Videosnutt: Per Willy Amundsen

Statssekretær Per Willy Amundsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp