Ser frem til å samle fremtidens ledere på Lillestrøm

I forbindelse med BAE-næringens initiativ SAMMEN2020, er Fredrikke Rønsen og Gina Marie Qvale utpekt til å lede arbeidet med å arrangere en konferanse for fremtidige ledere innen BAE-næringen på Lillestrøm 12. mai.

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp