mange synspunkter som man kan ha forskjellige meninger om. 

 • Ketil Solvik-Olsen bør lytte til næringen og ta grep

  Bane Nors bruk av offshorestandarden NTK (Norsk Total Kontrakt) på landjorden har ikke vært noen suksess. For et par år tilbake advarte vi mot innføringen, og flere andre sentrale aktører i næringen har også vært skeptiske til Bane Nors modell siden unnfangelsen av "ny kontraktsfilosofi". Nå står en samlet bransje bak et ganske unisont krav om å legge om kursen. 

 • Kunsten å stigmatisere en opplyst debatt

  I vår kom det et representantforslag til Stortinget om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Etter en åpen Stortingshøring og en åpen faglig debatt i media ble forslaget fra Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite fremmet med vesentlige endringer; man endret forslaget fra at tre skal vær et hovedelement i de nye byggene til at det skal vær et viktig element. 

 • Det blir mange oppdrag og store oppdrag for entreprenører fremover

  Det skal bevilges mer penger til norsk jernbaneutbygging enn noen gang tidligere. Både Bane NOR og næringslivet er tilfreds med regjeringens og Stortingets satsning gjennom Nasjonal Transportplan. Vi må nå sørge for at dette blir en suksess og at Norge får mest mulig jernbane for pengene.

 • Misliker betongfolket tre?

  Selvsagt ikke. Nesten alle bygg i dette landet bruker både betong, tre - og andre materialer, og det er kombinasjonen av materialer som gir de beste byggene. Personlig synes jeg også betongen blir enda flottere når den får spille på lag med andre materialer. 

 • Dagens prisfokus fremmer ikke innovasjon

  Regjeringen snakker om å løse samfunnsproblemer gjennom innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser.
  Virkeligheten er hardt prispress på rådgivertjenester som gir mindre innovasjon og lavere verdi for samfunnet.

 • Adopsjon av det morløse prosjektet - byggeprosjekter og design tenkning

  Byggeprosjekter er ofte beskrevet som morløse barn. Denne beskrivelsen er knyttet til at byggeprosjekter ofte mangler et klart strategisk fokus og eierskap – veien blir til mens man bygger. 

 • Boligutviklerens dilemma: Kundeprosess eller byggeprosess?

  Dagens boligkunder er krevende. De ser på boligkjøpet som et veien-blir-til-mens-du-går-prosjekt. De forventer leverandører som interesserer seg for boligdrømmen deres og forstår at de er ute etter skreddersøm, ikke hyllevare. 

 • Viktigst av alt er våre ansatte - derfor er holdningen til sikkerhet avgjørende

  Sikkerhet er et utviklingsarbeid som vi aldri blir ferdige med, men som vi må jobbe med gjennom kontinuerlige forbedringer, for å nå vår visjon om nullulykker. Økt sikkerhet og økt lønnsomhet er våre mål, og de må gå hånd i hånd. Den holdningen skal vi ha med oss inn i alle av våre prosjekter.

 • Grønt skifte umulig uten gruver

  Det grønne skiftet er høyt på dagsorden hos de fleste politikere. Det investeres enorme summer for å bli mest mulig uavhengig av fossile energikilder. Den teknologiske utviklingen skjer i et enormt tempo. 

 • Vern og verdier

  Kulturminner reddes ikke lenger av paragrafer. Det er det motivasjonen som kommer gjennom gode råd og en løsningsorientert forvaltning som gjør.

 • Lovforslag om innleie kan true bedrifter med ansatte

  Jeg registrerer at uttrykket "den så jeg ikke komme" stadig oftere brukes i ulike sammenhenger. Det passer særdeles godt etter en vurdering av regjeringens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven lagt frem i begynnelsen av april, skriver daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet i en gjestekommentar.

 • Nok prat!

  «Vi må digitalisere sammen», er en uttalelse man har hørt mye de siste årene. Budskapet har vært formidlet i alle fora hvor fremtidens visjon om en digital, papirløse byggeplass har blitt debattert. Vi stiller oss selvfølgelig helhjertet bak dette initiativet. 

 • Styrk innovasjonskompetansen hos lærlingene

  NHO mener myndighetene bør gi tilskudd til bedrifter som vil involvere lærlinger i innovasjonsprosjekter. Vi foreslo en ny ordning, Innovativ Lærling for kunnskapsministeren denne uken. Dette vil forsterke en allerede viktig involvering av fagarbeidere i bedrifters innovasjonsprosesser.

 • Vannsenter kan bli pengemaskin

  Realiseringen av et kompetansesenter for vann ved NMBU vil koste staten 20 millioner. Det kan bli en av de mest lønnsomme forskningsinvesteringene på mange tiår.  

 • Smittet av oljesyken?

  Oljenæringen viser hvor ille det kan gå når en legger til seg rådyre vaner i gode tider. Et stadig mer innfløkt regelverk dytter byggenæringen i samme retning.

 • Prosjektsamarbeid: Konkurransetilsynet må gi bedre veiledning

  Konkurransetilsynet må gi bedre veiledning om prosjektsamarbeid, dette kan enkelt gjøres ved å trekke på retningslinjer fra andre land og konkrete typetilfeller i byggeindustrien, skriver advokat Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette AS.

 • Gleden ved å eie

  Å eie er greit nok, så lenge du er en sånn irriterende person som kan alt, som elsker å reparere, bygge ut, restaurere og sette sammen svenske flatpakker.

 • Trenger kvinner å fristes?

  Etter å ha lest gjestekommentaren til Line Fredriksen 13.03.2018, satt jeg igjen med en følelse av å ha reist tilbake i tid. Og bare så det er nevnt; det er fint å rette fokuset mot hvorfor kvinner velger som de gjør, for det er et godt spørsmål.

 1. Forrige side
 2. Neste side