Solvik-Olsen tok første spadetak på OPS-kontrakten rv. 3/25 Løten-Elverum

Ketil Solvik-Olsen dro i gang Norges største anleggskontrakt med en 90-tonner

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp