Videosnutt: Teknisk direktør Trond Olav Stupstad, Kruse Smith

"Samtidig prosjektering – kost/nytte av Big-rom og BIM"

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp