Nasta overleverte verdens største elektriske gravemaskin til en byggeplass 1

Mandag ble verdens største elektriske gravemaskin, ZE350 Zeron, satt i drift på Gjøvik kommunens miljøfyrtårnprosjekt, Nytt omsorgssenter på Biri 2020.

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp