Fremprovosering av skred

Snøskred utløses med gass i Finnmark
Video: Statens vegvesen

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp