HAG Anlegg betongkulvert

Slik ble en 1.000 tonn betongkulvert monert på fv. 72 nedføringsvei Darbu. Video: HAG Anlegg

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp